Kolovali rôzne zvesti o tom, aký bude program na tohtoročnom stretnutí mládeže. Ktorý biskup príde? Bude spievať aj niekto známy? Na všetky podobné otázky podávame odpoveď v nasledujúcom článku, ktorý vám trošku bližšie predstaví oficiálny program T22. Naši dobrovoľníci už teraz pracujú na tom, aby bol program zážitkom pre každého účastníka. 

Národné stretnutie mládeže sa bude konať od 28. do 31. júla 2022! Jeho program sa bude odohrávať v nádhernom meste na západe Slovenska – v Trenčíne. Trenčín privíta mladých z celého Slovenska, ktorí štyri dni strávia v spoločnej hale, v rôznych chrámoch, na námestí, na Skalke pri Trenčíne a na iných ďalších miestach vrámci Trenčína.

Aký program nás čaká? 

ŠTVRTOK - VSTAŇ!

Piktogram prvého dňa NSM T22

Naše štyri dni strávené spolu začneme otváracím ceremoniálom, v ktorom sa predstaví Tereza Kmotorková, Martin Augustín Dvornický, Sima Magušinová a ďalší. Účastníci sa môžu tešiť na bohatý umelecký program, vzdušnú akrobaciu a sandpainting (maľovanie pieskom). Zlatou niťou bude príbeh o Naimskom mládencovi - “mládenec, hovorím Ti vstaň!”, čo je jedným z troch posolstiev Pápeža Františka mladým.

Je lepší spôsob ako začať naše stretnutie než spoločnou svätou omšou? Prvú (otváraciu) svätú omšu bude celebrovať nitriansky biskup Viliam Judák. 

Večer sa presunieme na sedem biblických vrchov, ktoré vzniknú na rôznych miestach v Trenčíne. Sedem vrchov bolo zároveň inšpiráciou pre duchovnú prípravu na T22 – VÝŠINY. Ktorý vrch si vyberiete vy? 

  • Morja – tichá adorácia 
  • Sinaj – gréckokatolícka večiereň 
  • Karmel – modlitba chvál s projektom Godzone 
  • Ain Karem – ruženec so spoločenstvom eNDe
  • Hora pokušenia – liturgia hodín s rehoľníkmi 
  • Tábor – moderovaná adorácia so spoločenstvom Južania 
  • Golgota – modlitby Taizé 

PIATOK - VSTAŇ, POVOLÁVAM ŤA!

Piktogram druhého dňa NSM T22

Duša človeka rastie, keď ju človek kŕmi. Nielen modlitbou, ale aj štúdiom a poznávaním Pravdy a Krásy. To je dôvod, prečo druhý deň začneme modlitbou a katechézou, v ktorej budeme objavovať aj krásy vlastnej diecézy. 

Doobedie zakončíme svätou liturgiou, ktorú bude celebrovať vladyka Peter Rusnák – apoštolský administrátor prešovskej archieparchie. 

Poobede nás čaká popoludnie angažovanoti! Popoludnie plné služby, kreativity, tvorivosti, workshopov, diskusií, kde mladí môžu zistiť a nájsť talenty o ktorých možno nikdy nevedeli, alebo sa opýtať otázky, na ktoré nikdy nenašli odvahu.

Večer nás tvorivá skupina Poetica Musica prevedie utrpením nášho Pána Ježiša Krista. Krížovú cestu so zamysleniami bude viesť košický pomocný biskup Marek Forgáč. Nad čím asi uvažoval Jeežiš pri kráčaní po krížovej ceste? Ku komu  možno smerovali jeho myšlienky a spomienky tesne pred smrťou? Na tieto otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď.

SOBOTA - VSTAŇ A CHOĎ!

Piktogram tretieho dňa NSM T22

V poradí tretí deň nášho stretnutia začne opäť modlitbou a katechézou. Prežijeme duchovno umelecké ponorenie do životov svedkov Bl. Zdenky Schelingovej, Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a prenasledovaného laika Silvestra Krčméryho. Predstaví sa Jana Zubajová, Tanečné divadlo ATak, Dáša Žabenská, Eva Hrešková a Zuzka Eperješiová. 

Svätá omša na poludnie nemôže chýbať! Túto slávnosť bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Slávnostným kazateľom bude Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. 

Manželstvo, kňazstvo, rehoľa? To je otázka, ktorá napadne nejednému mladému katolíkovi!Súčasťou programu T22 nie je nábor do reholí, ale priblíženie aké cesty povolania v živote existujú. Každý mladý raz nutne bude stáť pred životným rozhodnutím. Ľudia, ktorí zasvätili svoj život Bohu budú mať na starosti práve sobotňajšie popoludnie s názvom Expo povolaní. Máte jedinečnú príležitosť zistiť, akej farby majú habity jednotlivé rehole či hnutia!

Spoločná adorácia je časom, kedy môžeme spolu upevňovať spoločenstvo a rásť vo viere. Preto sa už teraz môžete tešiť na večernú adoráciu s témou – Velebí moja duša Pána. O Márií, ktorá sa vydala na cestu, aby nám priniesla ten najvzácnejší dar. O našich srdciach, ktoré sú obklopené hornatým krajom a preto potrebujú skúsenú sprievodkyňu.

NEDEĽA - VSTAŇ A OSLAVUJ!

Piktogram štvrtého dňa NSM T22

Posledný deň Národného stretnutia mládeže nebude prebiehať v Trenčíne, ale na známom pútnickom mieste – na Skalke pri Trenčíne. Hovoria vám niečo mená ako sv. Andrej-Svorad alebo sv. Beňadik? Práve títo dvaja skromní svätci žili v priestoroch kláštora, do ktorého sa vyberieme aj my. 

Čaká nás pešia púť, počas ktorej môžeme premýšľať nad tým, čo v nás tento spoločný čas zanechal, čo si so sebou odnášame a čo chceme šíriť ďalej - v našich domovoch či diecézach. 

Záverečnú svätú omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. 

Po svätej omši sa skončí Národné stretnutie mládeže. Spomienky naň budú ale určite pretrvávať ešte dlho! Budeš tam s nami aj ty? 

Komunikačný tím T22

Autor: Filoména Ághová

Foto: Andy Jaško