Kňazi, pozývame vás

V dňoch 26. - 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Pri tejto príležitosti oslovuje kňazov žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Ich pozvanie prinášame v plnom znení. Zároveň zverejňujeme liturgické pokyny pre kňazov.

-----------------------------------------------------------------

Milí bratia v kňazskej službe,

prípravy Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. 7. 2018) sú v plnom prúde.

Dovoľte nám preto, aby sme spoločne požiadali všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť na toto celonárodné podujatie a potrebujú stravu a ubytovanie, aby sa prihlásili do 1. júla 2018 na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk - časť Prihlasovanie. Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený v pokynoch pre platbu. Na stránke sú presné inštrukcie i výška poplatkov.

Milí bratia,

vaša prítomnosť na stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá. Práve vy môžete sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Sviatosť zmierenia sa bude poskytovať počas stretnutia na vyhradených miestach.

V rámci prihlasovania máte zabezpečené základné ubytovanie v dňoch konania P18 (26. 7. - 29. 7. 2018) v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Tím, ktorý podujatie chystá, zároveň ponúka možnosť objednať si ubytovanie na posteliach. Ak máte záujem o ubytovanie na posteliach, zaškrtnite túto možnosť v registračnom formulári. Ubytovanie na posteliach pre kňazov, ktorí zaškrtnú túto možnosť, bude zabezpečené u otcov jezuitov (za príspevok 10 eur za noc). Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018.

Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou.

Ďakujeme vám za každú formu podpory a tešíme sa na stretnutie s vami na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove.

Vaši bratia

+ arcibiskup Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita
+ arcibiskup Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita
+ biskup Tomáš Galis, žilinský biskup

a

Centrálny tím P18
Jozef Dronzek, dekan, zodpovedný za liturgický tím P18

-----------------------------------------------------------------

Pokyny pre kňazov počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove

- Tím P18 povzbudzuje kňazov, aby sa zapojili do spovedania. Hlavným zodpovedným za túto službu je o. Andrej Filin (0904 952 220 / andrej.filin@gmail.com). V prípade, že máte záujem pomôcť, prosíme, ozvite sa mu. Oznámi vám, kde a kedy je možné spovedanie.

- Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove budú tri sväté omše (štvrtok, piatok a v nedeľu) a jedna svätá liturgia (v sobotu). Prvé tri (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) budú v Mestskej hale, záverečná (v nedeľu) bude na Hlavnej ulici v Prešove. Na sväté omše bude mať vstup každý, aj ten, kto nie je zaregistrovaný.

- Presné časy (začiatku) je možné nájsť na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Program").

- Koncelebrovať na svätých omšiach (a svätej liturgii) a na svätej liturgii počas P18 môže každý prítomný kňaz. Aj ten, ktorý nie je prihlásený a zaregistrovaný na P18.

- Za liturgiu zodpovedajú na P18 dva tímy. Jeden zabezpečuje rímskokatolícke sväté omše, jeden svätú liturgiu. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na zodpovedného za liturgický tím P18 - o. Jozef Dronzek (0907 857 039). V prípade gréckokatolíckej svätej liturgie sa prosím obráťte na o. Michala Sopka (0904 738 765).

- Prvé tri liturgické slávenia (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) sa budú biskupi do liturgických rúch obliekať v určených priestoroch Handball Arény. Kňazi sa budú obliekať tiež vo vyhradených priestoroch haly.

- Záverečný deň (v nedeľu) bude miesto obliekania (tzv. hlavná sakristia) Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove. Na týchto miestach si budú môcť odložiť i osobné veci.

- Albu je potrebné priniesť si so sebou. Kňazi si môžu pred svätou omšou vyzdvihnúť koncelebračnú štólu na určenom mieste. Po skončení svätých omší si budú môcť štólu aj kúpiť.

- Liturgické tímy P18 prosia kňazov, aby pred slávením sledovali čas a najneskôr 30 minút pred začatím svätej omše (alebo svätej liturgie) čakali oblečení v rúchach na pokyny, ktoré sa týkajú svätej omše (svätej liturgie).

- Každé slávenie sa začína liturgickým sprievodom. Biskupi budú mať pripravené miesta na stoličkách na hlavnom pódiu, kňazi pred pódiom. Pri ich zaujatí budú sprevádzaní a usmernení ceremoniármi (alebo dobrovoľníkmi).

- Každé liturgické slávenie bude verejné nielen pre prihlásených účastníkov, ale aj pre verejnosť. Všetky liturgické slávenia odvysiela naživo Televízia LUX. Aj z tohto dôvodu prosíme všetkých o rešpektovanie času a pokynov tímu P18.

- Tím P18 nezabezpečuje parkovanie pre kňazov, odporúčame zaparkovať mimo hlavných miest programu.

-----------------------------------------------------------------

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

26.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené