Získali sme duchovný patronát

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. Duchovný patronát je súčasťou modlitbovej kampane P18. V podobnom duchu sa k nemu rehoľníčky zaviazali aj pri predošlom Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade.

Srdečne vás pozdravujeme a uisťujeme o svojej intenzívnej modlitebnej podpore každého jedného z vás, ktorí sa zapojíte do tohto stretnutia. Vyprosujeme vám silu a oheň Ducha Svätého, nech Pán zapáli vaše srdcia svojou láskou, aby ste zapálili láskou k nemu všetkých, ktorých stretnete, všetkých, ktorých Pán k vám privedie. Svojou modlitbou sprevádzame aj mladých, aby dovolili vstúpiť do svojho srdca Pánovej láske, aby sa dovolili ním nájsť a milovať. Všetky prípravy, priebeh stretnutia, ale aj nasledujúce dni zahŕňame do našej modlitby, aby Pánovo slovo, tak štedro rozsievané, prinieslo v živote každého účastníka hojné a trvalé ovocie,“ píšu v liste organizátorom P18 rehoľné sestry redemptoristky z Kežmarku.

Komunita slovenských redemptoristiek sa začala tvoriť v roku 1993, keď do poľského kláštora v Bielsku-Bialej vstúpili prvé slovenské dievčatá. Spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľného domu na Slovensku. Proces vznikania kežmarského kláštora je vpísaný do obdobia pontifikátu Jána Pavla II. Jubilejný rok 2000 bol počiatkom konkrétneho uskutočňovania celého diela. Mons. František Tondra, vtedajší spišský biskup, vtedy prijal sestry do Spišskej diecézy a bol zakúpený pozemok na Hradnom vrchu s výhľadom na Tatry. Ján Pavol II. počas svojej tretej apoštolskej návštevy Slovenska požehnal 13. septembra 2003 v Rožňave základný kameň kláštora.

Rehoľným osobám bude patriť v programe podujatia jeden špeciálny bod. Volá sa EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom predstaviť ich aktivity a činnosť. Predstavia sa v druhý deň P18 na Hlavnom námestí v Prešove. Bude to podujatie, ktoré bude otvorené aj pre verejnosť. Chystá ho tím P18. Inšpiráciu našiel na Svetových dňoch mládeže, kde sa tento bod programu konal po prvýkrát v roku 2002 v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa konalo už dvakrát, pred piatimi rokmi na R13 v Ružomberku a pred dvomi na P15 v Poprade. Spolu prišlo okolo 650 rehoľníkov. Do Prešova sa zatiaľ prihlásili zástupcovia z dvadsiatich dvoch ženských, deviatich mužských reholí a osem prolife a prorodinných organizácií.

 

Komunikačný tím P18

24.04.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené