Tím P18

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) poverila organizáciou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove Radu pre mládež a univerzity KBS. Podujatie organizuje spolu s neziskovou organizáciou Kanet.

Generálnym partnerom projektu je mesto Prešov (s ktorým máme podpísané memorandum o spolupráci). Partnerom je Prešovský samosprávny kraj, s ktorým sme podpísali dohodu o spolupráci. 

Centrálny tím P18 v Prešove

Kto je centrálny tím P18?

Tím ôsmich ľudí, ktorí majú na starosti všeobecnú organizáciu stretnutia od začiatku do konca. Pod vedením Hlavy riešia a vzájomne konzultujú základné a zásadné veci týkajúce sa celého stretnutia, alebo jeho dôležitej časti. Členovia Centrálneho tímu môžu byť (a niekedy aj sú) zapojení aj v iných zložkách organizácie NSM, napr. vedúci niektorých tímov (program, komunikácia).

 

Centrálny tím P18 

HLAVA Ondrej Chrvala

PRAVÁ RUKA Kristína Šešerová

MANAŽÉR Monika Koláriková

RÉŽIA Pavol Danko

KOMUNIKÁCIA Michal Lipiak

KOMUNIKÁCIA S MESTOM Marek Rojak

FUNDRAISING Ján Michalský

DOBROVOĽNÍCI Zuzana Špacírová

 

Aký je organizačný tím P18?

Ide o skupinu ľudí, zodpovedných za jednotlivé dobrovoľnícke tímy (cca 20, podľa počtu tímov). K centrálnemu tímu a vedúcim dobrovoľníckych tímov sa neskôr pridajú stovky mladých dobrovoľníkov.

 

Aká bola príprava P18? 

Počas príprav pozývame všetkých mladých (telom i duchom) do série rôznych (duchovných) aktivít (a kampaní), ktorých cieľom predstaviť ciele a myšlienku P18:

• Prvou aktivitou boli  zaujímavosti o dejisku konania najbližšie Národného stretnutia mládeže (o meste Prešov) na sociálnych sieťach.

• Ďalšou aktivitou je modlitba za Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Spájame sa vždy 22. deň v mesiaci (ako modlitby za SDM v Paname).

• Hlavnou duchovnou prípravou na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove je tzv. Odvážny rok.

Ak máte ďalší tip na prípravu, ktorá by mohla byť spojená s prípravou Národného stretnutia mládeže P18, ozvite sa nám.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené