Angažuj sa na #P18

Simulované súdne pojednávanie, zasadnutie mestského či krajského zastupiteľstva, predaj pouličného časopisu, pomoc všetkým vekovým skupinám, ale i desiatky aktivít zameraných na skrášlenie vybraných častí mesta čaká účastníkov letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Zapoja sa do nich počas špeciálneho bodu, ktorý má názov Popoludnie angažovanosti. Zoznam miest dnes zverejňujeme na tejto stránke v časti - Popoludnie angažovanosti. Vďaka dobrovoľníckej pomoci mladí pomôžu desiatkam rozličných inštitúcii v meste a okolí. Urobia tak v duchu výzvy pápeža Františka "1 milión mladých pre pápeža". Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 tak dostanú mladí pozvanie k tomu, aby na "vlastnej koži" prijali pozvanie pápeža a zároveň niečo konkrétne urobili. Popoludnie angažovanosti sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 14.00 do 19.00 hod. na vybraných miestach mesta a okolia.

„Teším sa, že sa mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta jedinečným spôsobom podporia výzvu Svätého Otca Františka. Na webe prinášame zoznam miest angažovanosti. Oddnes až do konca mesiaca pozývame všetkých mladých, ktorí sa prihlásili na P18, aby sa s nimi zoznámili. Po tom, ako 1. júla ukončíme oficiálne prihlasovanie, ich pozveme k tomu, aby sa na jednotlivé miesta prihlásili. Ďakujem všetkým, ktorí sa do toho zapájajú. Osobitne Kataríne Hulmanovej, ktorá to ma logisticky na starosti, ďalej všetkým pracovníkom Gréckokatolíckej charity Prešov, mestu Prešov, VÚC, zástupcom dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto, iniciatíve Krajší Prešov a rozličným inštitúciám a iniciatívam v celom meste a okolí. Ďakujeme,“ hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18 v Prešove. Dodáva, že všetky aktivity budú mladí robiť v duchu špeciálnej príručky DoCat, ktorá vyšla v desiatkach krajín sveta. V slovenčine vyjde práve pred P18. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha.

Táto jedinečná novinka bude súčasťou programu druhého dňa P18. Začne sa špeciálnou katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriami na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. Po tom, ako si mladí teoreticky vypočujú slová o službe lásky, pôjdu do ulíc, kde navštívia konkrétne miesta angažovanosti. Zavítajú napríklad do priestorov charity, centra pre rodinu, neziskových organizácií a združení, komunitného centra, domovov dôchodcov, detského domova, nocľahárne, na mestský úrad, pôjdu aj hasičom či na súd. Čakajú ich tiež tzv. živé knižnice. Ide o miesta, kde sa mladí naučia, aká pomoc v núdzi je naozaj potrebná. Venovať sa budú aj Rómom a pro-life témam. V spolupráci s ďalším partnerom mladí vykonajú aj konkrétne malé činy, ktoré prispejú ku kvalite života mesta a okolia, ako napríklad maľovanie, čistenie okolia či zber odpadkov.

Samostatnou časťou popoludnia angažovanosti budú niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizujú miesto angažovanosti vo svojom štýle. Budú v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držať kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez DoCat výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti budú mať saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc. Ďalšou novinkou tohto dňa bude prezentácia knižnej novinky DoCat v slovenskom jazyku. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha. „Som veľmi rád, že v našom vydavateľstve vyjde publikácia DoCat, ktorá sa príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom venuje sociálnej náuke Cirkvi. Téma je zvlášť dôležitá v tomto čase, keď sa naša spoločnosť zmieta v boji o moc a peniaze. Vidíme, že práve mladí ľudia sú citliví na to, čo sa deje, preto som presvedčený, že DoCat bude ich pravým sprievodcom,“ uviedol riaditeľ SSV Ivan Šulík.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname.

Komunikačný tím P18

25.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené