Zdravas’, Mária

Seriál Máriina cesta, ktorý pripravuje rožňavský biskup pre mladých ľudí, pokračuje. Najnovšie Mons. Stanislav Stolárik predstavuje modlitbu Zdravas’, Mária. Táto časť je súčasťou špeciálnej série, v ktorom biskup počas príprav budúcoročného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove predstaví postupne známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila. Novinka je súčasťou katechéz, ktoré zverejňuje každý mesiac tím P18 spolu s novou skladbou a ďalšími novinkami. Biskup Stolárik predstavil v prvej časti modlitbu svätého ruženca. Obe časti sú už dostupné na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

“Modlitba Zdravasʼ má skutočne nepredstaviteľnú moc v duchovnom boji. Exorcista Gabriele Amorth si spomína na jedného z rímskych kolegov, ktorému démon z posadnutého človeka raz povedal: „Každé Zdravasʼ, Mária je pre mňa úderom po hlave. Keby kresťania poznali moc ruženca, bol by to môj koniec,” píše v seriáli biskup Stolárik. Mladým predstavuje kompletnú modlitbu po jednotlivých častiach. Zároveň povzbudzuje k pobožnosti, ktorá je spojená s modlitbou troch Zdravasov. “Povzbudzujem Vás, drahí mladí priatelia, aby ste aj vy rozhodli pre modlitbu troch Zdravasov. Boh od nás skutočne nežiada veľa. Panna Mária bude stáť pri Vás vo všetkých Vašich skúškach, pokušeniach a v každom okamihu vášho života, až po ten posledný. S Máriou sa nemusíme báť každodenných bojov a ani toho posledného. Ona vždy víťazí nad drakom a spolu s ňou i my,” hovorí biskup Stolárik.

Novinka je súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok. Tá s pomocou rôznych námetov predstaví "kuchyňu" príprav P18 a Svetových dní mládeže (SDM) i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov. Novinka je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015), ktoré sa uskutoční v júli 2018, sa začnú slovenskí mladí oficiálne pripravovať na SDM v Paname (v januári 2019).

Komunikačný tím P18

24.11.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené