O Odvážnom roku v TV LUX

„Ježiš je Pánom rizika, nie komfortu či pohodlia. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je vždy potrebná aj veľká dávka odvahy. Kto neriskuje, nevyhráva,“ týmito slovami pápeža Františka začal náš Pali Danko reláciu Doma je doma, ktorá sa niesla v téme blahorečenia Titusa Zemana a Odvážneho roka, duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Hosťami relácie na obrazovkách TV LUX bol salezián Juraj Kovaľ, saleziánka Mária Nagyová, Kristína Zelná a Ondrej Chrvala.

Hostia od Saleziánov predstavili duchovnú prípravu v piatich stretkách, ktorá sa venovala živote Titusa Zemana a bola pripravená v troch úrovniach – pre základnú, strednú a vysokú školu. Dostupné sú na stránke www.tituszeman.sk. Zároveň bola bližšie predstavená hra o Titusovi s názvom Hranica. Juraj Kovaľ, SDB hovoril o pripravovanom programe, ktorí je pripravený v sobotu po slávnostnom blahorečení. Medzi účinkujúcich boli vybraní umelci, ktorí by dokázali vyjadriť niečo zo svojho života, kde museli zariskovať, alebo použiť odvahu prekročiť svoje hranice. Ceremoniál, ktorý nemá byť len spomienkou, ale aj provokáciou, aby sme sa my sami nebáli prekračovať svoje hranice.

Súčasťou ceremoniálu bude spustenie prípravy Národného stretnutia mládeže P18,  ktorá začne 30. septembra a vyvrcholí v Prešove. Spustí ju predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, priamy nasledovník don Bosca. Zároveň bude odhalené aj logo P18. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, vysvetlil tematiku Odvážneho roka – prípravy na P18. Stretnutie je medzníkom na ceste z Krakova do Panamy. Po troch blahoslavenstvách prichádzajú tri mariánske témy, ktoré charakterizujú Svetové dni mládeže v rokoch 2017 – 2019. Prvá (Lk 1, 49) hovorí o pamäti života z minulosti; druhá (Lk 1, 30) je o odvahe kráčať vpred a žiť v prítomnosti; tretia (Lk 1, 38) o nádeji do budúcnosti.

Témou duchovnej prípravy Odvážny rok je Jánovo evanjelium, ktoré niektorí biblisti nazývajú ako „evanjelium vody“. „To sa geniálne stretá s Titusom Zemanom, ktorý v odvahe prechádza cez vodu, aby našiel nový život pre tých, ktorých sprevádza. Je tu prítomná odvaha vykročiť a zároveň veľa vody, lebo smerujeme k Paname,“ hovorí  Ondrej Chrvala. Zároveň značka H2O odzadu sa rovná O2H teda ODVAHA. Odvážny rok je treťou prípravou, predchádzala mu príprava Čistý rok pred stretnutím P15, Milosrdný rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove.  Novinkou bude napríklad pieseň, ktorá bude špeciálne zložená pre každú jednu katechézu, každá od iného interpreta, taktiež deväť divadelných scenárov.

Všetky katechézy budú dostupné na tejto stránke a zároveň predstavované v relácii Doma je doma v TV LUX a v Rádiu LUMEN. Prvá bude zverejnená 30. septembra.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková
Snímka: Pavol Danko

18.09.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené