Tímy dobrovoľníkov T22. Aké budú?

Chceš byť jedným z dobrovoľníkov na Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne? Prečítaj si, koho budeme potrebovať! Viac informácií o možnosti dobrovoľníctva nájdeš TU!

 

Do dobrovoľníctva sa budeš môcť prihlásiť od 22. februára do 1. júna 2022 na tejto stránke v časti Prihlasovanie.  Počas prihlasovania (keď sa rozhodneš pre dobrovoľníctvo) si môžeš vybrať tri tímy (v poradí dôležitosti). To znamená, že v prvom rade ťa priradíme do tímu, ktorý si zvolíš ako prvý. Ak to však už nie je možné (kapacita tímu je obsadená, vieme ťa efektívnejšie využiť v inom tíme a pod.), prihliadneme na tvoju druhú voľbu. Ak ani tá nie je možná, berie sa tvoja tretia voľba. Poplatok dobrovoľníka na prípravný týždeň aj na samotné Národné stretnutie mládeže je 22 €, veková hranica pre dobrovoľníkov je 17 rokov.

Aké tímy sú k dispozícii?

ANIMÁTORSKÝ TÍM

Na to, aby si mohol slúžiť v tomto tíme, musíš mať nejaké animátorské skúsenosti, a preto budeme od teba vyžadovať buď potvrdenie od kňaza alebo oskenovaný certifikát z animátorskej školy. Na stretnutí mládeže T22 bude tvojou úlohou animácia aktivít počas niektorých častí programu. O aké aktivity pôjde sa dozvieš na Prípravnom týždni, preto sa vyžaduje tvoja účasť od utorka večera (t.j. 26. júla).  

HOSTIA

Tím hostia sa zaujíma o VIP hostí (biskupov, predstaviteľov samosprávy, sponzorov, účinkujúcich atď.), zabezpečuje im sprievod pri príchode do mesta, na program, na hotel a oboznamuje ich s programom. Takisto zabezpečuje aj prípravu drobného pohostenia. Tvoja účasť na prípravnom týždni je potrebná od stredy (t.j. 27. júla).

INFO TÍM

Ako člen info tímu potrebuješ spoznať mesto v súvislosti s programom a mať poctivo naštudovanú brožúru pre účastníka. Ľudia sa dokážu všeličo opýtať. 🙂 Tvojou úlohou bude taktiež spolupracovať s políciou pri organizovaných presunoch, vítať účastníkov pri príchode vlakov a autobusov, byť na kľúčových miestach a navigovať - a hlavne poznať terén. V priebehu prípravného týždňa budeš potrebovať dostatok času na spoznanie Trenčína a na osvojenie si všetkých informácií – preto ťa čakáme už v nedeľu 24. júla!

LITURGICKÝ TÍM

Všetci dobrovoľníci, ktorí slúžia v liturgickom tíme sa zapájajú hlavne pri sv. omšiach a pri príprave liturgických predmetov a technického zabezpečenia. Taktiež zodpovedajú za upratovanie po slávnostiach, komunikáciu s kňazmi a biskupmi a napomáhajú, s čím treba. Tvoja prítomnosť na prípravnom týždni je nutná od nedele 24. júla.

KOMUNIKÁCIA

Čo sa skrýva za touto ponukou? Hlavne neustála príprava príspevkov na web a sociálne siete, písanie článkov, tvorba a archivácia fotiek a videí, spolupráca s novinármi a rozšírenie obzorov svojich zručností. V neposlednom rade ťa v tomto tíme čaká neuveriteľne dobrá atmosféra. Teda dúfame, že ani tento ročník nebude výnimkou! Avšak, aby aj táto služba bola efektívna, musí sa zakladať na nejakých predošlých skúsenostiach. Aj preto budeme od teba potrebovať v registračnom formulári napísať niečo o tvojich zručnostiach a na základe toho budú vyberaní dobrovoľníci do mediálneho tímu. V Trenčíne ťa čakáme od nedele 24. júla.

PREDAJNÝ STÁNOK

V predajnom stánku bude možnosť si zakúpiť predmety verejnej zbierky, tričká T22 a iné, knihy a propagačné materiály. Nie je to full-time služba a viete sa v predaji pokojne striedať s ostatnými dobrovoľníkmi a inak si užívať program.

REGISTRAČNÝ TÍM

Máš rád kontakt s ľuďmi? Buď medzi prvými, ktorí budú vítať účastníkov – máš možnosť byť pri registračnom stánku, kam sa budú prichádzať účastníci ubytovať. Na prípravnom týždni ťa čakáme od nedele 24. júla, aby si sa zoznámil so všetkými náležitosťami tvojej služby. Neminie ťa nekonečné množstvo papierov, registračných náramkov, prezenčných listín a úsmevy vďačných účastníkov.

SECURITY TÍM

Nie, nemusíš mať napumpované svaly a chodiť do dverí bokom. V našom security tíme ide hlavne o zabezpečenia vstupov do haly, stráženia priestorov, VIP zóny a pódia. Tvojou odmenou budú tiež pekné úsmevy a radosť pri srdci z dobre vykonanej práce. Na prípravnom týždni ťa očakávame v nedeľu 24. júla.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Tím sprievodných aktivít zabezpečuje športové aktivity v rámci popoludnia, kedy prebieha EXPO povolaní. Pomáha pri zabezpečení športovísk, ich stavbou a kontrolou. Na prípravnom týždni ťa v Trenčíne očakávame od stredy 27. júla.

STAVEBNÝ TÍM

Názov hovorí sám za seba, ale predsa. Čaká ťa pomoc pri prenášaní materiálu, všemožné ťažké práce, stavba stanov, pomôcok pre športové aktivity, vypomáhanie technikom a hlavne stavba pódia, rehoľnej kaviarne, atď., atď., atď. Práce pre stavbárov je väčšinou neúrekom, ale nič to nemení na super nálade v tíme. Tvoja účasť je potrebná od nedele 24. júla až do pondelka 1. augusta. Ak ťa toto oslovilo, určite sa pridaj – neodídeš s rovnakými svalmi, s akými si prišiel 

STRAVOVACÍ TÍM

Stravovací tím má najmilšiu úlohu na T22! Radosť rozdávaním rastie a tak je to určite aj v prípade jedla. Ide teda o podávanie raňajok na ubytovaniach, zabezpečenie pitného režimu, vydávanie obedov, zodpovednosť za jednotlivé miesta vydávania stravy, pripravenie občerstvenia a prípadne nakupovanie potrebných vecí. V Trenčíne ťa očakávame od pondelka 25. júla.

UBYTOVACÍ TÍM

Táto služba nie je fyzicky náročná, a predsa je krásna. Zabezpečuje, aby každý účastník (s registrovaným ubytovaním) mal na noc kde hlávku skloniť. Ide o zodpovednosť za konkrétnu školu, na ktorej budú účastníci ubytovaní, označenie priestorov, ich prípravu pred ubytovaním, zodpovednosť za upratovanie na konci služby a kontrola náramkov pri vstupe do školy či telocvične. Tvoja prítomnosť sa očakáva už od utorka 26. júla.

UPRATOVACÍ TÍM

Upratovači. Nie každý sa hrnie do tejto služby, ale nie je o nič horšia ako ostatné. Nám všetkým ide o to, aby sa každý na T22 cítil dobre, a upratovaciemu tímu obzvlášť. Zabezpečuje dostatočné množstvo košov, upratovanie haly, odnášanie plných košov, zabezpečenie čistoty na WC a v sprchách a vo všetkých miestnostiach, kde sa býva a stretáva. Tvoja pomoc je nutná od stredy 27. júla do pondelka 1. augusta.

TÍM VÝZDOBY

Výtvarníci majú plné ruky práce už od nedele 24. júla (prípadne aj skôr podľa inštrukcií). Vyzdobujú všetko, čo stretnú. Telocvičňu, kostoly, halu, v istom smere aj mesto, vyrábajú označenia, rekvizity na program, EXPO povolaní, kaplnku, atď. (a samozrejme, potom aj v spolupráci s inými tímami odzdobujú, čo ozdobili). Ak máš trochu citu a zručnosti, rád sa hráš s detailmi a máš kreatívneho ducha, si na správnom mieste.

ZDRAVOTNÍCKY TÍM

Aj keď dúfame, že zásahy zdravotníckeho tímu budú na akcii minimálne, jeho služba je nesmierne dôležitá. Preto ak si spôsobilý pomôcť nám v tejto oblasti, budeme radi ak sa pridáš. Zdravoťáci dohliadajú na zdravie každého jedného z nás v prípade potreby a dbajú o to, aby bol každý informovaný o potrebe pitného režimu a ochrany organizmu počas akcie. Zabezpečujú lekárničky, miesto pre chorých, certifikovaného lekára a sú vždy pripravení. V prípade tvojho záujmu budeme potrebovať vo formulári niečo o tvojich skúsenostiach alebo vzdelaní. Tvoja pomoc bude potrebná od stredy 27. júla.

ZNEVÝHODNENÍ

Počas akcie sa tento tím stará o všetkých znevýhodnených, pomáha im s presunmi na program, na raňajky, obedy a večere a so starostlivosťou o hygienu a prezliekanie. Zároveň sprostredkúvajú znevýhodneným účastníkom sprevádzanie počas programu. Ak chceš slúžiť v tomto tíme, je veľmi vítané mať vyštudované ošetrovateľstvo. Tvoja účasť je nevyhnutná od stredy 27. júla.

Komunikačný tím T22

07.02.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené