Stretneme sa v roku 2021?

Pred Svetovými dňami mládeže (SDM) v Lisabone, ktoré budú v roku 2022, sa uskutoční na Slovensku Národné stretnutie mládeže (NSM) 2021.

Stretnutia mladých v menších rozmeroch sa každý rok v rôznych mesiacoch konajú v jednotlivých diecézach, ktoré navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne bola výzva sv. Jána Pavla II., aby sa mladí stretli so svojimi biskupmi. SDM sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca - dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. - vyhlásil za blahoslaveného. V ich tradícii pokračuje aj pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM za svätého. Naposledy sa stretol s mladými pred rokom v januári 2019 v Paname. Ďalšie SDM budú v roku 2022 v Lisabone.

"Pred rokom sme dostali pozvanie od pápeža Františka do Lisabonu. A preto sme biskupom predložili zámer pokračovať v myšlienke celonárodných stretnutí slovenskej mládeže. Súhlasili s ideou,  aby sa pred ďalšími svetovými dňami mládeže konali ďalšie národné – v roku 2021. Bude to príprava na SDM v Lisabone," hovorí kňaz Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity. "Po tom, ako sme oznámili, že už budúci rok nás čaká ďalšie veľké podujatie, vo februári začneme modlitbovú kampaň a v marci zverejníme miesto, kde sa uskutoční. Oficiálna organizačná príprava sa začne v novembri - počas tradičného Týždňa Cirkvi pre mládež,” dodal Matúš Reiner.

Mladí sa stretli na celoslovenskej úrovni už viackrát aj v minulosti (napríklad v Nitre alebo v Prešove). V podobnom rozmere a v priamej nadväznosti na Svetové dni mládeže však naštartovalo národné stretnutie mládeže (NSM) svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku. Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM P15 v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove. Malo skratku P18, bola to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Doteraz sa na Národných stretnutiach mládeže zúčastnilo spolu vyše 12 000 ľudí, pomáhalo viac ako 1 000 dobrovoľníkov.

"Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta. O to sme sa snažili v Ružomberku, v Poprade i v Prešove. Veríme, že nás niečo podobné čaká aj v ďalšom meste. Hoci nás ďalší projekt čaká až v roku 2021, už teraz sme začali prvé neoficiálne prípravy. Po schválení nápadu biskupmi nás čaká výber mesta, v ktorom sa podujatie uskutoční, oficiálne oznámenie a vytvorenie tímu, ktoré stretnutie pripraví. Zároveň už teraz pozývame všetkých, aby sa za stretnutie začali modliť," pozýva tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner.

Národné stretnutie mládeže pripravuje tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n. o. Bližšie informácie budú postupne k dispozícii na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím NSM

27.01.2020

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené