Praktické info

Národné stretnutie mládeže prebieha v duchu Svetových dní mládeže (SDM) a koná sa na Slovensku. Konajú sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015.

Viac info tu.

Ubytovanie je zabezpečené v triedach a telocvičniach škôl mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. Budú ho mať zabezpečené vopred prihlásení účastníci P18 v dňoch konania akcie (26. - 29. 7. 2018).

Adresa a názov školy, na ktorej je účastník ubytovaný, bude pred akciou uvedená v jeho účastníckom P18rofile.

Ubytovanie bude zabezpečené v triedach a telocvičniach škôl. Je nutné si zobrať spací vak a karimatku. V mieste ubytovania nie je možnosť pripraviť si stravu tepelným spracovaním. Na jednotlivých školách bude zabezpečená služba.

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na info@narodnestretnutiemladeze.sk. V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám nás kontaktujte na registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

V prvý deň stretnutia si účastníci zabezpečujú stravu z vlastných zásob (bude to večera v skupinkách z toho, čo si prinesie každý do skupinky).

Raňajky sú počas všetkých dní pre zaregistrovaných účastníkov pripravené na miestach ubytovania. Obedy a večere sú riešené rôznou formou.

Piatkový obed bude pôstny. V sobotu dostanete obed a večeru v prešovských reštauráciách výmenou za lístok, ktorý dostanete pri registrácii. Jednotlivé reštaurácie sú vyznačené na mape v brožúre, ktorú dostanete pri registrácii. Adresa a názov reštaurácie, kde bude mať účastník sobotňajší obed a večeru, bude pred akciou uvedená v jeho účastníkom P18rofile.

Nedeľný obed je riešený formou balíčka, ktorý dostaneš pri nedeľných raňajkách

Príchod si naplánuj tak, aby si sa pred programom stihla/stihol zaregistrovať a ubytovať. Program začína o 17.00. Prosíme, ak si zblízka, aby si neskoršie vlaky prenechal/prenechala tým, ktorí cestujú z ďaleka a príď do Prešova skôr.

Odchod si naplánuj tiež vopred. Program končí v nedeľu cca o 13:30 - 15:00. Špeciálna doprava nie je zabezpečená, rátaj so spojmi na www.cp.sk. Ak by si potreboval/potrebovala zostať na noc z nedele na pondelok, príď v nedeľu na Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého (škola A7).

Adresa a názov školy, na ktorej je účastník ubytovaný, bude pred akciou uvedená v jeho účastníckom P18rofile.

Dobrovoľníci majú príchod od pondelka 23. júla (resp. individuálne podľa komunikácie vedúceho tímu). Po príchode do Prešova sa musia dostaviť na registráciu na Školský internát pri SOŠ podnikania (Masarykova 24, Prešov), kde sa dozvedia, na ktorom internáte budú ubytovaní. Je potrebné si so sebou priniesť spacák.

Prosíme všetkých, ktorí sú z kratšej vzdialenosti (napríklad Košice a okolie), aby využili spoje, ktoré prichádzajú do Prešova pred 12:00 h. Predpokladá sa totiž, že účastníci z väčších vzdialeností využijú neskoršie spoje (teda vlaky budú plnšie).

Zároveň prosíme, aby účastníci prišli do Prešova skôr, ako okolo poludnia, aby sa stihli zaregistrovať na školách, ubytovať sa a prísť na program do haly.

Adresa a názov školy, na ktorej je účastník ubytovaný, bude pred akciou uvedená v jeho účastníckom P18rofile.

Pri registrácii každý účastník dostane brožúru, v ktorej budú mapy a dôležité informácie týkajúce sa ubytovania, stravy, programu, zdravotníkov a iné. Odporúčanie: nestratiť a prečítať si ju aspoň raz! Je v nej všetko podstatné.

Každý účastník dostane náramok, na základe ktorého mu bude umožnené ísť na program a do konkrétnych priestorov ubytovania.

Nezabudni si so sebou zobrať: spacák, karimatku, prezuvky, občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, zdravotný preukaz poistenca, lieky (v prípade, že ich potrebuješ), hygienické potreby, obuv a vhodné oblečenie (v prípade nepriaznivého počasia sa zídu aj nepremokavé veci).

Pred registráciou si priprav e-mail potvrdzujúci prijatie platby s QR kódom (po jeho načítaní získame všetky informácie o tvojej registrácii).

Tím P18 nezabezpečuje pre účastníkov parkovanie.

Ďalšie informácie k prihlasovaniu (a registrácií):

Oficiálne prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bolo ukončené!

Od 2. 7. 2018 sa už nie je možné prihlásiť online. Možná je už len registrácia priamo na mieste počas samotného podujatia. Hromadná registrácia na mieste nie je možná. Pri registrácii na mieste nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

Poplatky

Pri registrácii na mieste (program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania)

• Celý program - 35 €

• Vybrané časti programu
◦ Štvrtok - 10 €
◦ Piatok celý deň - 15 €
◦ Sobota celý deň - 15 €
◦ Sobota – večerný program v hale - 7 €
◦ Nedeľa - 10 €

• ZŤP - 20 € (pre sprievodcu ZŤP - 30 €)

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na info@narodnestretnutiemladeze.sk. V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám nás kontaktujte na registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

Prinášame organizačné pokyny pre neregistrovaných účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Viac informácii nájdete tu: https://narodnestretnutiemladeze.sk/neregistrovany/ 

Sme tu pre teba, k dispozícii nepretržite - 24 hodín denné. V prípade zdravotných ťažkostí, úrazu alebo potreby poradiť nás nájdeš na tel. č: +421 917 396 035.

Prinášame ti dôležité rady nášho zdravotníckeho tímu, aby si celé podujatie zvládol bez problémov:
- nezabúdaj na pitný režim! Ideál - na je čistá voda. Nečakaj na smäd. Pi ju od rána, často a v malých množstvách. A koľko? Vypočítaj si to podľa vzorca. Tvoja váha v kg x 0,04 = množstvo tekutín v litroch. Koľko ti to vyšlo?
- chráň sa pred úpalom. Šiltovka, šatka či klobúk každému z nás pristanú viac ako bolesť hlavy.
- chráň svoju pokožku pred spálením. Hlavne cez obed. Ak máš opaľovací krém, ponúkni ho aj blížnym. Pomôžeš im a cestou domov budeš mať batoh o pár gramov ľahší. - užívaš pravidelne lieky, alebo si
na niečo alergický? Nezabudni si vziať svoje lieky, či adrenalínové pero, aj na program P18. Je dobré povedať svojmu kamarátovi, či vedúcemu skupinky o tvojej alergii, aby ti v prípade potreby vedeli pomôcť.
- mysli na bezpečnosť – svoju aj svojich blížnych. V prípade horúčky, kašľa, zvracania či tráviacich ťažkostí neváhaj vyhľadať zdravotnícku pomoc. Radi ti pomôžeme.
- daj kamarátom so skupinky vždy vedieť kam ideš a kedy sa vrátiš.

Všetci prihlásení účastníci letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove budú mať dopravu mestskou hromadnou dopravou (MHD) v čase akcie v cene svojho vstupného. Vyplýva to z dohody, ktorú uzavrel centrálny tím P18 s Dopravným podnikom mesta Prešov, a. s. Cestovným lístkom bude vstupný náramok na program P18.Ten získajú po ich príchode na registrácii, ktorá bude prebiehať na školách.

Pre odvoz na školy sa môžu v MDH preukázať vytlačeným prihlasovacím e-mailom, ktorý dostali po prihlásení od registračného tímu. Využiť budú môcť bežné linky MHD alebo špeciálne spoje "P18", ktoré budú zriadené v dňoch 26. – 29. júla 2018 kvôli P18.

Dokument so spojmi je možné nájsť TU.

Riadny účastník P18 je každý, kto sa prihlásil, zaregistroval a zaplatil príspevok. Si to ty? Ak hovoríš áno, tak si povinný dodržiavať tieto pravidlá:

Dbaj na všetky rady a pokyny organizátorov. Najmä tie, ktoré si vypočuješ z oznamov na pódiách.

Fajčíš? Je nám to ľúto, ale vo všetkých ubytovacích priestoroch (pred nimi, za nimi, vedľa nich) je zákaz fajčenia. Rešpektuj to prosím. Zároveň to platí v priestoroch, kde prebieha program (pri hlavných pódiách, pri kostoloch, prednáškových sálach
a iných priestoroch) a všade tam, kde je viac ľudí. Nezabudni bratsky napomenúť aj svojich priateľov.

Nos vždy pri sebe visačku, účastnícky náramok a ďal- šie veci, ktoré si dostal pri registrácii. Bez účastnícke- ho náramku nebudeš vpus- tený/á na miesto ubytova- nia. Bez stravného lístka sa nedostaneš k jedlu. Ak ho chceš lístok darovať iným, nech sa páči 🙂

Prosíme, dodržiavaj nočný pokoj od 22:00 h a večierku v ubytovacích priestoroch o 24:00 h. Je to dôležitý prejav ohľaduplnosti voči miestu, ktoré nás príjíma, ako aj voči svojím priateľom, ktorých máš okolo seba. Platí to, aj keď bude program dlhšie.

Počas celej doby stretnutia a na všetkých miestach konania programu P18 ťa prosíme, aby zachovával/a prísny zákaz požívania alkoholických nápojov
a návykových látok.

Prosíme, vypni si tvoj mobil (tablet, počítač, iné technické zariadenia) počas programu. Vo väčšine pôjde o program naživo v televízii, pretože odporúčame citlivo používať svoje fotoaparáty (najmä počas svätých omší a programu na pódiách).

Vstupuj iba do ubytovacích priestorov, v ktorých si uby- tovaný. Do iných nebudeš vpustený a výnimky nie sú možné. Akceptuj pridelené miesto na spanie, rešpektuj oddelenié bývanie chlapcov a dievčat a dodržiavaj ubytovací poriadok na miestach ubytovania.

Pamätaj na vhodné oblečenie, a to zvlášť počas svätých omší.

Ak účastník P18 závažne poruší niektorý z týchto bodov, nebude sa ďalej môcť zúčastniť na programe P18, a to bez nároku na vrátenie zaplateného príspevku. Zároveň mu bude oznámené, aby opustil priestory konania Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Zároveň bude táto informácia oznámená jeho známym (rodine či iným rodinným príslušníkom).

Centrálny tím P18

Náramok, ktorý získajú účastníci P18 pri registrácií, slúži aj ako lístok na MHD Prešov. Ak pricestuješ na P18 a tvoje ubytovanie, kde sa budeš registrovať, je ďaleko, ako lístok na MHD slúži e-mail s QR kódom, ktorým sme ti potvrdili prijatie platby. Tento e-mail maj poruke - vytlačený alebo v mobile.

Ak máš menej ako 18 rokov, nezabudni si so sebou priniesť podpísaný informovaný súhlas od svojich rodičov/zákonných zástupcov. Ak si mladší ako 15 rokov prines si splnomocnenie a príď na registráciu s človekom, ktorý bude za teba zodpovedný počas P18.

Kňazi, prosíme Vás, aby ste si doniesli so sebou albu; štólu vám zabezpečíme my. Miništranti, ak chcete miništrovať, doneste si svoje miništrantské oblečenie.

Počas P18 bude k dispozícii tím dobrovoľníkov, ktorý v prípade potreby pomôže znevýhodneným. Zodpovedný za tento tím je Tomáš Vranský, kontakt: vranskytomas@gmail.com.

Prosíme veriacich z Prešova a okolia o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri vyššom počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych priestoroch.

Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.

Pár dní pred P18 sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. - 25. júla budú sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 h mládežnícke s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan Jozef Dronzek, otec biskup Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju bude celebrovať predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Od nedele 22. júla budú do mesta prichádzať stovky mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorý budú na Gymnáziu sv. Moniky a vo viacerých interiéroch a exteriéroch pripravovať stretnutie P18. Ak by ste nás chceli podporiť v akejkoľvek forme, budeme radi. Zvlášť by nás potešilo, keby boli dobrí ľudia z farnosti ochotní napiecť a priniesť koláče alebo iné občerstvenie pre dobrovoľníkov. Treba priniesť na Gymnázium sv. Moniky v Prešove.

Veriaci z Prešova a okolia sú pozvaní na všetky otvorené časti programu. Otvorené budú všetky štyri liturgické slávenia. Tri budú v Tatran Handball Aréne, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok 26. júla o 18:00 h, bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

V piatok 27. júla o 12:30 h jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12:30 h bude sláviť gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12:00 h) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis. Táto bude slúžená na Hlavnej ulici pred konkatedrálou sv. Mikuláša a zvlášť na ňu vás všetkých srdečne pozývame.

Ďalšou otvorenou časťou programu je N(M)oc modlitby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2018 od 21.30 hod. V deviatich chrámoch čaká návštevníkov originálny modlitbový program. Chrámy sú označené špeciálnym bannerom P18.

(Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a duchovný koncert skupiny Anastasis v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kráľa na Sekčove. Moderovaná adorácia s názvom Večer milosrdenstva bude v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Vo františkánskom Kostole sv. Jozefa bude hudobno-slovné pásmo s Poeticou Musicou a v Evanjelickom chráme Svätej Trojice Lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi bude miestom, kde budú prebiehať taizé modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u saleziánov, mariánska modlitba v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 a modlitba chvál v Kostole Krista Kráľa na Sekčove.)

Ďalším otvoreným bodom programu bude špeciálna krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami pod vedením košického pomocného biskupa Marka Forgáča, ktorá sa uskutoční v piatok 27. júla o 20:30 h na prešovskom amfiteátri.

V sobotu 28. júla od 14:30 h do 18:00 h sa na Hlavnej ulici v Prešove začne tzv. EXPO povolaní. Podujatie predstaví 74 rozličných reholí, hnutí a organizácii, ktoré mladým ukážu a sprostredkujú živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej vôle. Jeho špeciálnou častou bude open koncert spievajúcich zasvätených osôb. Medzi koncertami spievajúcich zasvätených osôb vystúpia na rovnakom javisku mladí zo Združenia mariánskej mládeže. V predstavení priblížia život Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorý je v procese blahorečenia.

V rovnakom čase v sobotu popoludní bude možnosť zúčastniť sa na štyroch divadelných predstaveniach pripravených pre mladých. Tanečné divadlo ATak vystúpi s inscenáciou D4V1D (o 15:00 h v Divadle Alexandra Duchnoviča), Divadlo Ad1 s hrou Legenda o zakliatom meste (o 16:00 v Kine Scala) a skupina mladých animátorov a rodičov pod vedením saleziánov z Banskej Bystrice uvedie muzikál na motívy biblickej knihy Ester (o 16:30 h v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského).

Centrálny tím P18

Informácie o prihlasovaní, registrácii a celkovej organizácii P18 budeme postupne aktualizovať, preto ti odporúčame priebežne navštevovať stránku www.narodnestretnutiemladeze.sk.

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na info@narodnestretnutiemladeze.sk.

V prípade otázok k samotnému prihlasovaniu a platbám nás kontaktujte na registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

Ak máte záujem o informácie pre médiá, ozvite sa na e-mail: lipiak@kbs.sk.

 

Prinášame otázky a odpovede o Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Viac info.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené