Začalo sa Národné stretnutie mládeže T22. Viac ako dvetisíc mladých prišlo do Trenčína

Trenčín 28. 7. 2022   Do Trenčína začínajú prichádzať účastníci. K viac ako štyristo dobrovoľníkom sa pridáva približne dvetisíc účastníkov. Mesto sa zapĺňa mladými. Ich celkový počet by mal byť 2 634. Celému stretnutiu predchádzal od nedele 24. júla 2022 takzvaný prípravný týždeň, v rámci ktorého sa v Trenčíne zišlo a spoločne pracovalo a modlilo sa okolo štyristo dobrovoľníkov.

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLADÝCH V TRENČÍNE

Trenčín sa dnešným dňom stáva dejiskom Národného stretnutia mládeže T22, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže a zároveň aj predchádzajúce tri Národné stretnutia mládeže (R13, P15, P18). Celý program je zameraný na cestu a výšiny – chce pozvať mladých ľudí, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie. Mladých čakajú spoločné modlitby, sväté omše, katechézy s biskupmi, workshopy a diskusie, krížová cesta, N(M)OC modlitby, EXPO povolaní a mnoho iného. A taktiež vzácny spoločný čas, v ktorom budú môcť zažívať živú Cirkev. Najväčšia časť programu sa uskutoční v Mestskej športovej hale v Trenčíne. Okrem toho sa program uskutoční napríklad aj na Trenčianskom hrade, Mierovom námestí či Trenčianskej univerzite.

Generálny partnerom je Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom podujatie prebieha. Nesie sa v duchu verša: ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). V Trenčíne vyvrcholí celoročná duchovná príprava Výšiny, ktorá vyšla aj knižne.

TLAČOVÁ KONFERENCIA V PRIESTOROCH UNIVERZITY

Dnes poobede sa v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti začiatku Národného stretnutie mládeže. Na tlačovú konferenciu boli pozvaní predseda Rady pre mládež a univerzity KBS, biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis, organizátor Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a rektor Trenčianskej univerzity a zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Habánik.

Vo svojich príhovoroch všetci hostia spomenuli dôležitosť modlitby a mladých ľudí. „Mladí sú nositeľmi požehnania,“ povedal Reiner. Hostia nezabudli spomenúť ani angažovanosť Cirkvi, ochotu dobrovoľníkov a veľké množstvo prihlásených účastníkov. Otec biskup Tomáš Galis vo svojom príhovore povedal: „Tieto dni budú iné, ako Trenčín doteraz zažil. Odohrá sa tu niečo, čo bude vidieť, niečo, čo tu ostane. Tieto dni budú prínosom pre mesto Trenčín aj pre celé Slovensko.“

Okrem cirkevných predstavených mali príhovor pripravení aj generálni partneri podujatia. Primátor mesta Richard Rybníček sa poďakoval prítomným hosťom za to, že Mesto Trenčín bolo zvolené ako mesto, kde sa Národné stretnutie uskutoční. Pán primátor pripomenul, že je potrebné, aby bolo Mesto Trenčín premodlené a aby sa v ňom čo najviac modlilo. „Modlitba je základ našej viery,“ dodal Rybníček. Hoci hostia konferencie pripomenuli dôležitosť a elán mladých ľudí, nezabudli dodať, že mladí majú zároveň niesť zodpovednosť.

PROGRAM PRVÉHO DŇA

Úvodným programom Národného stretnutia mládeže T22 boli príhovory hostí a otvárací ceremoniál s motívom naimského mládenca: Vstaň! Nechýbali účinkujúci ako Tereza Kmotorková, Augustín Dvornický, Sima Magušinová, sandpainting v podaní Lenky Ballekovej či viacerí taneční a akrobatickí umelci.

Nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák, keďže Trenčín patrí do Nitrianskej diecézy. „Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste prišli a odpovedali na tichý hlas pozvania od nášho Pána,“ povedal vo svojom príhovore. Svätú omšu koncelebrovali spolu s viacerými arcibiskupmi a biskupmi desiatky kňazov, bola sprevádzaná zborom Rodiny Panny Márie.

Záver dňa patril N(M)OCI MODLITBY. Sedem miest v Trenčíne, sedem spôsobov modlitby. Mladí putovali mestom a hľadali svoje vlastné spôsoby modlitby – tichá adorácia, taizé modlitby, moderovaná adorácia, ruženec, liturgia hodín, gréckokatolícke modlitby či chvály s projektom Godzone. Mladí ľudia doslova premodlili Mesto Trenčín. Zanechali stopu.

...

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Komunikačný tím / Filoména Ághová, Zuzana Vandáková Fotografie: Andrej Jaško, Tomáš Fečo / Človek a viera

29.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené