V Trenčíne sa zišlo viac ako 150 dobrovoľníkov

Trenčín 26. júla – Dobrovoľníci z celého Slovenska sa pomaly schádzajú  v meste Trenčín, kde sa už vo štvrtok, 28. júla, začne Národné stretnutie mládeže – T22. Zvyšná časť dobrovoľníkov príde v priebehu prípravného týždňa. Dokopy bude na T22 viac ako štyristo dobrovoľníkov.

PRACOVNÉ POVINNOSTI

Od nedele, 24. júla, prichádzajú postupne do Trenčína rôzne dobrovoľnícke tímy, ktorých je viac ako šestnásť. Každý tím má iné úlohy a povinnosti, na ktorých pracuje dopoludnia a poobede. Každý tím má svoju hlavnú ústredňu, kde primárne plní svoje úlohy.

Momentálne sa v Trenčíne nachádza stavebný tím, ktorý pripravuje športovú halu. Stravovací, ubytovací, zdravotný, registračný a security tím sa starajú o pohodlie a organizáciu dobrovoľníkov. Prítomný je aj info tím, ktorý postupne spoznáva mesto Trenčín, aby následne mohli dobrovoľníci usmerňovať účastníkov. Mediálny tím aj naďalej prináša nové informácie a propaguje celé stretnutie. Tím výzdoby si postupne pripravuje všetky potrebné rekvizity.

DUCHOVNÝ PROGRAM

Dobrovoľníci majú k dispozícií niekoľko kňazov, ktorí sú pripravení poskytnúť sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor. Okrem toho sa ochotní mladí stretávajú na spoločnom, každodennom, duchovnom programe. „Duchovný program má tému „ako zahorieť“. Jeho súčasťou je spoločná ranná a večerná modlitba a katechézy,“ hovorí Štefánia Čechová, vedúca tímu prípravného týždňa.

DEŇ DOBROVOĽNÍKA

Ráno dobrovoľníka sa začína presunom z Trenčína – Zlatoviec do Trenčína, kde sú pripravené raňajky. Po raňajkách sa všetci presúvajú do tréningovej haly, kde prebieha spoločná modlitba. Dopoludnie je venované práci a prípravám. Po obede sa opäť chystá Národné stretnutie mládeže.

O 18. hodine sa v piaristickom kostole sv. Františka Xaverského slúži spoločná svätá omša. Po nej nasleduje večera, spoločný duchovný program spojený s večernou modlitbou a presun na školský internát, kde sú ubytovaní všetci dobrovoľníci.

Autor: Mediálny tím T22 / Filoména Ághová

Foto: Zuzana Kostková/Človek a viera

26.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené