40684825_1271964059613295_1162716387978772480_o

Ďakujeme za P18

Centrála Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa prvý septembrový týždeň spolu zišla na prvom pracovnom hodnotení po letnej akcii. V Bratislave, kde jej väčšina pracuje alebo študuje, sa zišla na spoločnom obede. Spoločne zdieľali skúsenosti a radosti, ktoré prinieslo letné podujatie, ale zároveň poukázali na niektoré body, ktoré ich zamestnávali viac. O mesiac sa centrálny tím stretne s celým organizačným tímom na víkendovom stretnutí pod Tatrami. Stretnutie centrály nadväzuje na hodnotiace stretnutie jedného z tímov - popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo na začiatkom tohto týždna ňa Arcibiskupskom úrade v Prešove.

"Stále sa mi v hlave roztáča úžasný film príprav a finále, ktoré sme prežili v Prešove. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý stretnutie centrály viedol. "Naše hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie ľudí zo všetkých strán. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Dodáva, že po Prešove sa začal naplno venovať príprave na Svetové dni mládeže do Panamy, ktoré nás čakajú v januári 2019. "Časť tímu P18 sa chystá do Panamy, a preto sa teším, že po medzizastávke v Prešove zažijeme živú Cirkev aj na svetovej úrovni," dodáva.

ZÁVEREČNÁ BODKA ZA POPOLUDNÍM ANGAŽOVANOSTI?Tohoročné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove prinieslo novinku v...

Uverejnil používateľ Gréckokatolícka charita Prešov Utorok 4. september 2018

Na Arcibiskupskom úrade v Prešove, kde sa konalo stretnutie tímu popoludnie angažovanosti, sa vedúci centrály stretol s vladykom Petrom Rusnákom (bratislavským eparchom a predsedom Sociálnej subkomisie KBS), hlavnými zodpovednými za tím popoludnia angažovanosti - Katarínou Hulmanovou, Silviou Hrabčákovou a Fabiánom Novotným a zástupcami organizácií, kde prebiehali miesta angažovanosti - Zastupiteľstvo VÚC, Grékokatolícka charita, Krajší Prešov (všetky manuálne aktivity), Relevant, n.o., Návrat o.z.; RÓMSKY INŠTITÚT – ROMA INSTITUTE, N.O.;  o.z. VIAC; Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov; Dom sv. Kozmu a Damiána; Komunitné centrum Tobiáš; Hasičský a záchranný zbor v Prešove, Gréckokatolícka rómska misia, Grékokatolícka charita Prešov – Obchodovanie s ľuďmi; Gréckokatolícka charita Prešov, farská charita Okružná a dalšími. Centrálu P18 zastupovala aj Monika Koláriková, administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS.

"Spätná väzba od organizácií bola len pozitívna - ďakovali za takéto podujatie, vyzdvihli sieťovanie medzi organizáciami navzájom a vyzdvihli prácu, nadšenie, záujem a pripravenosť mladých na jednotlivé miesta angažovanosti;  Záver stretnutia sa niesol v pozitívnom hodnotení, túžbe po ďalšej spolupráci a sieťovaní sa navzájom. Napríklad platforma zmenme.to sa snaží prepájať organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov a mladých, ktorí hľadajú dobrovoľnícke príležitosti. Toto občianske združenie ponúklo spoluprácu tým organizáciám, ktoré mali záujem, aby projekt nezanikol po jednorazovej úspešnej akcii, ale aby  mohli v angažovanosti mladých naďalej pokračovať systematicky a dlhodobo," uviedol Ondrej Chrvala. "Takzvané Popoludnia angažovanosti bola novinkou v programe Národných stretnutí mládeže. Veríme, že v budúcnosti bude pokračovať a neostane o pri jednorázovom sne, ktorý sme po prvýkrát uskutočnili vďaka desiatkám nadšených ľudí v metropole Šariša," dodal Chrvala.

Komunikačný tím P18

29893048468_1648467038_z

Pošlite naj foto a video

Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva do súťaže o najlepšiu fotografiu a video z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Hlavnou výhrou (v oboch kategóriach) bude oblečenie slovenských pútnikov, s ktorým pôjdu mladí Slováci na Svetové dni mládeže do Panamy. Ďalší traja získajú knižné odmeny.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto prejaví záujem. Záujemcovia musia poslať jednu fotografiu (alebo video) v originálnom rozlíšení na adresu mladez@kbs.sk spolu s s menom a priezviskom, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom (povinne všetky údaje!) do 31. septembra 2018. Komunikačný tím P18 z nich vyberie absolútneho víťaza. Ďalšie zverejní na profile P18 na sociálnej sieti a podľa like-ov rozhodne o udelení zvyšných cien. Súťaž sa skončí v októbri 2018. 

Komunikačný tím P18

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené