Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo v lete v Prešove, uzavrel verejnú zbierku na podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú v týchto dňoch odovzdal na Ministerstvo vnútra SR vyplýva, že celkovo vyzbieral vyše 32 tisíc eur. Takmer 90 percent z tejto sumy tvorí výnos z predaja darčekových predmetov, ďalšie sú dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky. Výťažok bude využitý na náklady spojené s prípravou P18. K sume ešte pribudne hodnota darcovských sms správ.

"Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých diecéz, farností a mládežníckych organizácií, ktorí aktívne predávali propagačné predmety počas svojich podujatí a vo svojich centrách, ako aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka vám sme mohli pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať duchovne aj programovo hodnotné podujatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže 2019 v Paname," píše sa v správe zbierky, ktorú zverejnila nezisková organizácia Kanet. Zbierku organizovala s Radou pre mládež a univerzity KBS, ktorá stála za P18.

Oficiálne sa zbierka začala začiatkom januára a skončila na konci júla. Predbežnú správu zbierky mala nezisková organizácia Kanet povinnosť predložiť Ministerstvu vnútra SR. Mala názov Odvážne P18omôž mladým. Aktívne sa do nej zapojilo niekoľko tisíc ľudí. Ide o tretiu podobnú zbierku. Verejné zbierky na podporu národných stretnutí mládeže sa organizovali aj v minulosti a priniesli spolu výnos viac ako 50 000 eur. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. V Prešove toto leto mladí symbolicky odštartovali prípravy na najbližšie SDM v Paname. Z registrácie vyplýva, že do tejto karibskej krajiny vycestuje okolo 200 Slovákov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, partnerom Prešovský samosprávny kraj. Do metropoly Šariša prišlo prišlo vyše 4 500 ľudí. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch konalo po tretíkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku (2013) a druhé v Poprade (2015).

Komunikačný tím P18