V kalendári mám zarezervované dni pre P18 

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak. Začína špeciálnu sériu so všetkými slovenskými biskupmi. Metropolitu stretnete na rôznych častiach programu. Špeciálne povedie sobotnú gréckokatolícku svätú liturgiu v Mestskej hale. Do Prešova pozýva všetkých mladých, najviac sa však teší na ich radosť, ktorú zažijú počas celého podujatia P18. Rozhovor pripravil Boris Kollár z Komunikačného tímu P18. 

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

V prvom rade P18 je sviatok mladých ľudí. Stretnú sa tu s priateľmi i rovesníkmi a spolu budú manifestovať svoju vieru v živého Boha, ktorý dáva zmysel života každému človekovi, keď nám ukazuje cestu do večného cieľa, do neba. Mladí sa na P18 budú zamýšľať nad myšlienkami Svätého Otca Františka, ktorý pozval mladých celého sveta na celosvetové stretnutie do Panamy. Stretnutia v Paname sa zo Slovenska zúčastnia iba niekoľkí mladí ľudia, hlavne kvôli vzdialenosti, ale tohto stretnutia v Prešove sa môžu zúčastniť všetci, ktorí chcú, pre každého je to možné, dostupné, cenovo prijateľné.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Takéto stretnutia sú dôležité tak pre samotných mladých ľudí, ktorí sa vzájomne povzbudia, zaspievajú si a potešia sa, že veria v Boha. Ale tieto stretnutia sú dôležité aj pre starších ľudí, ktorých môžu svedectvom svojej viery povzbudiť k dôvernému životu s Ježišom, ktorý nás vykúpil a chce nás spasiť. A tiež môžu pomôcť vlažným vo viere, ale aj hľadajúcim i neveriacim objaviť vieru, keď uvidia živú vieru toľkých mladých ľudí. 

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Výnimočné je najmä tým, že sa koná v našom meste, ktoré verím dobre zvládne tak organizáciu, ako aj celý program. Mladí ľudia môžu spoznať, že Prešov je pekným mestom,  má silný duchovný potenciál a študuje v ňom mnoho mladých ľudí. Je výnimočné aj tým, že je sídlom troch biskupstiev: evanjelického, pravoslávneho a gréckokatolíckeho. Prešovská gréckokatolícka archieparchia si práve tento rok pripomína viaceré vzácne výročia, hlavne 200. výročie zriadenia gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.  

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Stretnutia mladých ľudí pred svetovými stretnutiami sú už tradične veľmi vydarené akcie. Poznáme R13,  P15, a teraz budeme obohatení P18. Mladí sú nádejou Cirkvi, ale i našej krajiny. Sú budúcnosťou našej vlasti. Veľmi pozorne vnímajú život tejto spoločnosti, voči rôznym neprávostiam, najmä voči korupcii dvíhajú svoj hlas a chcú žiť čestne, v pokoji a  navzájom v láske. 

Na čo sa najviac tešíte vy?

Najviac sa teším na radosť mladých, ktorú zažijú počas celého podujatia P18 v Prešove, ale nielen mladí, ale všetci sa budeme spolu s nimi tešiť z toho, že veríme, že patríme Ježišovi Kristovi. Iste všetci sa môžeme týmto stretnutím posunúť aspoň o krôčik ďalej vo svojej viere v Boha. Za to sa modlím a to žičím všetkým. 

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Budem sa snažiť byť počas celého podujatia na rôznych akciách. Už dávno mám v kalendári zarezervované dni pre P18. 

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Som k dispozícii, čo mi určí riadiaci tím, to zvládnem. Zatiaľ viem, že budem celebrovať svätú liturgiu v sobotu v Mestskej hale 28. júla 2018.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Pozývam všetkých mladých ľudí z celého Slovenska, ale aj tých, ktorí sú duchom mladí, aby sa zúčastnili tohto jedinečného podujatia v Prešove, počas P18, lebo toto stretnutie duchovne obohatí každého účastníka. Pekné zážitky v našom živote nás posúvajú dopredu. Cirkev i naša spoločnosť čaká na odvážne svedectvo mladých v tomto roku odvahy. Neváhajte, ale príďte vydať svedectvo viery v Boha! A keď niekomu stoja problémy v ceste, to je výzva, aby ste ich prekonali a aby ste v Prešove na P18 nechýbali. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán!“ (Ž 34,9).

Komunikačný tím P18 

Foto: www.grkatpo.sk 

09.05.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené