20229258425_5c250c32a6_h

Uvidíme sa o mesiac

Už o mesiac sa ulice mesta Prešova naplnia mladými ľuďmi z celého Slovenska. Prídu na Národné stretnutie mládeže P18. Na stretnutí sa očakáva účasť vyše 3 500 mladých, ktorí zažijú jedinečný duchovný a umelecký program. Metropola Šariša sa tak na štyri dni stane centrom mladých a miestom, kde sa Cirkev ukáže vo svojej rôznosti. Oficiálne prípravy, ktoré sa začali vlani v septembri, vrcholia v týchto dňoch. Od 26. do 29. júla 2018 prežijú mladí medzizastávku pred budúcoročnými Svetovými dňami mládeže (SDM) v Paname. Na podujatí vyvrcholí ich celoročná duchovná príprava Odvážny rok. Očakáva sa účasť takmer všetkých biskupov Slovenska, stoviek kňazov a rehoľníkov. V Prešove sa pred akciou stretne na takzvanom prípravnom týždni okolo 500 dobrovoľníkov. Približne jednu štvrtinu z nich tvoria animátori mládeže, ktorí povedú skupinky. Ďalších približne 25 pracovných tímov povedú skúsení lektori, ktorí sa začiatkom júla stretnú spolu v Prešove.

Stretnime sa na #P18 v Prešove

Už o mesiac sa uvidíme na #P18 v Prešove! Pozýva vás aj biskup Tomáš Galis.

Uverejnil používateľ Národné stretnutie mládeže Utorok 26. jún 2018

Počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré nie je klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, chce organizačný tím umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. P18 nadväzuje priamo na SDM – stretnutie mladých z celého sveta s pápežom. V roku 2013 sa Národné stretnutie mládeže konalo v Ružomberku paralelne so SDM v brazílskom Rio de Janeiro a bolo určené najmä tým mladým, ktorí si cestu na celosvetové stretnutie dovoliť nemohli. Keďže nasledujúce SDM sa konali v susednom Poľsku, ďalšie národné stretnutie sa konalo rok vopred a bolo pozvánkou na ne. Konalo sa v roku 2015 pod Tatrami v Poprade. V bohatom duchovnom a umeleckom programe, ktorý je zameraný na odkrývanie pokladov, vystúpilo vyše 300 profesionálnych a amatérskych účinkujúcich.

V Prešove mladí ľudia zaplnia celé mesto. Najväčšia časť programu sa uskutoční v Tatran Handball Aréne. Liturgické slávenia sa uskutočnia v hale a na Hlavnej ulici. Mladí budú ubytovaní vo viac než 20 školách, ktoré sú v správe mesta a kraja. Strava bude zabezpečená nielen na miestach, kde budú bývať, ale aj priamo v centre mesta – v rozličných reštauráciách. Mladí sa budú môcť okrem iného zúčastniť na unikátnom EXPO povolaní. Účastníci pomôžu aj rodinám v núdzi, na podujatí sa zapoja do celoslovenskej zbierky školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity. V Prešove nebude chýbať podobný program, ako zažívajú mladí počas SDM – katechézy s biskupmi, skupinky, slávenia či večerná vigília. Tentokrát sa k tomu pridá aj špeciálne popoludnie angažovanosti. Na P18 sa dá oficiálne prihlásiť do 1. júla na oficiálnej internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlásenie“). Po tomto dátume to bude možné už iba na mieste, ale bez možnosti získať stravu a ubytovanie.

V týchto dňoch vrcholia prípravy podujatia. Centrálny tím rieši logistiku a koordináciu medzi jednotlivými tímami. Registračný tím aktívne komunikuje s prihlásenými účastníkmi a dobrovoľníkmi, overuje, či majú napríklad neplnoletí účastníci všetky potrebné dokumenty a pripravuje špecializovanú infostránku pre každého prihláseného účastníka. Ubytovací tím rieši zmluvy so školami, stravovací s reštauráciami, ktoré budú poskytovať stravu. Centrála P18 napríklad schválila logistiku presunov a dopravy počas podujatia a zabezpečenie kyvadlovej dopravy. Pripravuje sa prvý infomail pre účastníkov, uzatvárajú sa práce na programovej brožúre, knihách a CD. V najbližších dňoch sa ukončí výberový proces pre tričká pre dobrovoľníkov a účastníkov. Zároveň prebieha kampaň na podporu účasti účastníkov a kampaň DoCat. Vedúci viacerých tímov už komunikujú s dobrovoľníkmi, ktorých budú mať vo svojich tímoch. Finalizujú sa tiež návrhy liturgických tímov.

Mesiac pred akciou dostali špeciálne pozvanie na akciu kňazi. Oslovuje ich žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Píšu, že prítomnosť kňazov na "stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá", keďže môžu sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť, pozývajú, aby sa prihlásili. "Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou," píšu biskupi. Zároveň boli zverejnené aj liturgické pokyny pre kňazov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa v nedeľu 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka. Ide o spojenie začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. V podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie odsúhlasili biskupi Slovenska. príprava sa začala vlani v septembri.

Komunikačný tím P18

foto biskup

Kňazi, pozývame vás

V dňoch 26. - 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Pri tejto príležitosti oslovuje kňazov žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Ich pozvanie prinášame v plnom znení. Zároveň zverejňujeme liturgické pokyny pre kňazov.

-----------------------------------------------------------------

Milí bratia v kňazskej službe,

prípravy Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. 7. 2018) sú v plnom prúde.

Dovoľte nám preto, aby sme spoločne požiadali všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť na toto celonárodné podujatie a potrebujú stravu a ubytovanie, aby sa prihlásili do 1. júla 2018 na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk - časť Prihlasovanie. Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený v pokynoch pre platbu. Na stránke sú presné inštrukcie i výška poplatkov.

Milí bratia,

vaša prítomnosť na stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá. Práve vy môžete sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Sviatosť zmierenia sa bude poskytovať počas stretnutia na vyhradených miestach.

V rámci prihlasovania máte zabezpečené základné ubytovanie v dňoch konania P18 (26. 7. - 29. 7. 2018) v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Tím, ktorý podujatie chystá, zároveň ponúka možnosť objednať si ubytovanie na posteliach. Ak máte záujem o ubytovanie na posteliach, zaškrtnite túto možnosť v registračnom formulári. Ubytovanie na posteliach pre kňazov, ktorí zaškrtnú túto možnosť, bude zabezpečené u otcov jezuitov (za príspevok 10 eur za noc). Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018.

Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou.

Ďakujeme vám za každú formu podpory a tešíme sa na stretnutie s vami na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove.

Vaši bratia

+ arcibiskup Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita
+ arcibiskup Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita
+ biskup Tomáš Galis, žilinský biskup

a

Centrálny tím P18
Jozef Dronzek, dekan, zodpovedný za liturgický tím P18

-----------------------------------------------------------------

Pokyny pre kňazov počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove

- Tím P18 povzbudzuje kňazov, aby sa zapojili do spovedania. Hlavným zodpovedným za túto službu je o. Andrej Filin (0904 952 220 / andrej.filin@gmail.com). V prípade, že máte záujem pomôcť, prosíme, ozvite sa mu. Oznámi vám, kde a kedy je možné spovedanie.

- Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove budú tri sväté omše (štvrtok, piatok a v nedeľu) a jedna svätá liturgia (v sobotu). Prvé tri (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) budú v Mestskej hale, záverečná (v nedeľu) bude na Hlavnej ulici v Prešove. Na sväté omše bude mať vstup každý, aj ten, kto nie je zaregistrovaný.

- Presné časy (začiatku) je možné nájsť na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Program").

- Koncelebrovať na svätých omšiach (a svätej liturgii) a na svätej liturgii počas P18 môže každý prítomný kňaz. Aj ten, ktorý nie je prihlásený a zaregistrovaný na P18.

- Za liturgiu zodpovedajú na P18 dva tímy. Jeden zabezpečuje rímskokatolícke sväté omše, jeden svätú liturgiu. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na zodpovedného za liturgický tím P18 - o. Jozef Dronzek (0907 857 039). V prípade gréckokatolíckej svätej liturgie sa prosím obráťte na o. Michala Sopka (0904 738 765).

- Prvé tri liturgické slávenia (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) sa budú biskupi do liturgických rúch obliekať v určených priestoroch Handball Arény. Kňazi sa budú obliekať tiež vo vyhradených priestoroch haly.

- Záverečný deň (v nedeľu) bude miesto obliekania (tzv. hlavná sakristia) Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove. Na týchto miestach si budú môcť odložiť i osobné veci.

- Albu je potrebné priniesť si so sebou. Kňazi si môžu pred svätou omšou vyzdvihnúť koncelebračnú štólu na určenom mieste. Po skončení svätých omší si budú môcť štólu aj kúpiť.

- Liturgické tímy P18 prosia kňazov, aby pred slávením sledovali čas a najneskôr 30 minút pred začatím svätej omše (alebo svätej liturgie) čakali oblečení v rúchach na pokyny, ktoré sa týkajú svätej omše (svätej liturgie).

- Každé slávenie sa začína liturgickým sprievodom. Biskupi budú mať pripravené miesta na stoličkách na hlavnom pódiu, kňazi pred pódiom. Pri ich zaujatí budú sprevádzaní a usmernení ceremoniármi (alebo dobrovoľníkmi).

- Každé liturgické slávenie bude verejné nielen pre prihlásených účastníkov, ale aj pre verejnosť. Všetky liturgické slávenia odvysiela naživo Televízia LUX. Aj z tohto dôvodu prosíme všetkých o rešpektovanie času a pokynov tímu P18.

- Tím P18 nezabezpečuje parkovanie pre kňazov, odporúčame zaparkovať mimo hlavných miest programu.

-----------------------------------------------------------------

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

28766091842_92d64be7ac_z

Angažuj sa na #P18

Simulované súdne pojednávanie, zasadnutie mestského či krajského zastupiteľstva, predaj pouličného časopisu, pomoc všetkým vekovým skupinám, ale i desiatky aktivít zameraných na skrášlenie vybraných častí mesta čaká účastníkov letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Zapoja sa do nich počas špeciálneho bodu, ktorý má názov Popoludnie angažovanosti. Zoznam miest dnes zverejňujeme na tejto stránke v časti - Popoludnie angažovanosti. Vďaka dobrovoľníckej pomoci mladí pomôžu desiatkam rozličných inštitúcii v meste a okolí. Urobia tak v duchu výzvy pápeža Františka "1 milión mladých pre pápeža". Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 tak dostanú mladí pozvanie k tomu, aby na "vlastnej koži" prijali pozvanie pápeža a zároveň niečo konkrétne urobili. Popoludnie angažovanosti sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 14.00 do 19.00 hod. na vybraných miestach mesta a okolia.

„Teším sa, že sa mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta jedinečným spôsobom podporia výzvu Svätého Otca Františka. Na webe prinášame zoznam miest angažovanosti. Oddnes až do konca mesiaca pozývame všetkých mladých, ktorí sa prihlásili na P18, aby sa s nimi zoznámili. Po tom, ako 1. júla ukončíme oficiálne prihlasovanie, ich pozveme k tomu, aby sa na jednotlivé miesta prihlásili. Ďakujem všetkým, ktorí sa do toho zapájajú. Osobitne Kataríne Hulmanovej, ktorá to ma logisticky na starosti, ďalej všetkým pracovníkom Gréckokatolíckej charity Prešov, mestu Prešov, VÚC, zástupcom dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto, iniciatíve Krajší Prešov a rozličným inštitúciám a iniciatívam v celom meste a okolí. Ďakujeme,“ hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18 v Prešove. Dodáva, že všetky aktivity budú mladí robiť v duchu špeciálnej príručky DoCat, ktorá vyšla v desiatkach krajín sveta. V slovenčine vyjde práve pred P18. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha.

Táto jedinečná novinka bude súčasťou programu druhého dňa P18. Začne sa špeciálnou katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriami na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. Po tom, ako si mladí teoreticky vypočujú slová o službe lásky, pôjdu do ulíc, kde navštívia konkrétne miesta angažovanosti. Zavítajú napríklad do priestorov charity, centra pre rodinu, neziskových organizácií a združení, komunitného centra, domovov dôchodcov, detského domova, nocľahárne, na mestský úrad, pôjdu aj hasičom či na súd. Čakajú ich tiež tzv. živé knižnice. Ide o miesta, kde sa mladí naučia, aká pomoc v núdzi je naozaj potrebná. Venovať sa budú aj Rómom a pro-life témam. V spolupráci s ďalším partnerom mladí vykonajú aj konkrétne malé činy, ktoré prispejú ku kvalite života mesta a okolia, ako napríklad maľovanie, čistenie okolia či zber odpadkov.

Samostatnou časťou popoludnia angažovanosti budú niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizujú miesto angažovanosti vo svojom štýle. Budú v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držať kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez DoCat výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti budú mať saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc. Ďalšou novinkou tohto dňa bude prezentácia knižnej novinky DoCat v slovenskom jazyku. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha. „Som veľmi rád, že v našom vydavateľstve vyjde publikácia DoCat, ktorá sa príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom venuje sociálnej náuke Cirkvi. Téma je zvlášť dôležitá v tomto čase, keď sa naša spoločnosť zmieta v boji o moc a peniaze. Vidíme, že práve mladí ľudia sú citliví na to, čo sa deje, preto som presvedčený, že DoCat bude ich pravým sprievodcom,“ uviedol riaditeľ SSV Ivan Šulík.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname.

Komunikačný tím P18

P18_10

10 dní 

Už len desať dní majú mladí ľudí na to, aby sa prihlásili na letné Národné stretnutie mládeže P18. Mesto Prešov ním ožije v dňoch 26. až 29. júla 2018. Kompletný balíček zložený z programu, ubytovania a stravy je možné získať za 35 eur. Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na oficiálnej stránke narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlásenie"). Mladí sa môžu rozhodnúť pre možnosť prihlásenia vopred (do 1. júla 2018) alebo na mieste (po 1. júli 2018). Pri registrácii na mieste však organizačný tím už nezabezpečuje ubytovanie a stravu. V prihlasovacom formulári je potrebné vypísať niekoľko osobných údajov a zvoliť si konkrétny typ prihlásenia. Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí registračného poplatku. Ten je potrebné uhradiť do 7 dní od vyplnenia formulára. Od polovice januára, kedy bolo spustené, sa prihlásilo vyše 3 500 ľudí. Očakáva sa, že do Prešova príde okolo 4 000 mladých ľudí.

Ostáva posledných desať dní na prihlásenie. Pomaly sa blížime k podujatiu, a preto chceme ešte raz pozvať všetkých, ktorí prejavia záujem, aby prišli na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude, podobne ako dve predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (prvej v samostatnej republike) – 2. júla 1995. Jeho návštevu pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, ale aj socha v nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek.

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Celý program P18 bude pripravený tak, aby pripomínal SDM – špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, unikátne duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu aj silné svedectvá, kvalitné umelecká čísla a liturgiu. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch koná po tretíkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku. Pod Čebrať prišlo v roku 2013 niekoľko tisíc mladých ľudí. Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do srdca Liptova kus Brazílie. Druhé podobné podujatie sa konalo v roku 2015 v Poprade. Trojdňový program bol zameraný na odkrývanie pokladov. Obsahoval desiatky umeleckých čísiel pripravených špeciálne na mieru, Pod Tatry prišlo okolo 3 500 mladých ľudí.

Komunikačný tím P18

37683730044_b240e1b260_z

Na Slovensku sa deje niečo veľké

Má prehľad o všetkom. Rád však pracuje v tíme a nechá si poradiť od múdrejšieho. Túži byť na viacerých častiach programu, aj keď sa to zrejme nepodarí. Prečo prísť na P18? Hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. 

Čo je úlohou "hlavy" v centrálnom tíme P18?

Mať dokonalý prehľad o celom veľkom procese, riadiť toky komunikácii a delegovať úlohy do tých správnych tímov, ktoré ich môžu vyriešiť. Zároveň prebrať zodpovednosť za finálne rozhodnutia v otázkach, ktoré sa riešia. Neriešiť ich však direktívne zhora, ale dať ich na zváženie ľuďom, ktorí k tomu majú čo povedať. Rád pracujem v tíme a nechám si poradiť múdrejšími odo mňa. A tí sa nájdu pri každej otázke. A napokon byť  na akcii byť krízovým manažérom, čiže riešiť nečakané aktuálne problémy, čo sa vyskytnú, pretože predsa len poznám systém najlepšie a teda viem, kde hľadať riešenia.

Čo ťa na tejto úlohe teší a čo, naopak, ťaží, respektíve je také najťažšie?

Teší ma, keď nakoniec pripravíme niečo, čo funguje a čo ľuďom "chutí". Keď sa prechádzam po akcii a vidím zhmotnené veci, ktoré sme v priebehu dvoch rokov postupne vysnívali. Najťažšia je tá zodpovednosť, lebo rozhodnúť znamená vybrať riešenie, ktorá má, samozrejme, aj svoje nedostatky (snažíme sa vždy nájsť najlepšie, ale to neznamená, že je dokonalé), ale potom aj niesť následky, ak sa ukáže ako nie najšťastnejšie.

Prečo by mal mladý človek prísť na P18?

Dôvodov je veľa – od zážitku Božej prítomnosti veľmi podobnému tomu na SDM cez zapojenie do živej Cirkvi až po získanie nových priateľstiev a osobný rast. Ale možno taký špeciálny dôvod je ten, ktorý spomínali niektorí, čo sa rozhodli neísť a potom to sledovali na televíznej obrazovke – že sa na Slovensku deje niečo veľké a ja som to zmeškal.

Na čo z programu sa obzvlášť tešíš (aj keby si sa toho nemohol zúčastniť)?

Určite sa nebudem môcť zúčastniť programu na desiatkach miest počas tzv. Popoludnia angažovanosti. Bude to veľmi silné popoludnie a verím, že tam vznikne veľmi veľa osobných príbehov, ktoré budú len v Božom srdci, lebo ich nebude možné všetky zmapovať a zaznamenať. Veľmi sa teším aj na piatkovú krížovú cestu v amfiteátri či nedeľnú pozývačku na SDM do Panamy.

Bude tradícia národných stretnutí pokračovať aj ďalej?

Nevidím dôvod odpovedať na túto otázku negatívne, ale všetko je v Božích rukách.

 

Vizitka Ondreja Chrvalu (35)

Pôvod: Naháč

Vzdelanie: gymnázium v Trnave, potom som strávil tri krásne roky v seminári v Bratislave. Odtiaľ ma poslali na štúdiá do Ríma, kde som dokončil teológiu na Lateránskej univerzite a urobil si postgraduálne štúdium z Pastorácie mládeže na Saleziánskej univerzite.

Obľúbená kniha a film: kníh je viacero, ale víťazí Sväté Písmo :); film The Mission (1984) s hudbou od Morriconeho.

Čo rád robím: Veľmi rád podávam Bohu nástroje pri tom, ako niečo neusporiadané alebo pokazené dáva dohromady.

(Ne)Splnený sen: Odpočinúť si po Národnom stretnutí mládeže. 🙂

Motto: Nemám čas vymýšľať si ho. 🙂

 

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková 

15

15 dní

Od nedele sa začala pätnásťdňová on-line kampaň zameraná na podporu účasti mladých na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Komunikačný tím pri tejto príležitosti zverejni na sociálnej sieti P18 prostredníctvom obrázkových šablón 15 dôvodov, prečo prísť v lete do metropoly Šariša. Prvý dôvod znie, že mladí, ktorí prídu, zažijú spoločenstvo mladých medzi sebou. Ďalším, že P18 sa koná v duchu Svetových dní mládeže. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na tejto stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Prihlásenie) za cenu 35 eur. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018. Po tomto dátume sa bude dať zaregistrovať iba na mieste, avšak bez možnosti získať stravu a ubytovanie. 

"Symbolicky môžeme povedať, že začali sme strihať meter do ukončenia niekoľkomesačnej možnosti prihlásiť sa na P18. Všetkých pozývam. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa už prihlásili, aby pozvali svojich priateľov a známych. Osobne pozvite svojich priateľov, aby prišli. Je lepšie raz zažiť, ako stokrát rozprávať. Bude to stáť za to. Stále platí možnosť prihlásenia vopred. Tým, čo sa prihlásili, pripomíname, aby nezabudli na uhradenie poplatku. Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí poplatku. Ten je potrebné uhradiť do siedmich dní od vyplnenia formulára,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. „Všetkých opäť pozývam do metropoly Šariša. Práve tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia už o rok v Paname,“ dodáva Chrvala.

Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Využilo ho už vyše 3000 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. V prípade otázok sa dá ozvať na e-mail registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím P18

32001834553_50a099a5dd_k

Otcovia, ďakujeme!

Už o 40 dní sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla 2018). Jeho organizátori pri tejto príležitosti oznámili, že do metropoly Šariša pricestujú takmer všetci biskupi Slovenska. Viacerí z nich sa zúčastnia na celom programe. Tešiť sa môžu na tisícky mladých ľudí. Organizačný tím zároveň každého z biskupov pozval do konkrétnej služby. Okrem iného povedú všetky štyri hlavné liturgické slávenia, špeciálne katechézy pre mladých a ranné modlitby mladých rozdelené podľa miesta, odkiaľ pochádzajú. Niektorí sa zapoja aj do vybraných častí programu, ktorým vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok. V Prešove mladí odštartujú prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v januári 2019.

Katechézy, ktoré tvoria podstatnú časť programu na letnom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, povedú bratislavský eparcha Peter Rusnák, rožňavský biskup Stanislav Stolárik a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. "Každý deň bude mať svoju tému, ktorú chcú mladým tlmočiť. Eparcha Peter bude hovoriť o odvahe vykročiť, biskup Stolárik o odvahe ísť proti prúdu a biskup Haľko o odvahe byť mladým práve teraz," hovorí režisér programu P18 Pavol Danko. "Už teraz sa môžu všetci prihlásení tešiť na tieto originálne témy. Pridáme k nim atraktívne svedectvá a multižánrový umelecký program, v ktorom vystúpia aj Dominika Gurbaľová, skupiny F6 a ESPÉ, Tanečné divadlo ATak a Fordžoj a mnohí ďalší," dodáva Pavol Danko.

Centrálnym bodom každého dňa bude liturgické slávenie. Tri budú v hale, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Slávenia budú otvorené aj pre verejnosť. Všetky naživo odvysiela Televízia LUX. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok 26. júla o 18:00 h, bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V piatok 27. júla o 12:30 h jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12:30 h bude sláviť gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12:00 h) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis.

Už prvý deň programu sa do jednej zo služieb zapoja dvaja biskupi. Arcibiskup Zvolenský vo štvrtok 26. júla o 21:30 h povedie v Evanjelickom chráme Svätej Trojice stretnutie nad Svätým Písmom - lectio divina. Ide o podujatie počas programu, ktorý dostal názov N(M)oc modlitby. V ten istý deň a v rovnaký čas povedie trnavský arcibiskup Ján Orosch mariánsku modlitbu zo Združením mariánskej mládeže v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Košický eparcha Milan Chautur povedie v piatok 27. júla o 9:00 h v Mestskej hale ďakovnú modlitbu akatist k Bohorodičke. V ten istý deň, v piatok, sa o 20:30 h na prešovskom amfiteátri uskutoční krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie prebieha na webstránke P18.

Komunikačný tím P18

E_Hrešková

Zo sna

Príprava Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove vrcholí. Tento mesiac vyšla v rámci špeciálnej duchovnej prípravy Odvážny rok posledná z deviatich nových autorských skladieb. Stojí za ňou líderka kapely Christallinus Eva Hrešková zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Hudobne sa spolupodieľali Martina Belejová a Peter Volf z chválového tímu Martindom. Pieseň má názov "Zo sna". Autorkou hudby a textu je samotná hudobníčka, nahrávku a slová skladby zverejnil tím, ktorý chystá P18, na webovej stránka Národné stretnutie mládeže  (v časti Odvážny rok). Ide o poslednú zo série skladieb, ktoré od vlaňajšieho septembra do tohto mesiaca nahrali známi slovenskí interpreti - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

"O piesni som premýšľala už niekoľko mesiacov dozadu. Raz, keď som išla zo svätej omše, napadla mi myšlienka o túžbe. Ako veľmi musela Mária Magdaléna túžiť znovu sa dotknúť Ježiša, uctiť si ho. Túžba, ktorá ju hnala ešte pred svitaním k hrobu. A hneď som mala v hlave myšlienku - túžba väčšia než čokoľvek iné zo sna ma budí, nocou ma ženie. Potom som si sadla ku klavíru a ďalšie myšlienky prúdili už spolu s hudbou. V texte sa prelína príbeh Márie Magdalény s príbehom milej, ktorá hľadá svojho milého v Piesni piesní. Obe postavy spája túžba, láska, ktorá prekonáva strach z noci, dokonca prekonáva konvencie... noc, túžba, hľadanie a napokon samotné stretnutie," hovorí o novej piesni Eva Hrešková.

Táto i ďalších osem skladieb, ktoré vznikli v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, sa objavia na novom CD. Tím P18 ho predstaví krátko pred akciou v metropole Šariša. "P18 beriem ako stretnutie mladej Cirkvi na Slovensku. Je úžasné, že sme všetci súčasťou niečoho oveľa väčšieho, ako sú naše stretká, projekty či služby. Sme súčasťou Kristovej Nevesty a túžbou Božieho srdca je jednota Cirkvi. Ak ostávame žiť v anonymite či v individualizme, ignorujeme túto túžbu. Dávame Bohu najavo, že je nám jedno, o čom On sám sníva a po čom túži. Ísť na P18 môže byť pre mnohých gestom rozhodnutia naplno kráčať za Ježišom - aj keď ma to niečo stojí. Samozrejme, má to veľa ďalších bonusov," dodala autorka poslednej skladby P18.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie prebieha na webstránke P18.

Komunikačný tím P18
Snímka: www.martindom.sk

foto nocModlitby

Zažime N(M)oc modlitby

Tím Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove predstavuje ďalší bod programu. Po EXPO povolaní, ktorého súčasťou bude prehliadka stoviek rehoľníkov, open air koncert, divadelné predstavenia a športové aktivity, bude ďalším verejným programom špeciálna N(M)oc modlitby. Na mladých a všetkých, ktorí prídu, čaká v prvý deň programu podujatia v deviatich chrámoch originálny modlitbový program, ako napríklad večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, mariánska modlitba, moderovaná adorácia s komunitou Emanuel, chvály so spoločenstvom Marana Tha, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica Musica, lectio divina s predsedom KBS Stanislavom Zvolenským a duchovný koncert s hudobnou skupinou Anastasis.

„Táto myšlienka vznikla na jednom pracovnom stretnutí u prešovského dekana Jozefa Dronzeka. Centrály P18 sa spýtal, či neurobíme počas akcie Noc kostolov. Myšlienka sa nám veľmi zapáčila a pridali k nej niekoľko ďalších nápadov. Vznikol originálny program, ktorý sme doteraz na podobnom podujatí ešte nemali. Po prvýkrát ho uvedieme v prvý deň programu P18. Vymysleli sme slovnú hračku "N(M)oc modlitby" a oslovili desiatky rozličných ľudí, či sa nepridajú. Ďakujeme za ich ochotu podporiť ju a tým pridať ruku k dielu, hovorí režisér P18 Pavol Danko. N(M)oc modlitby sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2018 od 21.30 hod. Nasledovať bude po otváracom ceremoniáli a úvodnej svätej omši s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.

Tento bod programu je otvorený nielen pre mladých, ale aj pre verejnosť. Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a duchovný koncert skupiny Anastasis v gréckokatolíckom Chráme povýšenia sv. Kráľa na Sekčove. Moderovaná adorácia s názvom Večer milosrdenstva bude v Konkatedrále sv. Mikuláša. Vo františkánskom Kostole sv. Jozefa bude hudobno-slovné pásmo s Poeticou Musicou a v Evanjelickom chráme Svätej Trojice lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi bude miestom, kde budú prebiehať taizé modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u saleziánov, mariánska modlitba v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 a chvály v Kostole Krista Kráľa na Sekčove.

„Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pridali. Príďte v prvý deň programu na N(M)oc modlitby. Začína večer o 21.30 hod. Túžime po tom, aby sme začali s modlitbou na perách a na kolenách. S prosbou za všetkých, ktorí prídu do nášho mesta. S prosbou za všetkých, ktorí v ňom žijú a bývajú i tých, ktorí sa na toto podujatie chystajú,“ hovorí prešovský dekan Jozef Dronzek. „Na podujatie budú už v najbližších dňoch pozývať aj špeciálne bannery, ktoré sme dali vytlačiť. Objavia sa v každom z kostolov, ktorý je zapojený do programu. Veríme, že sa nám podarí vytvoriť duchovné puto, ktoré sa bude niesť počas nasledujúcich ďalších dní P18,“ dodáva dekan Jozef Dronzek.

Národné stretnutie mládeže v podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Podobné podujatie celonárodného formátu sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a v roku 2015 v Poprade. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom je mesto Prešov. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so Svetovými dňami mládeže (SDM), na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikla duchovná príprava Odvážny rok. V týchto dňoch prebieha prihlasovanie. Využilo ho už vyše 3 000 ľudí. Pomáhať bude okolo 500 dobrovoľníkov.

Komunikačný tím P18 

20040242198_9a8af6375e_k

Stretneme sa v Prešove na P18!

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Najskôr by som chcel vyjadriť vďaku celému prípravnému tímu podujatia P18 a to nielen za prípravu konkrétneho stretnutia v júli, ale za celé obdobie prípravy materiálov k „Odvážnemu roku“. Za všetky iniciatívy, za všetok čas, lásku  a energie, ktoré venovali tomu, aby sa mladí ľudia, ale nielen mladí; nakoľko na stránke národného stretnutia mládeže sa mali možnosť dostať k témam aj dospelí; aby sa všetci mohli prostredníctvom týchto aktivít posunúť vo svojom živote správnym smerom vpred, nadobúdať tú pravú odvahu, ktorá pramení zo vzťahu s Bohom, z dôvery voči nemu, z úprimnej odovzdanosti Panne Márii, Mame, ktorá nás všetkých prijíma, chápe... Prečo by mali ísť do Prešova? Ak prešli obdobie Odvážneho roka dobrou prípravou, stretnutie P18 bude neodmysliteľným vyvrcholením tohto roka a myslím si, že sa naň už tešia.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Každý mladý človek túži po partii, po spoločenstve. Potrebuje dobré spoločenstvo. Také, ktoré podrží, v ktorom sa sám môže stať oporou, kde je prijímaný a aj sám prijíma druhých. Kde sa povzbudí na druhých a sám môže byť povzbudením. Sú rôzne partie, do ktorých patria mladí ľudia. Veľakrát urobia nešťastný výber a včlenia sa, dajú sa zlákať partiou, ktorá ich pomýli, život podľa „vzorov“ jej členov zavedie na zlé cesty, z ktorých sa častokrát ťažko dostáva späť. Také stretnutia, ako bude P18, dávajú mladým ľuďom  možnosť zažiť, že sú tu i iné spoločenstvá, ktoré majú základy na hodnotách, ktoré uznáva Boh a stavať na takejto skale znamená stavať pevný dom svojho života a pravého šťastia. Prítomnosť veľkého množstva mladých ľudí, ktorí už vykročili za Ježišom, alebo cítia, že na túto cestu chcú ísť, upevňuje v mladých ľuďoch istotu, že nie sú so svojimi názormi sami, že je tu veľké spoločenstvo veriacich v Boha a táto viera prináša pokoj, radosť, šťastie a to nielen tu, ale raz aj vo večnosti. Toto môžu na stretnutí získavať prostredníctvom programu, vzájomných stretnutí, a vôbec cez zážitok tohto veľkého stretnutia.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Stretnutie predchádza Svetové dni mládeže so Svätým Otcom Františkom, ktoré budú o pol roka na to v Paname. Každé takéto stretnutie je jedinečné. Jedinečnosť P18 je napríklad v téme roka – O2H. Je to i čas radosti z blahorečenia Anky Kolesárovej, ktorú už mnohí prijali za svoj vzor, a teraz i patrónku, a ďalší ju budú môcť spoznať a obľúbiť si ju. Ona mala poriadnu O2Hu.

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Myslím, že som už sčasti odpovedal na túto otázku, ale vrátim sa ešte k odvahe. Odvaha je to, čo potrebujeme každý deň. Tiež každý deň je niečím výnimočný. A treba nám s odvahou začať každý deň; prijať a zrealizovať Boží plán v našom živote, nebáť sa, ako sa nemala báť Mária, keď jej bol anjelom Gabrielom zvestovaný Boží plán s ňou, ale nielen s ňou, ale prostredníctvom aj jej súhlasu aj so svetom, ktorý mal dostať Vykupiteľa Ježiša Krista. Ale znova opakujem: ide o pravú odvahu, ktorá pramení v hlbokej dôvere v Boha a z lásky k nemu, z presvedčenia a istoty, že Boh je s nami a miluje nás. Mladí ľudia sa môžu aj na tomto stretnutí posilniť, nadobudnúť odvahu pre každodenný život, ale si aj vyprosiť odvahu povedať Bohu svoje „áno“ na jeho plán s ich životom.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Určite sa najviac teším na stretnutie s mladými ľuďmi. Mám ich rád, fandím im a pokladám ich tak, ako to hovorieval aj svätý Ján Pavol II., za budúcnosť Cirkvi, ale aj sveta vôbec.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Myslím, že každý deň bude priestor na stretnutie. V sobotu mám katechézu, takže ma budú môcť i počuť. A s mladými z rožňavskej diecézy v ten deň ráno stretnem v kostole Kráľovnej pokoja, kde som pôsobil 6 rokov.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Rád sa zapojím do rôznych aktivít, rád si vychutnám pripravené programy, ktoré ma doteraz vždy obohatili. Ale hlavne, teším sa na vás všetkých, na to nádherné spoločenstvo.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Milí mladí priatelia, srdečne Vás pozývam na stretnutie P 18. Príďte do Prešova!

Prihováral som sa Vám počas roka prípravy cez meditácie pod názvom „Máriina cesta“, ktoré som tvoril mysliac na vás. Ako rád vás uvidím, stretnem sa s vami, aby sme spoločne oslávili Pána za veľké veci, ktoré koná v našich životoch, za všetko, čo chce cez nás, konkrétne cez vás, mladých ľudí vykonať, keď mu poviete v slobode a dôvere svoje „áno“. Naozaj nebojte sa, On nikdy nesklame. A ak ste neprešli prípravou Odvážneho roka? Príďte aj tak, lebo verím, že na stretnutí P 18 má Pán pre všetkých pripravené svoje dary a čaká nás tam všetkých. Stretneme sa v Prešove na P18!

 

Komunikačný tím P18 

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené