P18? Dôkaz, že sa to robí aj "vo veľkom" 

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

 

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Môžu ísť aj inde, veď sú slobodní a leto im ponúka množstvo hudobných a zábavných festivalov. Možnosťou je aj neísť nikam a tráviť čas ničnerobením a nudou. Ale nemali by vo svojom srdci ubíjať túžby po opravdivom živote, po vernej a čistej láske, po nefalšovanom šťastí, po Bohu. Cirkev robí všetko, čo je v jej silách, aby v mladých ľuďoch tieto túžby oživovala a adekvátne na ne reagovala. Niekedy to robí nenápadne, skryto. P18 je dôkazom, že to robí aj "vo veľkom".

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Lebo nie sú virtuálne. Sú skutočné. Pozeráme sa na seba z tváre do tváre, z očí do očí. Zisťujeme, že radosť môžeme zdieľať s inými a tým ešte vzrastie. Že kríž nenesiem len ja, ale aj môj brat a sestra a keď sme spolu, nesieme si ich navzájom. Mladí týmto spôsobom zároveň demonštrujú celej spoločnosti, že sa vedia zísť vo väčšom počte nielen vtedy, keď s frustrovanými pohľadmi bojujú proti niečomu, ale aj vtedy, keď s priateľskými úsmevmi bojujú za niečo. V rámci prípravy prežívali tzv. Odvážny rok. Na tomto stretnutí svoju odvahu prejavia ale aj posilnia. Odvaha, ale triezva, disciplinovaná, obetavá, sa im v budúcnosti ešte zíde.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Každé stretnutie človeka s človekom je výnimočné. Každé stretnutie človeka s Bohom je takisto výnimočné. Na toto národné stretnutie prídu mnohí po prvýkrát, a to je výnimočné - Cirkev oslovuje stále nových a nových svojich členov, a tí si bez nej nevedia a nechcú predstaviť svoj život. Celé tretie najväčšie slovenské mesto si to všimne. A všimne si to aj celá krajina.

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Uskutočňuje sa tú taká vzájomná obohacujúca výmena. Cirkev ukazuje mladým, že je stále mladá a krásna. A mladí jej ukazujú, že s nimi mladá a krásna zostane aj naďalej. Obohatení sme teda všetci.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Že pri toľkých mladých trochu omladnem 🙂 a naberiem energie do ďalších dní a mesiacov biskupskej služby.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Budem tam každý deň.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Otváracia svätá omša.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Blahoslavení, ktorí váhajú, ale nezaváhajú, lebo tí ľutovať určite nebudú. Odvahu! Príďte!

 

Komunikačný tím P18 

Zdroj: Košická arcidiecéza 

09.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené