Na stiahnutie

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE P18 V PREŠOVE (26. - 29. júla 2018)

Krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami biskupa Marka Forgáča /stiahnite si ju kliknutím/

Národnému stretnutiu mládeže P18 v Prešove prechádza 10-mesačná príprava, ktorá má názov Odvážny rok.

Dokumenty na stiahnutie:

Odporúčanie animátora

Odporúčanie dobrovoľníka

Informovaný súhlas

-----------------------------------------------------------------

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE P15 V POPRADE (31. júla - 2. augusta 2015)
Národnému stretnutiu mládeže P15 v Poprade prechádzala 10-mesačná príprava, ktorá niesla názov Čistý rok.

ČISTÝ ROK (kompletná duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade) 
NIELEN NA PAPIERI (kompletné znenie krížovej cesty na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade) /stiahnite si ju kliknutím/

 Duchovnú prípravu na Národné stretnutie mládeže P15 Čistý rok mapuje kniha Čistý rok. Prináša sériu tém o čistom srdci. Nájdete v nej i odporúčania od ľudí, ktorí ju nielen čítali, ale materiály aj používali počas roka pri práci s mladými ľuďmi. Autorom knihy je moderátor TV LUX Pavol Danko s kolektívom. Pri výbere tém o čistote spolupracoval s rektorom Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavlom Hudákom a tímom ďalších kňazov, rehoľníkov a laikov z celého Slovenska. Vyšla v náklade 2 500 kusov a vydala ju nezisková organizácia Kanet. Graficky ju spracoval Martin Heneš.

-----------------------------------------------------------------

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE R13 V RUŽOMBERKU (26. – 28. júla 2013)

 

Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku a Svetové stretnutie mládeže v Rio de Janeiro približuje kniha, na ktorej tvorbe sa podieľali desiatky autorov. Čitateľom predstavuje najmä slová pápeža Františka, s ktorým sa mladí stretli počas leta v brazílskom Rio de Janeiro, ale aj námety od slovenských biskupov. Špeciálnou časťou sú kapitoly, ktoré zachytávajú priamo dojmy slovenských mladých z oboch akcií. Kniha má 136 strán. Texty dopĺňajú fotografie. Publikáciu  "Choďte!" vydala Rada KBS pre mládež a univerzity v 1. vydaní v náklade 1000 kusov.  Graficky ju spracoval Andrej Kmeťo.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené