#zdennikadobrovolnika Deň prvý

Štvrtkové ráno sa nieslo medzi dobrovoľníkmi už v rodinnej atmosfére. Po ťažkom vstávaní po včerajšej veselici a raňajkách nás čakala spoločná rozcvička, modlitba a zaspievali sme si spoločne aj hymnu, ktorú zložili animátori. Spieva sa nej napríklad: „Na stretnutie do Trenčína prišli dobrovoľníci k vám. Budú pomáhať, modliť sa a zabávať.“ Tieto slová vskutku vystihujú celý prípravný týždeň.

Po rannom programe sme sa – ako každý deň – rozbehli každý do svojho tímu, aby sme pokračovali v začatej práci, ktorá trvala až do obeda. Cestou sme stihli aj dobrú zmrzlinu, aby sme sa – posilnení – mohli pustiť do práce.

V priebehu dňa sa Trenčín začal zapĺňať mladými ľuďmi z celého Slovenska. Viac ako dve tisícky účastníkov prichádzali rôznymi dopravnými prostriedkami a hľadali si svoje školy, v ktorých sa mohli ubytovať a registrovať. Sprevádzala som jednu skupinku na ubytovanie a množstvo prejdených krokov počas dňa moje nohy intenzívne pociťovali. Medzičasom nás čakala tlačová konferencia s pozvanými hosťami.

O štvrtej sa otvorila hala a veľmi rýchlo sa začala zapĺňať. Z každého kúta sa ozývalo radostné zvítanie známych a priateľov. Medzi mladými sa prechádzalo množstvo kňazov a zasvätených.

Moment, na ktorý sme už dlho čakali, odštartoval o piatej úvodnými príhovormi a otváracím ceremoniálom s motívom naimského mládenca: Vstaň! Nechýbali účinkujúci ako Tereza Kmotorková, Augustín Dvornický, Sima Magušinová, sandpainting v podaní Lenky Ballekovej či viacerí taneční a akrobatickí umelci. Ceremoniál bol vskutku veľkolepý a umelecký zážitok mimoriadny.

Nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. „Toto stretnutie je Ježišom chcené, pripravené a požehnané. ... Boh chce, aby sme boli nádobou plnou života, nie smrti. To sa stane len tak, že sa vložíme do rúk Božského hrnčiara,“ povedala vo svojom príhovore. Zároveň mladým poďakoval za námahu a dobrú vôľu, ktorú vynaložili, aby prišli do Trenčína. Svätú omšu koncelebrovali spolu s viacerými arcibiskupmi a biskupmi desiatky kňazov, bola sprevádzaná zborom Rodiny Panny Márie, ktorý mal svoj vlastný malý orchester (husle, gitara, klavír, basa, violončelo, harfa), čo vytváralo skutočne nebeskú atmosféru.

Záver dňa patril N(M)OCI MODLITBY. Sedem miest v Trenčíne, sedem spôsobov modlitby. Mladí putovali mestom a hľadali svoje vlastné spôsoby modlitby – tichá adorácia, taizé modlitby, moderovaná adorácia, ruženec, liturgia hodín, gréckokatolícke modlitby či chvály s projektom Godzone. Každý si mohol nájsť svoju šálku chuti na nadviazanie kontaktu s Bohom. Popri putovaní po všetkých modlitebných miestach bolo krásne sledovať mladých, ktorí popri kostoloch pristupovali k sviatosti zmierenia, mladých, ktorí kľačali a modlili sa rôznymi spôsobmi, mladých, ktorí spievali chvály. Sila spoločnej modlitby bola neskutočná. Mladí ľudia doslova premodlili Mesto Trenčín. Zanechali stopu.

Unavení, ale spokojní sme sa vracali na svoje ubytovania. S očakávaním, čo všetko si pre nás Pán Boh pripravil na ďalší deň. Ale dnešok mal už impulzov dosť, takže dobrú noc!

...

Mediálny tím / Zuzana Vandáková

29.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené