Špeciálne opatrenia! Čítajte!

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré až do nedele prebieha v Prešove, prijal počas prebiehajúcich horúcich dní špeciálne opatrenia. Zvýšená pozornosť sa týka najmä pitného režimu pre vyše 3 700 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ktorí zavítali na štyri dni do metropoly Šariša. Tím zvýšil množstvo rozdávanej pitnej vody na miestach, kde prebieha program, a zvýšil zdravotnú starostlivosť.

Stovky litrov vody rozniesol medzi mladých nielen organizačný tím, ale aj špeciálna dobrovoľnícka pomoc, ktorú zabezpečuje jedenásť zástupcov Maltézskej pomoci Slovensko. Nachádza sa na všetkých bodoch programu vrátane námestia, amfiteátria a priestorov okolo haly a iných miest. K dispozícii bude aj dnes a v nedeľu.

O zdravie účastníkov sa stará tím zdravotníkov pozostávajúci z 35 dobrovoľníkov, ktorí sú mimo akcie lekári, zdravotné sestry, záchranári, študenti medicíny a farmaceuti. Všetci pomáhajú v tíme bez nároku na odmenu - v čase svojej dovolenky. Každý účastník, ktorý bol riadne prihlásený, zároveň dostal špeciálnu programovú brožúru, kde sú informácie od zdravotníkov. K dispozícii je aj infolinka.

Zdravotnícky tím P18 zároveň aktívne spolupracuje s ďalšími zložkami bezpečnosti (hasiči, polícia, a ďalší). Spolupracuje aj s občianskym združením M.R.A.K z Košíc. V Tatran Hanball Aréne, kde sa koná väčšia časť programu, má tím zdravotníkov k dispozícii špeciálnu miestnosť, kde môže v prípade potreby ošetrovať a izolovať chorých od zdravých pútnikov.

Počas podujatia evidoval zdravotnícky tím desiatky vyčerpaných pútnikov. Z jeho štatistík tiež vyplýva, že počas doterajšieho programu zaznamenal niekoľko desiatok kolapsov a nevoľností či bolesti hlavy, brucha a iných ťažkostí. Zdravotnícky tím v spolupráci s centrálou zároveň odporučil niekoľkým mladým ľuďom zo zdravotných dôvodov predčasný návrat domov.

Všetci účastníci stretnutia sú povinní rešpektovať pravidlá účastníka, medzi ktoré patrí napríklad zákaz fajčenia vo všetkých ubytovacích priestoroch, dodžiavanie nočného pokoja, prísny zákaz požívania alkoholických nápojov a návykových látok a ďalšie opatrenia.

Osobitnou časťou prípravy akcie sú rozličné povolania. Tím P18 má požiarne a evakuačné plány všetkých priestorov, správy o revízii všetkých hasiacich prístrov a hydrantov, vyškolil okolo 120 dobrovoľníkov v troch tímoch za protipožiarnu hliadku, všetci dobrovoľníci (okolo 500) absolvovali školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tím zároveň dohodol zmluvu s dobrovoľnými hasičmi.

Oficiálnu komunikáciu má zabezpečenú nielen prostredníctvom mobilnej siete, ale aj prostredníctvom vysielačiek pre rôzne tímy. Počas programu má k dispozícii sanitku a na vybrané časti programu i hasičské auto. Potraviny sú zabezpečované prostredníctvom certifikovaných dodávateľov a cateringovou spoločnosťou. V sobotu sa účastníci stravujú v zazmluvnených reštauráciách.

Špeciálne opatrenia má dohodnuté s políciou (mestskou a štátnou). Týka sa to trás presunov, zaberaní verejného priestranstva či vozidiel. Z hľadiska hygieny má zabezpečený samostatný upratovací tím, ktorý sa stará o všetko, čo súvisí s poriadkom (smetné koše, odpad, WC, mobilné WC a ďalšie). Odvoz odpadu zabezpečuje mesto Prešov.

 

Komunikačný tím P18

28.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené