Stretneme sa v Prešove na P18!

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Najskôr by som chcel vyjadriť vďaku celému prípravnému tímu podujatia P18 a to nielen za prípravu konkrétneho stretnutia v júli, ale za celé obdobie prípravy materiálov k „Odvážnemu roku“. Za všetky iniciatívy, za všetok čas, lásku  a energie, ktoré venovali tomu, aby sa mladí ľudia, ale nielen mladí; nakoľko na stránke národného stretnutia mládeže sa mali možnosť dostať k témam aj dospelí; aby sa všetci mohli prostredníctvom týchto aktivít posunúť vo svojom živote správnym smerom vpred, nadobúdať tú pravú odvahu, ktorá pramení zo vzťahu s Bohom, z dôvery voči nemu, z úprimnej odovzdanosti Panne Márii, Mame, ktorá nás všetkých prijíma, chápe... Prečo by mali ísť do Prešova? Ak prešli obdobie Odvážneho roka dobrou prípravou, stretnutie P18 bude neodmysliteľným vyvrcholením tohto roka a myslím si, že sa naň už tešia.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Každý mladý človek túži po partii, po spoločenstve. Potrebuje dobré spoločenstvo. Také, ktoré podrží, v ktorom sa sám môže stať oporou, kde je prijímaný a aj sám prijíma druhých. Kde sa povzbudí na druhých a sám môže byť povzbudením. Sú rôzne partie, do ktorých patria mladí ľudia. Veľakrát urobia nešťastný výber a včlenia sa, dajú sa zlákať partiou, ktorá ich pomýli, život podľa „vzorov“ jej členov zavedie na zlé cesty, z ktorých sa častokrát ťažko dostáva späť. Také stretnutia, ako bude P18, dávajú mladým ľuďom  možnosť zažiť, že sú tu i iné spoločenstvá, ktoré majú základy na hodnotách, ktoré uznáva Boh a stavať na takejto skale znamená stavať pevný dom svojho života a pravého šťastia. Prítomnosť veľkého množstva mladých ľudí, ktorí už vykročili za Ježišom, alebo cítia, že na túto cestu chcú ísť, upevňuje v mladých ľuďoch istotu, že nie sú so svojimi názormi sami, že je tu veľké spoločenstvo veriacich v Boha a táto viera prináša pokoj, radosť, šťastie a to nielen tu, ale raz aj vo večnosti. Toto môžu na stretnutí získavať prostredníctvom programu, vzájomných stretnutí, a vôbec cez zážitok tohto veľkého stretnutia.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Stretnutie predchádza Svetové dni mládeže so Svätým Otcom Františkom, ktoré budú o pol roka na to v Paname. Každé takéto stretnutie je jedinečné. Jedinečnosť P18 je napríklad v téme roka – O2H. Je to i čas radosti z blahorečenia Anky Kolesárovej, ktorú už mnohí prijali za svoj vzor, a teraz i patrónku, a ďalší ju budú môcť spoznať a obľúbiť si ju. Ona mala poriadnu O2Hu.

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Myslím, že som už sčasti odpovedal na túto otázku, ale vrátim sa ešte k odvahe. Odvaha je to, čo potrebujeme každý deň. Tiež každý deň je niečím výnimočný. A treba nám s odvahou začať každý deň; prijať a zrealizovať Boží plán v našom živote, nebáť sa, ako sa nemala báť Mária, keď jej bol anjelom Gabrielom zvestovaný Boží plán s ňou, ale nielen s ňou, ale prostredníctvom aj jej súhlasu aj so svetom, ktorý mal dostať Vykupiteľa Ježiša Krista. Ale znova opakujem: ide o pravú odvahu, ktorá pramení v hlbokej dôvere v Boha a z lásky k nemu, z presvedčenia a istoty, že Boh je s nami a miluje nás. Mladí ľudia sa môžu aj na tomto stretnutí posilniť, nadobudnúť odvahu pre každodenný život, ale si aj vyprosiť odvahu povedať Bohu svoje „áno“ na jeho plán s ich životom.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Určite sa najviac teším na stretnutie s mladými ľuďmi. Mám ich rád, fandím im a pokladám ich tak, ako to hovorieval aj svätý Ján Pavol II., za budúcnosť Cirkvi, ale aj sveta vôbec.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Myslím, že každý deň bude priestor na stretnutie. V sobotu mám katechézu, takže ma budú môcť i počuť. A s mladými z rožňavskej diecézy v ten deň ráno stretnem v kostole Kráľovnej pokoja, kde som pôsobil 6 rokov.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Rád sa zapojím do rôznych aktivít, rád si vychutnám pripravené programy, ktoré ma doteraz vždy obohatili. Ale hlavne, teším sa na vás všetkých, na to nádherné spoločenstvo.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Milí mladí priatelia, srdečne Vás pozývam na stretnutie P 18. Príďte do Prešova!

Prihováral som sa Vám počas roka prípravy cez meditácie pod názvom „Máriina cesta“, ktoré som tvoril mysliac na vás. Ako rád vás uvidím, stretnem sa s vami, aby sme spoločne oslávili Pána za veľké veci, ktoré koná v našich životoch, za všetko, čo chce cez nás, konkrétne cez vás, mladých ľudí vykonať, keď mu poviete v slobode a dôvere svoje „áno“. Naozaj nebojte sa, On nikdy nesklame. A ak ste neprešli prípravou Odvážneho roka? Príďte aj tak, lebo verím, že na stretnutí P 18 má Pán pre všetkých pripravené svoje dary a čaká nás tam všetkých. Stretneme sa v Prešove na P18!

 

Komunikačný tím P18 

12.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené