Tím P18

Organizátorom Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove je Katolícka cirkev na Slovensku (Konferencia biskupov Slovenska – KBS). Tá poverila Radu pre mládež a univerzity KBS, aby zabezpečila všetky aktivity, ktoré súvisia so stretnutím.

Výkonným orgánom je Kanet, n. o., ako organizácia poverená vykonávaním aktivít Rád KBS. Spolupracuje s mestom Prešov, ktorý je generálnym partnerom projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrálny tím P18 v Prešove 

Kto je centrálny tím P18?

Tím ôsmich ľudí, ktorí majú na starosti všeobecnú organizáciu stretnutia od začiatku do konca. Pod vedením Hlavy riešia a vzájomne konzultujú základné a zásadné veci týkajúce sa celého stretnutia, alebo jeho dôležitej časti. Členovia Centrálneho tímu môžu byť (a niekedy aj sú) zapojení aj v iných zložkách organizácie NSM, napr. vedúci niektorých tímov (program, komunikácia).

Centrálny tím P18 

HLAVA Ondrej Chrvala
PRAVÁ RUKA Kristína Šešerová
MANAŽÉR Monika Koláriková
RÉŽIA Pavol Danko
KOMUNIKÁCIA Michal Lipiak
KOMUNIKÁCIA S MESTOM Marek Rojak
FUNDRAISING Ján Michalský
DOBROVOĽNÍCI Zuzana Špacírová

Aký je organizačný tím P18?

Ide o skupinu ľudí, zodpovedných za jednotlivé dobrovoľnícke tímy (cca 20, podľa počtu tímov). K centrálnemu tímu a vedúcim dobrovoľníckych tímov sa neskôr pridajú stovky mladých dobrovoľníkov.

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené