TERMÍN / PRÍPRAVNÝ TÝŽDEŇ

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Predchádzať bude tzv. prípravný týždeň pre dobrovoľníkov (od nedele 22. júla 2018). V dňoch 23. – 25. júla budú sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18.00 h mládežnícke s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne prešovský dekan Jozef Dronzek, košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju bude celebrovať predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Od nedele 22. júla budú do mesta prichádzať stovky mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí budú na Gymnáziu sv. Moniky a vo viacerých interiéroch a exteriéroch pripravovať stretnutie P18. Ak by ste nás chceli podporiť v akejkoľvek forme, budeme radi. Zvlášť by nás potešilo, keby boli dobrí ľudia z farnosti ochotní napiecť a priniesť koláče alebo iné občerstvenie pre dobrovoľníkov. Priniesť sa dajú na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.

PROGRAM

Všetci ľudia dobrej vôle z Prešova a okolia sú pozvaní na celý program. Je ho možné nájsť na tejto adrese: https://narodnestretnutiemladeze.sk/program/. Od 2. 7. 2018 sa už nie je možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorazové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

POPLATKY

Pri registrácii na mieste (program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania)
• Celý program – 35 €

• Vybrané časti programu

◦ Štvrtok – 10 €
◦ Piatok celý deň – 15 €
◦ Sobota celý deň – 15 €
◦ Sobota – večerný program v hale – 7 €
◦ Nedeľa – 10 €

• ZŤP - 20 € / pre sprievodcu ZŤP – 30 €

V prípade otázok a nejasností je možné kontaktovať tím P18 emailom na info@narodnestretnutiemladeze.sk. V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám je možné kontaktovať Registračný tím P18 na registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

VEREJNÝ PROGRAM

Časť programu bude iba pre prihlásených, zvyšok sú otvorené časti programu. Okrem úvodných troch svätých omší počas prípravného týždňa budú otvorené aj všetky štyri liturgické slávenia. Tri budú v Tatran Handball Aréne, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok 26. júla o 18.00 h, bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

V piatok 27. júla o 12.30 h jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12.30 h bude sláviť gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12.00 h) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis. Slúžená bude na Hlavnej ulici pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.

Ďalšou otvorenou časťou programu je N(M)oc modlitby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2018 od 21.30 hod. V deviatich chrámoch čaká návštevníkov originálny modlitbový program. Chrámy sú označené špeciálnym bannerom P18. Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a duchovný koncert skupiny Anastasis v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kráľa na Sekčove. Moderovaná adorácia s názvom Večer milosrdenstva bude v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Vo františkánskom Kostole sv. Jozefa bude hudobno-slovné pásmo s Poeticou Musicou a v Evanjelickom chráme Svätej Trojice Lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi bude miestom, kde budú prebiehať taizé modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u saleziánov, mariánska modlitba v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 a modlitba chvál v Kostole Krista Kráľa na Sekčove.

Ďalším otvoreným bodom programu bude špeciálna krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami pod vedením košického pomocného biskupa Marka Forgáča, ktorá sa uskutoční v piatok 27. júla o 20.30 h na prešovskom amfiteátri.

V sobotu 28. júla od 14.30 h do 18.00 h sa na Hlavnej ulici v Prešove začne tzv. EXPO povolaní. Podujatie predstaví 74 rozličných reholí, hnutí a organizácii. Jeho špeciálnou častou bude open koncert spievajúcich zasvätených osôb. Medzi koncertmi zasvätených osôb vystúpia na rovnakom javisku mladí zo Združenia mariánskej mládeže. V predstavení priblížia život Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorý je v procese blahorečenia.

V rovnakom čase v sobotu popoludní bude možnosť zúčastniť sa na štyroch divadelných predstaveniach pripravených pre mladých. Tanečné divadlo ATak vystúpi s inscenáciou D4V1D (o 15.00 h v Divadle Alexandra Duchnoviča), Divadlo Ad1 s hrou Legenda o zakliatom meste (o 16:00 v Kine Scala) a skupina mladých animátorov a rodičov pod vedením saleziánov z Banskej Bystrice uvedie muzikál na motívy biblickej knihy Ester (o 16.30 h v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského).

OTVORENIE HALY

Tatran Handball Aréna bude vo štvrtok 26. júla 2018 otvorená od 16.00 h. Otvárací ceremoniál sa začína o 17.00 h. Vedľa haly bude možné parkovať. Dovnútra haly bude na program vpustený iba riadne zaregistrovaný účastník P18. Tím P18 prosí, aby sa účastníci i neregistrovaní účastníci P18 riadili pokynmi organizátorov.

MAPY

Mapu hlavných udalostí je možné nájsť na tomto mieste: www.bit.ly/p18mapa.

UBYTOVANIE / STRAVA

Tím P18 poskytuje ubytovanie a stravu iba vopred prihláseným účastníkom.

MÉDIÁ

Na P18 majú voľný vstup iba vopred riadne akreditovaní novinári. Akreditovať sa je možné do stredy 25. júla 2018 do 12.00 h na e-mailovej adrese: lipiak@kbs.sk (Michal Lipiak, zodpovedný za akreditáciu médií). Redakcie prosíme o dodržanie termínu akreditácie: po jeho uplynutí už nebude možné prijať ďalšie žiadosti. Požadované údaje pre akreditáciu sú: meno a priezvisko, názov redakcie, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, kontaktný e-mail a telefón.

Komunikačný tím P18 upozorňuje, že pre médiá neplánujeme na mieste zabezpečovať stravu ani parkovanie. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu, podmienok i v prípade veľkého záujmu.

Akreditácia zabezpečí novinárom vstup do priestorov, kde sa uskutoční program. Komunikačný tím P18 zároveň spolu s mestom Prešov organizuje pracovné raňajky s novinármi, na ktoré médiá pozýva. V prípade zmeny o tom bude informovať. Osobitne žiada televízie, ktoré by mali záujem nahrávať podujatie, aby čím skôr kontaktovali zodpovedného za akreditáciu, v prípade, že tak doteraz neurobili.

PRAKTICKÉ INFO (ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, INÉ)

Praktické informácie o P18 je možné nájsť na tomto mieste: https://narodnestretnutiemladeze.sk/prakticke-info/.

UZÁVIERKY / DOPRAVA

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov bude v nedeľu 29. júla 2018 (počas záverečnej svätej omše) výluka dopravy na Hlavnej ulici - od cca 11.45 h do 14.15 h.

Tím P18 prosí o modlitby a o trpezlivosť s nimi. Ide o podujatie, ktoré počas posledných príprav i akcie predpokladá zvýšený počet návštevníkov v meste. Plnšie môžu byť prevažne miesta, kde budú účastníci bývať, stravovať sa, alebo kde bude prebiehať hlavný program. Všetci účastníci, ktorí sa prihlásili, budú zároveň pred akciou vyzvaní, aby dbali na rady a pokyny organizátorov. Musia dodržiavať nočný pokoj, majú zakázanú konzumáciu alkoholických nápojov a iných návykových látok, ako aj fajčenie v ubytovacích priestoroch a priestoroch, kde bude prebiehať program.

Všetci prihlásení účastníci letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove budú mať dopravu mestskou hromadnou dopravou (MHD) v čase akcie v cene svojho vstupného. Cestovným lístkom bude vstupný náramok na program P18. Náramok je možné získať na registrácii, ktorá bude prebiehať v Tatran Handball Aréne. Dokument so spojmi je možné nájsť na oficiálnej stránke (TU).

PARKOVANIE / POKYNY

Tím P18 nezabezpečuje žiadne špeciálne parkovanie pre ľudí. Tím P18 prosí, aby sa účastníci i neregistrovaní riadili pokynmi usporiadateľov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie o prihlasovaní, registrácii a celkovej organizácii P18 budeme postupne aktualizovať, preto ti odporúčame priebežne navštevovať stránku www.narodnestretnutiemladeze.sk.

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na info@narodnestretnutiemladeze.sk.

V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám nás kontaktujte na registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

Ak máte záujem o informácie pre médiá, ozvite sa na e-mail: lipiak@kbs.sk.

 

Centrálny tím P18