logo_prava_zelena

Logo T22

Logo Národného stretnutia mládeže T22 vytvorila Erika Tomášková.

Vychádza z témy a loga Svetových dní mládeže, ktoré sa v roku 2023 uskutočnia v portugalskom Lisabone. Ich mottom budú slová z Evanjelia podľa Lukáša:

«Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

Cesta hornatým krajom, ktorou Mária kráčala za Alžbetou,bude nosnou myšlienkou duchovnej prípravy, aj samotného Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne.

 V pravej časti loga je silueta Panny Márie. Jej tvár žiari  ako slnko - ona je svetlom na ceste ku pravému SVETLU. Stojí pod vrchmi, na začiatku cesty smerom hore. Pozýva nás vstať, kráčať, nevzdávať sa a objaviť nový výhľad na nebo. Túži nás sprevádzať na ceste za Ježišom a ukryť pod svoj materinský plášť. Sivá časť loga predstavuje vnútornú stranu plášťa – ako symbol pozvania do hĺbky jej srdca.

 Červená farba v logu pripomína turistické značky, označujúce najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. Cesta k Ježišovi je tá najvýznamnejšia a Národné stretnutie mládeže je príležitosťou na budovanie jednoty a povzbudením na ceste vpred.

Logo pripomína vitrážové okno, zložené z mnohých kúskov – podobne ako je život mladého človeka poskladaný zo stretnutí a ciest, na ktoré sa vydá.

Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené do jednej jeho časti.  Národné stretnutie mládeže takto túži v meste zanechať svoju stopu – symbolicky vstúpiť do jeho loga a prakticky do jeho dejín.

42764668235_dde8ad5de7_k

Pozývame na T22 v Trenčíne

Stretnutie mladých so Svätým Otcom je vždy plné "božej" atmosféry. Či sa to deje lokálne alebo na svetovej úrovni. 14. septembra práve takéto stretnutie mnohí mladí prežili na štadióne Lokomotívy v Košiciach. A práve na tomto stretnutí mladých so Svätým Otcom bolo oznámené, že nás čaká Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční budúci rok 2022 v Trenčíne. 

"Chceme týmto národným stretnutím dať najavo mladým ako sú pre nás dôležití aže sme s nimi. Zároveň sme vďační vedeniu mesta Trenčín za prijatie a za to, že vstupuje s nami do tejto aj pre mesto významnej udalosti ako generálny partner projektu", vyjadril otec biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity.  

"Mnohých z nás spájajú zážitky zo stretnutí z Ružomberka, Popradu alebo Prešova. Mladí, ktorí sa tu zišli, zanechali stopu nielen v meste. Lebo stretnutie mladých, ktorí oslavujú Boha, ich nikdy nenechá bez odozvy. A ja sa veľmi teším, že vám môžem oznámiť, že miestom budúceho národného stretnutie bude práve Trenčín. Verím,  že Boh má pre nás prichystané nové veci. Lebo je a bude uprostred mladých ľudí, ktorí sú "božím teraz", ako to vyjadril Svätý Otec František v Christus Vivit", hovorí Matúš Reiner, tajomník Rady. 

Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili biskupi Slovenska ešte v priebehu minulého roka 2020 na plenárnom zasadnutí.  . Poverili Radu, aby sa venovala príprave podujatia. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa príprava stretnutia presunula o rok. V najbližších týždňoch čaká Radu zostavenie národného tímu stretnutia mládeže. T22 bude podobne, ako tri predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže.

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2023 v Lisabone. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať už v Trenčíne. Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev.

Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach. Podnetom pre ne sú práve SDM. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM – Jána Pavla II. za svätého.

Na Národnom stretnutí mládeže T22 sa očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna organizačná i duchovná príprava sa začne v novembri 2021.

Sekretariát Rady pre mládež a univerzity KBS

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené