03_KARMEL_mapa

3.Karmel

MOSKO

Je 29. máj 1953. Na vrchole Everestu stoja dvaja muži. Novozélanďan Edmund Hillary a Šerpa Tenzing Norgey. Po mnohých dňoch strádania a námah sa chlapsky objímu. Zažívajú svojich 15 minút slávy. Aj keď tlieskať im bude svet až o niekoľko dní neskôr. Všetky tie roky túžob, sklamaní, nevypočítateľných vrtochov počasia a odlúčenosť od rodiny. Teraz sa konečne zdá, že to stálo za to. Obaja sú o tom presvedčení. Ani jeden z nich však netuší, že k búrlivým oslavám sa veľmi rýchlo pridruží „jablko sváru“. Ktovie, kto vyslovil tú otázku ako prvý, ale z nevinnej sa zakrátko stala dotieravá a nakoniec neodbytná: „KTO STÁL NA VRCHOLE PRVÝ?“ Tenzing vo svojej autobiografii úprimne vypovedá o hľadaní riešenia celého toho politického humbugu, ktorý stál v pozadí roztržky: „Horolezci vedia, že takáto otázka je nezmyselná. Dvaja muži na lane sú jednoducho spolu. Vystúpia spoločne. Tým je povedané všetko.“ Mnohým to však stále nestačí. „Márne som hovoril, že je to hlúpa otázka. Pretože bola kladená tak často a vzbudila toľko pochybností a nedorozumení, prišiel som po dlhom uvažovaní na to, že je treba na ňu odpovedať. Dobre. Dozviete sa teda pravdu. Krátko pod vrcholom sme sa zastavili. Lano, ktorým sme boli naviazaní, bolo dlhé asi 10 metrov. Väčšiu časť som mal stočenú v ruke, takže medzi nami bola asi dvojmetrová vzdialenosť. Pokračovali sme pomaly a vytrvalo. Hillary stál na vrchole prvý, ja za ním. To je vysvetlenie ‚veľkého tajomstva‘. Ak sa niekomu po všetkých tých dohadoch zdá príliš jednoduché a obyčajné, hovorím len, že je práve také, aké má byť.“
Ja som si kedysi ako dieťa myslel, že ak ide o pravdu či klamstvo, všetko je jasné. Pravda je pravda a klamstvo je klamstvo. A čo sa týka vyjadrenia pravdy, áno je áno a nie je nie. Niet čo riešiť. Aj ty si to tak mal? Ja to mám tak, tuším, niekedy aj teraz. Sú chvíle, keď veľmi rýchlo zareagujem: „To je jasné!“ Vyslovím to bez rozmýšľania, ale nie je to vždy také jasné. Práve vtedy, keď príliš ľahko a príliš rýchlo hodnotím, zisťujem, že sa často mýlim. Iný problém v súvislosti s pravdou, ktorú som spoznal, nastáva, keď ide o jej prijatie. Ona je v skutočnosti jednoduchá, lenže my sme ľudia a naša prirodzenosť, dotknutá dedičným hriechom, sa jej často bráni. Je to určite aj preto, lebo pravda zaväzuje. Či už ide o poznanie seba alebo hlbokých právd života, žiada zmenu. Je takto zvláštnym spôsobom príťažlivá, a zároveň nepopulárna. Možno jej aj preto dávame prívlastok „holá“. Nech sa akokoľvek krútime, ona stojí jasne – a je len na nás, či ju prijmeme. Podobne je to aj s istým typom vrchov, ktoré zväčša nie sú príliš fotogenické. Mám na mysli tie, ktoré sa nazývajú hole. Rozložitý kopec, trávnatý, možno sem-tam fliačik kosodreviny. Hole majú však aj jednu veľkú prednosť. Od úpätia hory vieš, kam stúpaš, a skoro počas celého výstupu máš jasný výhľad na okolité doliny. Nehovoriac o tom, aká nádhera ťa čaká na vrchole.

Práve pre tú jej jednoduchosť oveľa viac vynikne nádhera dolín a okolitých hrebeňov. Napríklad taká Latiborská hoľa v Nízkych Tatrách. Jedna z mnohých, ale má špeciálny bonus. Ak vydržíš kráčať po holom chrbte ešte kúsok ďalej, odmení ťa pohľadom na útulňu kúsok pod hrebeňom. Ak si úprimný hľadač pravdy, objavíš v živote tieto dve veci. Pravda je tu, aj keď niekedy skrytá, a ak ju chceš nájsť, nemôžeš hodnotiť len podľa zdania príliš rýchlo. Na jej poznanie je potrebné vedieť sa zastaviť a v tichu uvažovať a tiež vedieť rozlišovať, koľko a kedy zostať ticho a koľko a kedy hovoriť. Najskôr je potrebné poznať pravdu o sebe, potom môžeš pomôcť odhaľovať pravdu iným. V mlčaní pravdu poznávaš, ale niekedy musíš dať priestor jej Pôvodcovi, aby konal On, lebo tí, ku ktorým ťa poslal, ešte nie sú pripravení jesť tvrdší chlebík, ktorým pravda môže niekedy byť. Tenzing nemlčal preto, že by chcel pravdu zakrývať. Správne však videl za otázkami o prvenstve len politiku. Nie úprimnú túžbu a záujem. Až po zrelom uvažovaní sa rozhodol povedať, iste s veľkou dávkou pokory: „Hillary bol prvý! Ja až za ním...“Mal si niekedy podobnú dilemu? Je čas ešte hľadať, alebo už pravdu servírovať? Je čas mlčať, alebo už hovoriť...? Čo je teraz múdre?
Eliáš tiež mlčal. Tri a pol roka. Ostatní možno zatiaľ rozprávali, hodnotili a súdili až príliš. Keď prorok po čase prehovoril, žiadal, aby sa všetci vyjadrili. Možno vtedy na nich kričal: „Ako je to s vami, ľudia? Prečo pokrivkávate na obe strany? Ak je Pán Bohom,
choďte za ním, ak báálovia, choďte za nimi!“ A oni vtedy, keď mali prehovoriť, zaryto mlčali. Potrebný bol zázrak, aby sa rozhodli, čo vlastne chcú. Či si vyberú živého Boha, alebo tých, čo život požierajú. Potrebovali zázrak, aby začali volať jednohlasne – Elijah! Elijah! Pán je Boh! Týmto výkrikom – mimochodom – oslávili pravdivého Pána a aj jeho opravdivého proroka. Na Karmel stúpali ľudia, ktorí pravdu hľadali, ale aj takí, ktorí boli oklamaní a ani o tom nevedeli. Z vrcholu zostupujú ako tí, ktorí pravdu spoznali. Čo s ňou teraz urobia? Čo s ňou, s PRAVDOU, teraz urobíš ty? Možno ešte vystupuješ a pýtaš sa: „Čo je pravda?“ A nevieš nájsť odpoveď. A ak sa budeš snažiť žiť hlbšie, otázok bude v skutočnosti stále viac. A tiež budú hlbšie. Kedysi si sa pýtal, kam ísť na školu alebo čo robiť s voľným časom. Dnes sa možno začínaš pýtať, prečo ti vlastne tak záleží na tom, aby si pravdu poznal. Kde sa to v nás vlastne berie, že po nej tak túžime. A možno naopak. Pýtaš sa málo, lebo si povieš, že nie je čas hlbšie sa zamýšľať. Možno si už mnohé našiel, ale málo o tom hovoríš. Ticho a premýšľanie sú nutnou podmienkou pre hľadačov a svedkov pravdy. Vyjadrené dvoma vetami: Kvôli pravde je potrebné túžiť, hľadať, mlčať, poznať, rozlišovať a hovoriť. A všetko v ten správny čas. Aj na príhovor svätého proroka Eliáša prajem tebe aj sebe, aby sa nám toto veľké poslanie darilo verne uskutočňovať.

František Moško

Pokračovanie

Pokračovanie katechézy, nová ikona zo Sampora, originálne aktivity. 

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené