Uvidíme sa o mesiac

Už o mesiac sa ulice mesta Prešova naplnia mladými ľuďmi z celého Slovenska. Prídu na Národné stretnutie mládeže P18. Na stretnutí sa očakáva účasť vyše 3 500 mladých, ktorí zažijú jedinečný duchovný a umelecký program. Metropola Šariša sa tak na štyri dni stane centrom mladých a miestom, kde sa Cirkev ukáže vo svojej rôznosti. Oficiálne prípravy, ktoré sa začali vlani v septembri, vrcholia v týchto dňoch. Od 26. do 29. júla 2018 prežijú mladí medzizastávku pred budúcoročnými Svetovými dňami mládeže (SDM) v Paname. Na podujatí vyvrcholí ich celoročná duchovná príprava Odvážny rok. Očakáva sa účasť takmer všetkých biskupov Slovenska, stoviek kňazov a rehoľníkov. V Prešove sa pred akciou stretne na takzvanom prípravnom týždni okolo 500 dobrovoľníkov. Približne jednu štvrtinu z nich tvoria animátori mládeže, ktorí povedú skupinky. Ďalších približne 25 pracovných tímov povedú skúsení lektori, ktorí sa začiatkom júla stretnú spolu v Prešove.

Stretnime sa na #P18 v Prešove

Už o mesiac sa uvidíme na #P18 v Prešove! Pozýva vás aj biskup Tomáš Galis.

Uverejnil používateľ Národné stretnutie mládeže Utorok 26. jún 2018

Počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré nie je klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, chce organizačný tím umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. P18 nadväzuje priamo na SDM – stretnutie mladých z celého sveta s pápežom. V roku 2013 sa Národné stretnutie mládeže konalo v Ružomberku paralelne so SDM v brazílskom Rio de Janeiro a bolo určené najmä tým mladým, ktorí si cestu na celosvetové stretnutie dovoliť nemohli. Keďže nasledujúce SDM sa konali v susednom Poľsku, ďalšie národné stretnutie sa konalo rok vopred a bolo pozvánkou na ne. Konalo sa v roku 2015 pod Tatrami v Poprade. V bohatom duchovnom a umeleckom programe, ktorý je zameraný na odkrývanie pokladov, vystúpilo vyše 300 profesionálnych a amatérskych účinkujúcich.

V Prešove mladí ľudia zaplnia celé mesto. Najväčšia časť programu sa uskutoční v Tatran Handball Aréne. Liturgické slávenia sa uskutočnia v hale a na Hlavnej ulici. Mladí budú ubytovaní vo viac než 20 školách, ktoré sú v správe mesta a kraja. Strava bude zabezpečená nielen na miestach, kde budú bývať, ale aj priamo v centre mesta – v rozličných reštauráciách. Mladí sa budú môcť okrem iného zúčastniť na unikátnom EXPO povolaní. Účastníci pomôžu aj rodinám v núdzi, na podujatí sa zapoja do celoslovenskej zbierky školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity. V Prešove nebude chýbať podobný program, ako zažívajú mladí počas SDM – katechézy s biskupmi, skupinky, slávenia či večerná vigília. Tentokrát sa k tomu pridá aj špeciálne popoludnie angažovanosti. Na P18 sa dá oficiálne prihlásiť do 1. júla na oficiálnej internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlásenie“). Po tomto dátume to bude možné už iba na mieste, ale bez možnosti získať stravu a ubytovanie.

V týchto dňoch vrcholia prípravy podujatia. Centrálny tím rieši logistiku a koordináciu medzi jednotlivými tímami. Registračný tím aktívne komunikuje s prihlásenými účastníkmi a dobrovoľníkmi, overuje, či majú napríklad neplnoletí účastníci všetky potrebné dokumenty a pripravuje špecializovanú infostránku pre každého prihláseného účastníka. Ubytovací tím rieši zmluvy so školami, stravovací s reštauráciami, ktoré budú poskytovať stravu. Centrála P18 napríklad schválila logistiku presunov a dopravy počas podujatia a zabezpečenie kyvadlovej dopravy. Pripravuje sa prvý infomail pre účastníkov, uzatvárajú sa práce na programovej brožúre, knihách a CD. V najbližších dňoch sa ukončí výberový proces pre tričká pre dobrovoľníkov a účastníkov. Zároveň prebieha kampaň na podporu účasti účastníkov a kampaň DoCat. Vedúci viacerých tímov už komunikujú s dobrovoľníkmi, ktorých budú mať vo svojich tímoch. Finalizujú sa tiež návrhy liturgických tímov.

Mesiac pred akciou dostali špeciálne pozvanie na akciu kňazi. Oslovuje ich žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Píšu, že prítomnosť kňazov na "stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá", keďže môžu sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť, pozývajú, aby sa prihlásili. "Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou," píšu biskupi. Zároveň boli zverejnené aj liturgické pokyny pre kňazov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa v nedeľu 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka. Ide o spojenie začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. V podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie odsúhlasili biskupi Slovenska. príprava sa začala vlani v septembri.

Komunikačný tím P18

26.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené