Unikát z 15. storočia

Modlitbu "Spomeň si...", ktorá vznikla v 15. storočí, predstavuje rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v pokračovaní seriálu pre mladých ľudí s názvom Máriina cesta. Táto februárová novinka je súčasťou špeciálnej série, v ktorom biskup počas príprav Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove predstaví postupne známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila. Novinka je súčasťou katechéz, ktoré zverejňuje každý mesiac tím P18 spolu s novou skladbou a ďalšími novinkami. Biskup Stolárik už predstavil modlitby svätého ruženca, Zdravas’Mária, Anjel Pána a Pod tvoju ochranu. Všetky časti sú už dostupné bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

"Modlitba „Spomeň si...“, po latinsky „Memorare“, v tej podobe ako ju poznáme dnes, vznikla v 15. storočí, ale jej jednotlivé časti nachádzame už u sv. Bernarda z Clairvaux (12. storočie) a preto ho právom môžeme považovať za jej autora," vysvetľuje v úvode mladým biskup Stolárik. Veľkým šíriteľom tejto modlitby bol podľa rožňavského biskupa francúzsky ľudový misionár Claude Bernard. "Raz dal vytlačiť viac ako 200 000 letákov s modlitbou Memorare v rôznych jazykoch, aby ich mohol všade a všetkým rozdávať," píše biskup Stolárik. "Jedným z dôvodov, prečo si tak vážil túto modlitbu, bolo, že on sám bol vďaka nej zázračne uzdravený. V liste kráľovnej Anne Rakúskej, manželke francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII., píše o tom, ako bol smrteľne chorý a v strachu pred smrťou sa úpenlivo modlil modlitbu Memorare, v dôsledku čoho sa hneď cítil lepšie. Spočiatku nedokázal veriť, že sa stal zázrak, lebo sa necítil hoden takej milosti," dodáva rožňavský biskup Stolárik.

V ďalšej časti uvádza príklad modlitby, ktorá pomohla vyriešiť manželský problém jedného z nemeckých šľachticov v 17. storočí. V Augsburgu si Máriu ľud uctieva ako "rozväzovačku uzlov" alebo "rozuzľovateľku". "Už celé stáročia jej prinášajú svoje veľké a malé „uzly“ všetci tí, čo hľadajú pomoc. Veľkým ctiteľom a šíriteľom úcty k rozuzľovateľke uzlov je aj pápež František," hovorí ďalej biskup Stolárik. Opisuje tiež, ako si túto modlitbu ctil mladý šľachtic František Saleský, neskôr svätý biskup Ženevy, ktorý sa túto modlitbu Memoare modlil denne. Ďalším príkladom je napríklad Alfonz Ratisbonne, syn bohatého bankára z Alsaska, či nemecký jezuita Ján Baptist Reus SJ, nemecký jezuita, ktorý zomrel v povesti svätosti a takmer do vyčerpania pracoval ako misionár v Brazílii. "V priebehu stáročí veriaci a prosiaci ľud pripomínal Panne Márii prostredníctvom modlitby Memorare veľkú moc jej orodovania a nikto nikdy neoľutoval, že sa k nej utiekal práve touto modlitbou," píše biskup Stolárik.

Novinka je súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok. Tá s pomocou rôznych námetov predstavuje "kuchyňu" príprav P18 a Svetových dní mládeže (SDM) i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov. Novinka je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Najnovšie ich vo svojom vysielaní prinášajú svojím divákom a poslucháčom aj Televízia LUX a Rádio LUMEN. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015), ktoré sa uskutoční v júli 2018, sa začnú slovenskí mladí oficiálne pripravovať na SDM v Paname (v januári 2019). Uskutoční sa v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove.

Komunikačný tím P18

28.02.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené