#zdennikadobrovolnika Deň prvý

Po dlhej, no nie príliš únavnej, ceste sme dorazili do Prešova. Cestu nám miestami skrížila voda, ktorá blokovala cesty. Ale odvážne sme prišli do cieľa, zaregistrovali sa a do konkatedrály sme vošli práve vo chvíli, keď zaznelo: „Pán s vami!

Mladí, dobrovoľníci, ktorých spoznáte podľa toho, že sa obzerajú po kostole, lebo v ňom zrejme nikde neboli, prihovoril sa prítomným Prešovčanom otec Ondrej Chrvala. Paradoxne zaznelo v dnešnom evanjeliu: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ A my vieme, že sme sem neprišli do ústrania a odpočinúť si, ale práve naopak – dnes začíname prípravný týždeň.

No s túžbou, aby naša služba vyrastala z nášho ústrania a času stráveného s Pánom. Toho, ktorý si uchmatneme aj počas služby, s múdrosťou rozdelenia času. Aj v našom hlavnom stane máme kaplnku so živým Ježišom. Večera U Nikodéma, úchvatné farské pivničné priestory bez signálu. Krátky blok informácií, krátka zoznamovačka a strategické premiestňovanie paliet kníh a brožúr na to správne namiesto. A napokon možnosť uchmatnúť si dostatočne dlhý odpočinok – zdravých osem hodín! Bdenie si nechávame v rezerve na ďalšie dni. Budeme ho potrebovať.

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško

23.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené