Slová hýbu, príklady tiahnu

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravila Zuzana Vandáková z Komunikačného tímu P18.

 

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Stará ľudová múdrosť hovorí, že „slová hýbu a príklady tiahnu“! Toto platí nielen v bežných životných situáciách, ale aj v duchovnom živote. A zdá sa, že v duchovnom živote ešte viac, lebo pravého Pána Boha nevidíme, je čistý Duch. Mladí nutne potrebujú vidieť správne vzory a potrebujú žiť v spoločenstve. Národné stretnutie v Prešove im umožní splniť aj požiadavku dobrého vzoru aj požiadavku veriaceho spoločenstva.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Viera je veľmi veľký životný dar. Teológovia hovoria, že my, ľudia, si tu na zemi ešte ani dobre neuvedomujeme, aký mimoriadny dar je pravá viera. Viera je novým a plnším pohľadom na všetko, čo je v nás aj okolo nás. Viera dáva zmysel všetkému, čo existuje – celému nášmu životu. Keďže je P18 zamerané na tento „dar“ – preto jej dôležité.

Okrem toho, všetky Národné stretnutie mládeže nadväzujú na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú svoju tému, ktorá vždy aktualizuje vieru a ktorú (celosvetovo) určuje Svätý Otec. Súčasný Petrov nástupca František určil už témy najbližších troch ročníkov SDM.

V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované nazaretskej Panne: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). Táto téma – vyjadrená jedným slovom „odvaha“ – bude ústrednou témou P18 v Prešove. Naši slovenčinári sa s týmto slovom „pohrali“ a zaujímavo ho spojili so slovom „voda“ (podľa jej chemického vzorca). A to je nielen pekné, ale aj pútavé (povieme si „aha, odvaha!“ – a chceme to spoznať).

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Výnimočnosť každej akcie môže mať rôzne dôvody (časové, miestne, historické...). Ja by som poukázal na fakt aktualizácie: práve preto, že tento rok je výzva „odvážne veriť“ aktuálna, v tom je P18 super.

Čo môže (nielen) mladým dať?

Všetkým môže dať nový impulz – chcem opäť hlbšie veriť. Môže dať nové podnety – veriť sa dá aj v takýchto našich, neľahkých životných okolnostiach. Môže dať aj nových známych a priateľov. Nevraviac už o tom, že na prvom mieste sú tie neviditeľné dary, ktorými Boh štedro zahŕňa tých, ktorí ho milujú.

Pripojte aj svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia majú zúčastniť.

Milí mladí priatelia, vy nutne potrebujete vidieť dobré vzory a potrebujete prežívať svoju vieru v blízkom spoločenstve (s hudbou, piesňou, tancom...). Prosím, prijmite pozvanie na letné Národné stretnutie mládeže v Prešove, ktoré vám umožní vidieť mnohé pekné vzory a zapojí vás do živého veriaceho spoločenstva.

 

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková

Snímky: Archív TK KBS 

06.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené