#zdennikaucastnika Deň štvrtý

Ráno kráčam prázdnymi prešovskými ulicami a rozprávam s s Pánom. S úsmevom mu odovzdávam vďaky a s dôverou prosby svojho srdca. Prichádzam do haly a istý čas sa venujem kamarátom, s ktorými som ešte nemala možnosť porozprávať sa či spoločne odfotiť.

Počas katechézy sa nám prihovára otec biskup Haľko: „Nebojme sa povedať, že Ježiš je pevninou nášho života.“ Nasledujú rôzne svedectvá a príbehy zo života – zaujala ma jedna myšlienka: „Odvaha je konať, keď si myslíš, že nemáš čo dať.“

Záverečný ceremoniál patrí pozvaniu na Svetové dni mládeže v Paname – svedectvami a tanečno-divadelnými predstaveniami.

Zároveň púšťajú klip k slovenskej verzii hymny SDM v Paname s názvom Podľa tvojich slov a keďže som bola súčasťou jej nahrávania, teším sa, že už vychádza do obehu.

Na slávnostnú svätú omšu sa presúvame spoločne v zástupe až na hlavné námestie. Tam už prichádzajú aj domáci Prešovčania a spájame sa v modlitbách ako bratia a sestry. V kázni nám otec biskup Galis hovorí, že tomu, kto čo len trochu dôveruje, Boh štedro dáva tie najnepredstaviteľnejšie dary. Na záver dostávame požehnanie a sme pozvaní vydať odvážne svedectvo vo svete o Božej láske.

Väčšina pútnikov smeruje po skončení svätej omše na ubytovanie, potom na zmrzlinu a napokon na vlak. Ja sa s kamarátkou nie sme výnimkou. A tak odchádzame načerpaní s odvahou do svojich domovov.

Autorka: Mária Pacalajová

31.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené