sdfdfs4546s48f4sd

Príďte na P18 v Prešove

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Podujatie bude mať svoju oficiálnu skratku P18. Obsahuje počiatočné písmeno krajiny Svetových dní mládeže v Paname, mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania, a SDM v Paname. Niekoľko tisíc mladým ľuďom to dnes povedal kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Oznámil to počas úvodného koncertu tímu projektu Godzone v Aréne Poprad, kde sa konalo posledné celonárodné stretnutie mladých ľudí. Hlavné prípravy ďalšieho sa začnú v septembri 2017.

“Mladí ľudia majú radi objavovanie a putovanie. Oboje ich obohacuje. Preto ich pozývam putovať a obohatiť sa do Prešova, kde sa v roku 2018 stretneme na Národnom stretnutí mládeže P18. Tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v roku 2019. Zídeme sa v meste, ktoré preberie štafetu po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka mladým zažiť univerzálnosť Cirkvi na Slovensku,” hovorí biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS.

„Teším sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorí pre Národné stretnutie mládeže P18 vybrali práve naše krásne, historické mesto Prešov,” privítala rozhodnutie biskupov primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. “Mesto, ktoré je domovom niekoľkých tisícov mladých ľudí, ktorí tu študujú na dvoch univerzitách a na 57 stredných školách. Mesto Prešov je sídelným mestom troch biskupstiev, je mestom ekumenizmu a spolupráce. Prešov je aj miestom evanjelizácie, každoročne sa tu koná Evanjelizačný seminár Oheň (Fire) a pôsobí tu aj neformálna platforma Kresťania v Prešove,” povedala Turčanová.

Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili v októbri biskupi Slovenska. Poverili Radu, aby sa venovala príprave podujatia. Tú v najbližších dňoch čaká vytvorenie tímu, ktorý zoznámi s myšlienkou akcie vedenie Prešova. S ním prediskutuje spoluprácu v najbližších týždňoch. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude podobne, ako dve predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do mesta v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (prvej v samostatnej republike) - 2. júla 1995. Jeho návštevu pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, ale aj socha v nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek.

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež silné svedectvá, kvalitné umelecká čísla a liturgiu. Podobné podujatie sa uskutoční po tretíkrát. Na príprave dvoch akcií predtým sa podieľal centrálny tím, okolo 40 vedúcich pracovných tímov a okolo 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše 3 500 a pod Tatry viac ako 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia.

Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré pred Veľkou nocou navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne sú práve SDM. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca Benedikt XVI., vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM - Jána Pavla II. za svätého. Naposledy sa stretol s mladými v poľskom Krakove, kde prišlo vyše 4 000 Slovákov. Na Národnom stretnutí mládeže P18 sa očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna organizačná i duchovná príprava sa začne v septembri 2017. Miesto a skratka bola zverejnená na začiatku tradičného Týždňa Cirkvi pre mládež.

Komunikačný tím P18

nsm2018h

Uvidíme sa v roku 2018?

Pred Svetovými dňami mládeže v Paname, ktoré sa uskutoční v roku 2019, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže 2018. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Informovali sme o tom dnes na sociálnej sieti. Myšlienka týchto akcií je úzko spätá so Svetovými dňami mládeže (SDM). Založil ich dnes už sv. Ján Pavol II., ktorého liturgickú spomienku práve dnes slávime.

“Po SDM v Krakove, ktoré sa konali v lete tohto roka, sme biskupom predložili zámer pokračovať v myšlienke celonárodných stretnutí slovenskej mládeže. Súhlasili s ideou, aby sa pred ďalšími svetovými dňami mládeže konali ďalšie národné - v roku 2018. Bude to príprava na exotiku, ktorá na nás čaká v Paname,”  hovorí kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. "Oficiálna organizačná i duchovná príprava sa začne v septembri 2017. Miesto, ale aj oficiálnu skratku Národného stretnutia mládeže v roku 2018 oznámime v novembri počas tradičného Týždňa Cirkvi pre mládež,” dodal Chrvala.

Cieľom Národných stretnutí mládeže je ponúknuť mladým ľuďom zážitok živej Cirkvi a osobné stretnutie s Kristom. “O to sme sa snažili na R13 v Ružomberku, P15 v Poprade i SDM Krakove. Hoci nás ďalší projekt čaká až v roku 2018, už teraz sme začali prvé neoficiálne prípravy. Po schválení nápadu biskupmi plánujeme zoznámiť s myšlienkou podujatia vedenie mesta, ktoré sme vybrali,  čaká nás rozhodnutie o dátume a vytvorenie hlavného tímu, ktorý stretnutie pripraví,” hovorí jeden z členov tímu Pavol Danko, ktorý stál za programom a duchovnou prípravou Národných stretnutí mládeže v Ružomberku a v Poprade.

Národné stretnutie katolíckej mládeže v podobných rozmeroch sa bude chystať po tretíkrát. Na príprave dvoch akcií predtým sa podieľal centrálny tím, okolo 40 vedúcich pracovných tímov a okolo 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše 3 500 a pod Tatry o pár stoviek viac mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré pred Veľkou nocou navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet dnes už svätého Jána Pavla II.

Oficiálne oznámenie konania ďalšieho Národného stretnutia mládeže je súčasťou komunikačnej kampane po letných SDM v Krakove. Pozvanie Svätého Otca Františka prijalo cez leto vyše 4 000 Slovákov. Do Poľska sa chystali vďaka duchovnej príprave Milosrdný rok, ktorá vyšla aj knižne. Nadviazala na ňu kampaň na sociálnych sieťach. Rada pre mládež a univerzity KBS po nej v novembri spustí jej ďalšie pokračovanie s názvom “Stopy SDM”. Vychádzať bude z príhovorov pápeža Františka na SDM v Krakove. Cieľom Rady je, aby sa jeho slová dostali medzi mladých. Pridá k tomu aj rôzne aktivity.

Komunikačný tím NSM

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené