Na Národné stretnutie mládeže P15 sme sa spolu pripravovali celý rok. Pápež František vybral ako tému na stretnutia mládeže v tomto roku blahoslavenstvo "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8). Rozhodli sme sa preto, že v školskom roku 2014/2015 dáme možnosť mladým zažiť „ČISTÝ ROK“. Ide o 10 katechéz, obsahujúcich materiály na prácu s mladými, vhodné pre učiteľov náboženstva, či animátorov. Sú dielom veľkého tímu 20 nadšených kňazov, rehoľníkov aj laikov, ktorým pre túto prípravu už niekoľko mesiacov horí srdce. Výsledok našej práce nájdete nižšie, ale aj v špeciálnej knihe Čistý rok. Ak máte o ňu záujem, ozvite sa nám na adresu: mladez@kbs.sk.