Organizátori

Hlavným organizátorom Národného stretnutie mládeže P18 v Prešove je Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Ide o jeden z poradných orgánov KBS.

Biskupi Slovenska Radu poverili, aby sa venovala prípravám podujatia. Podujatie organizuje  v spolupráci s neziskovou organizáciou Kanet. Rada pre mládež a univerzity KBS vytvorila pri tejto príležitosti centrálny tím, zložený z hlavy P18, a hlavných zodpovedných za niektoré oblasti P18. Pridajú sa k nim vedúci pracovných tímov a stovky mladých dobrovoľníkov, ktorí pracujú bez nároku na odmenu.

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené