Tím u župana

Centrálny tím Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove po prvýkrát oficiálne prijal novozvolený predseda Prešovského vyššieho územného celku Milan Majerský. So zástupcami Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorí sú zároveň členmi centrálneho tímu, sa stretol v Levoči, kde pôsobí ako primátor mesta. Na stretnutí, ktoré nadväzovalo na sériu rokovaní so zástupcami mesta Prešov, Prešovskej archieparchie a ďalších partnerov, predstavil novému županovi základnú myšlienku a ideu podujatia. Budúci predseda vyššieho územného celku vyjadril ochotu spolupracovať pri prípravách celonárodného stretnutia mládeže a v najbližších mesiacoch sa spolu s tímom zíde aj na osobitnom pracovnom rokovaní.

"Teší nás, že novozvolený predseda kraja je ochotný prispieť k úspešnému priebehu P18 v Prešove. V kompetencii župy je viacero škôl a objektov, ktoré by sme radi využili pre rôzne druhy programu, a preto sme radi, že sme vstúpili do spoločnej komunikácie,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. “Som rád, že tím sa ozval tesne po úspešných voľbách. Verím, že spoločnou prácou a podporou pozveme, čo najviac mladých do kraja, ktorý je mojím domovom. Mladí ľudía z celého Slovenska i zahraničia v ňom nájdu krásnych ľudí, veľa príbehov a pamiatok, ktoré sa oplatí určite navštíviť. Ďakujem za toto stretnutie i pozvanie na P18,” hovorí novozvolený predseda Prešovského vyššieho územného celku Milan Majerský.

Obe strany prejavili záujem pokračovať v spolupráci. Dohodli sa, že potom, ako nový župan preberie svoju agendu, sa opäť stretnú a dohodnú bližšie kroky spolupráce. Tím novozvoleného župana pozval k účasti na P18. Sám sa osobne zúčastnil na vyvrcholení predošlého podujatia - Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade, ktoré sa konalo v roku 2015. Prešov privíta túto akciu v dňoch 26. - 29. júla 2018. Zámer pripraviť ju schválili biskupi Slovenska. Oficiálna príprava začala v septembri.

 

Komunikačný tím P18
Snímka: Blažej Krajňák

10.11.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené