aktivita_1

Začína Odvážny rok

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) dnes odštartoval oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko tisíc mladých ľudí, spolu s duchovnou prípravou Odvážny rok. Tú oficiálne spustil na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana v bratislavskej HANT Aréne generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca don Bosca don Ángel Fernández Artime, ktorý zároveň na tejto akcii oficiálne odhalil logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (od 26. do 29. júla 2018).

"Desať mesiacov pred Národným stretnutím mládeže P18 a šesťnásť mesiacov pred Svetovými dňami mládeže v Paname pozývame mladých do ďalšej novinky. Pápež František nás vždy pozýva k tomu, aby sme sa na každé stretnutie s ním pripravili. Preto sa tešíme, že to opäť nebude len o jednom víkendovom stretnutí, ale o systematickom procese, ktorý vyvrcholí účasťou na P18 v Prešove a SDM v Paname,” hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Deväťmesačná príprava, ktorú s dobrovoľníkmi zastrešuje Rada, pomocou rôznych námetov predstaví "kuchyňu" príprav P18 a SDM i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov.

Rada počas celej prípravy ponúkne mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. “Najbližšie SDM sa uskutočnia  v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi i obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári. A tu sme pri slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus,” vysvetľuje výber témy duchovnej prípravy jej autor Pavol Danko, režisér programu P18.

Novinka bude vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy budú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. “Ich súčasťou bude bude list pre mladých, ktorý ponúkne čerstvý dúšok odvahy,” spomína Danko. Autori listov budú košický pomocný biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš. Súčasťou katechéz budú aj modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity, ktoré vypracujú saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik. V seriáli budú predstavené známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. Súčasťou balíčka duchovnej prípravy bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžu mladí nacvičiť v škole či vo farnosti. Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných či priestorových umeleckých diel.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej, pričom ich tému vždy vyberá pápež. Ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po poslednom stretnutí SDM, ktoré sa konali pred rokom v Krakove. Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18

og-image

Máme nové logo P18

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude prezentovať nové logo. Vytvoril ho Peter Sedlák z Prešova. Definitívne o tom rozhodol centrálny tím P18. Víťazné logo uspelo vo viacmesačnej verejnej súťaži, do ktorej sa zapojili tvorcovia s desiatkami návrhov. Generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca svätého don Bosca don Ángel Fernández Artime ho dnes oficiálne odhalil na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana.

Celkové grafické poňatie loga je vo farebných plochách a v kombinácii výrazných farebných odtieňov. Základom je štylizovaná skratka názvu podujatia P18. Grafické znaky písmena a čísloviek majú tvarovú aj farebnú symboliku. Písmeno „P“ obsahuje červenú, oranžovú a žltú farbu ohňa Ducha svätého. V spodnej časti písmena je červeno-biely náznak erbu mesta Prešov s troma ružami. Ústrednú pozíciu loga má číslovka „jeden“, ktorá je zároveň krížom – symbolom kresťanov. Aj preto je v dôstojných fialových odtieňoch.  Štylizovaná číslovka „osem“ má tvar zelených listov, ako symbol mladosti, rastu a rozkvetu.

Peter Sedlák sa narodil v roku 1966 v Prešove. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach (odbor reštaurovanie nástenných malieb a sgrafít) a na Pedagogicke fakulte – odbor učiteľstvo 5-12 s aprobáciou slovenský jazyk - výtvarná výchova. Pracoval ako reštaurátor na oddelení nástenných malieb v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči a reštaurátor v starožitníctve v gréckych Aténach. V súčasnosti je učiteľom výtvarného odboru na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove. Venuje sa kreslenému humoru, grafickému dizajnu, ilustrácii a fotografii. Je ženatý, má dve deti.

“Teším sa, že svojím návrhom a talentom môžem prispieť svojim k takej významnej udalosti, ako je Národné stretnutie mladých,” hovorí víťaz súťaže. “Nápadov bolo viac, ale finálny je ten, ktorý uspel. Som vďačný za to, že bol vybratý môj návrh. Vďaka patrí v prvom rade tomu najväčšiemu tvorcovi - Bohu, lebo dar tvoriť, je jeho darom. Ja mu môžem len z veľmi malej časti vrátiť niečo z toho obrovského dobra, ktorým mňa a mojich blízkych zahrňuje,” hovorí Peter Sedlák.

Logo bude využívať tím P18. Logom budú v budúcnosti označené všetky marketingové produkty vzťahujúce sa k P18, výherca tiež získa symbolických 118 eur, dva voľné vstupy na P18 a ponuku spolupracovať na grafickom prevedení brožúrky – sprievodcu pre pútnika do Prešova. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade). Slovenskí mladí na ňom odštartujú prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname. Obe podujatia symbolicky prepojí špeciálna duchovná príprava s názvom Odvážny rok, ktorá začala práve dnes. Novinka bude vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy budú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

P18 - predstavenie loga - 30.9.2017

Komunikačný tím P18
Snímky: Andy Jaško, RTVS

odvazny-rok (1)

Prežime Odvážny rok

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odštartuje o týždeň oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko tisíc mladých ľudí, spolu s duchovnou prípravou Odvážny rok. Oficiálne sa začne na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 16:00 h v HANT Aréne v Bratislave. Generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca don Bosca don Ángel Fernández Artime zároveň na tejto akcii oficiálne odhalí logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (od 26. do 29. júla 2018).

"Desať mesiacov pred Národným stretnutím mládeže P18 a šesťnásť mesiacov pred Svetovými dňami mládeže v Paname pozývame mladých do ďalšej novinky. Pápež František nás vždy pozýva k tomu, aby sme sa na každé stretnutie s ním pripravili. Preto sa tešíme, že to opäť nebude len o jednom víkendovom stretnutí, ale o systematickom procese, ktorý vyvrcholí účasťou na P18 v Prešove a SDM v Paname,” hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Deväťmesačná príprava, ktorú s dobrovoľníkmi zastrešuje Rada, pomocou rôznych námetov predstaví "kuchyňu" príprav P18 a SDM i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov.

Rada počas celej prípravy ponúkne mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. “Najbližšie SDM sa uskutočnia v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi i obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári. A tu sme pri slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus,” vysvetľuje výber témy duchovnej prípravy jej autor Pavol Danko, režisér programu P18.

Novinka bude vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy budú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. “Ich súčasťou bude bude list pre mladých, ktorý ponúkne čerstvý dúšok odvahy,” spomína Danko. Autori listov budú košický pomocný biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš. Súčasťou katechéz budú aj modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity, ktoré vypracujú saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik. V seriáli budú predstavené známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. Súčasťou balíčka duchovnej prípravy bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžu mladí nacvičiť v škole či vo farnosti. Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných či priestorových umeleckých diel.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej, pričom ich tému vždy vyberá pápež. Ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po poslednom stretnutí SDM, ktoré sa konali pred rokom v Krakove. Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18

Snímka: Pexels.com

21752838_10154684587871607_1787702591310844344_o

O Odvážnom roku v TV LUX

„Ježiš je Pánom rizika, nie komfortu či pohodlia. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je vždy potrebná aj veľká dávka odvahy. Kto neriskuje, nevyhráva,“ týmito slovami pápeža Františka začal náš Pali Danko reláciu Doma je doma, ktorá sa niesla v téme blahorečenia Titusa Zemana a Odvážneho roka, duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Hosťami relácie na obrazovkách TV LUX bol salezián Juraj Kovaľ, saleziánka Mária Nagyová, Kristína Zelná a Ondrej Chrvala.

Hostia od Saleziánov predstavili duchovnú prípravu v piatich stretkách, ktorá sa venovala živote Titusa Zemana a bola pripravená v troch úrovniach – pre základnú, strednú a vysokú školu. Dostupné sú na stránke www.tituszeman.sk. Zároveň bola bližšie predstavená hra o Titusovi s názvom Hranica. Juraj Kovaľ, SDB hovoril o pripravovanom programe, ktorí je pripravený v sobotu po slávnostnom blahorečení. Medzi účinkujúcich boli vybraní umelci, ktorí by dokázali vyjadriť niečo zo svojho života, kde museli zariskovať, alebo použiť odvahu prekročiť svoje hranice. Ceremoniál, ktorý nemá byť len spomienkou, ale aj provokáciou, aby sme sa my sami nebáli prekračovať svoje hranice.

Súčasťou ceremoniálu bude spustenie prípravy Národného stretnutia mládeže P18,  ktorá začne 30. septembra a vyvrcholí v Prešove. Spustí ju predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, priamy nasledovník don Bosca. Zároveň bude odhalené aj logo P18. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, vysvetlil tematiku Odvážneho roka – prípravy na P18. Stretnutie je medzníkom na ceste z Krakova do Panamy. Po troch blahoslavenstvách prichádzajú tri mariánske témy, ktoré charakterizujú Svetové dni mládeže v rokoch 2017 – 2019. Prvá (Lk 1, 49) hovorí o pamäti života z minulosti; druhá (Lk 1, 30) je o odvahe kráčať vpred a žiť v prítomnosti; tretia (Lk 1, 38) o nádeji do budúcnosti.

Témou duchovnej prípravy Odvážny rok je Jánovo evanjelium, ktoré niektorí biblisti nazývajú ako „evanjelium vody“. „To sa geniálne stretá s Titusom Zemanom, ktorý v odvahe prechádza cez vodu, aby našiel nový život pre tých, ktorých sprevádza. Je tu prítomná odvaha vykročiť a zároveň veľa vody, lebo smerujeme k Paname,“ hovorí  Ondrej Chrvala. Zároveň značka H2O odzadu sa rovná O2H teda ODVAHA. Odvážny rok je treťou prípravou, predchádzala mu príprava Čistý rok pred stretnutím P15, Milosrdný rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove.  Novinkou bude napríklad pieseň, ktorá bude špeciálne zložená pre každú jednu katechézu, každá od iného interpreta, taktiež deväť divadelných scenárov.

Všetky katechézy budú dostupné na tejto stránke a zároveň predstavované v relácii Doma je doma v TV LUX a v Rádiu LUMEN. Prvá bude zverejnená 30. septembra.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková
Snímka: Pavol Danko

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené