42982732804_cb70e66fe3_z

Ďakujeme za podporu

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo v lete v Prešove, uzavrel verejnú zbierku na podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú v týchto dňoch odovzdal na Ministerstvo vnútra SR vyplýva, že celkovo vyzbieral vyše 32 tisíc eur. Takmer 90 percent z tejto sumy tvorí výnos z predaja darčekových predmetov, ďalšie sú dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky. Výťažok bude využitý na náklady spojené s prípravou P18. K sume ešte pribudne hodnota darcovských sms správ.

"Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých diecéz, farností a mládežníckych organizácií, ktorí aktívne predávali propagačné predmety počas svojich podujatí a vo svojich centrách, ako aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka vám sme mohli pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať duchovne aj programovo hodnotné podujatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže 2019 v Paname," píše sa v správe zbierky, ktorú zverejnila nezisková organizácia Kanet. Zbierku organizovala s Radou pre mládež a univerzity KBS, ktorá stála za P18.

Oficiálne sa zbierka začala začiatkom januára a skončila na konci júla. Predbežnú správu zbierky mala nezisková organizácia Kanet povinnosť predložiť Ministerstvu vnútra SR. Mala názov Odvážne P18omôž mladým. Aktívne sa do nej zapojilo niekoľko tisíc ľudí. Ide o tretiu podobnú zbierku. Verejné zbierky na podporu národných stretnutí mládeže sa organizovali aj v minulosti a priniesli spolu výnos viac ako 50 000 eur. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. V Prešove toto leto mladí symbolicky odštartovali prípravy na najbližšie SDM v Paname. Z registrácie vyplýva, že do tejto karibskej krajiny vycestuje okolo 200 Slovákov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, partnerom Prešovský samosprávny kraj. Do metropoly Šariša prišlo prišlo vyše 4 500 ľudí. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch konalo po tretíkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku (2013) a druhé v Poprade (2015).

Komunikačný tím P18 

40684825_1271964059613295_1162716387978772480_o

Ďakujeme za P18

Centrála Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa prvý septembrový týždeň spolu zišla na prvom pracovnom hodnotení po letnej akcii. V Bratislave, kde jej väčšina pracuje alebo študuje, sa zišla na spoločnom obede. Spoločne zdieľali skúsenosti a radosti, ktoré prinieslo letné podujatie, ale zároveň poukázali na niektoré body, ktoré ich zamestnávali viac. O mesiac sa centrálny tím stretne s celým organizačným tímom na víkendovom stretnutí pod Tatrami. Stretnutie centrály nadväzuje na hodnotiace stretnutie jedného z tímov - popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo na začiatkom tohto týždna ňa Arcibiskupskom úrade v Prešove.

"Stále sa mi v hlave roztáča úžasný film príprav a finále, ktoré sme prežili v Prešove. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý stretnutie centrály viedol. "Naše hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie ľudí zo všetkých strán. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Dodáva, že po Prešove sa začal naplno venovať príprave na Svetové dni mládeže do Panamy, ktoré nás čakajú v januári 2019. "Časť tímu P18 sa chystá do Panamy, a preto sa teším, že po medzizastávke v Prešove zažijeme živú Cirkev aj na svetovej úrovni," dodáva.

ZÁVEREČNÁ BODKA ZA POPOLUDNÍM ANGAŽOVANOSTI?Tohoročné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove prinieslo novinku v...

Uverejnil používateľ Gréckokatolícka charita Prešov Utorok 4. september 2018

Na Arcibiskupskom úrade v Prešove, kde sa konalo stretnutie tímu popoludnie angažovanosti, sa vedúci centrály stretol s vladykom Petrom Rusnákom (bratislavským eparchom a predsedom Sociálnej subkomisie KBS), hlavnými zodpovednými za tím popoludnia angažovanosti - Katarínou Hulmanovou, Silviou Hrabčákovou a Fabiánom Novotným a zástupcami organizácií, kde prebiehali miesta angažovanosti - Zastupiteľstvo VÚC, Grékokatolícka charita, Krajší Prešov (všetky manuálne aktivity), Relevant, n.o., Návrat o.z.; RÓMSKY INŠTITÚT – ROMA INSTITUTE, N.O.;  o.z. VIAC; Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov; Dom sv. Kozmu a Damiána; Komunitné centrum Tobiáš; Hasičský a záchranný zbor v Prešove, Gréckokatolícka rómska misia, Grékokatolícka charita Prešov – Obchodovanie s ľuďmi; Gréckokatolícka charita Prešov, farská charita Okružná a dalšími. Centrálu P18 zastupovala aj Monika Koláriková, administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS.

"Spätná väzba od organizácií bola len pozitívna - ďakovali za takéto podujatie, vyzdvihli sieťovanie medzi organizáciami navzájom a vyzdvihli prácu, nadšenie, záujem a pripravenosť mladých na jednotlivé miesta angažovanosti;  Záver stretnutia sa niesol v pozitívnom hodnotení, túžbe po ďalšej spolupráci a sieťovaní sa navzájom. Napríklad platforma zmenme.to sa snaží prepájať organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov a mladých, ktorí hľadajú dobrovoľnícke príležitosti. Toto občianske združenie ponúklo spoluprácu tým organizáciám, ktoré mali záujem, aby projekt nezanikol po jednorazovej úspešnej akcii, ale aby  mohli v angažovanosti mladých naďalej pokračovať systematicky a dlhodobo," uviedol Ondrej Chrvala. "Takzvané Popoludnia angažovanosti bola novinkou v programe Národných stretnutí mládeže. Veríme, že v budúcnosti bude pokračovať a neostane o pri jednorázovom sne, ktorý sme po prvýkrát uskutočnili vďaka desiatkám nadšených ľudí v metropole Šariša," dodal Chrvala.

Komunikačný tím P18

29893048468_1648467038_z

Pošlite naj foto a video

Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva do súťaže o najlepšiu fotografiu a video z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Hlavnou výhrou (v oboch kategóriach) bude oblečenie slovenských pútnikov, s ktorým pôjdu mladí Slováci na Svetové dni mládeže do Panamy. Ďalší traja získajú knižné odmeny.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto prejaví záujem. Záujemcovia musia poslať jednu fotografiu (alebo video) v originálnom rozlíšení na adresu mladez@kbs.sk spolu s s menom a priezviskom, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom (povinne všetky údaje!) do 31. septembra 2018. Komunikačný tím P18 z nich vyberie absolútneho víťaza. Ďalšie zverejní na profile P18 na sociálnej sieti a podľa like-ov rozhodne o udelení zvyšných cien. Súťaž sa skončí v októbri 2018. 

Komunikačný tím P18

29816573068_9cd917cd5b_z

Krížová cesta o odvahe

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo pred dvomi týždňami v Prešove, zverejnil na svojej webstránke plné znenie krížovej cesty o vode a odvahe so zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča. Modliť sa dá verejne i súkromne. Biskup Forgáč ju napísal špeciálne pre P18 v Prešove. Na akcii bola spojená so 14 krátkymi filmami, ktoré reagovali na konkrétne zamyslenia. Ide o ďalšiu z edície netradičných krížových ciest.

Prvá netradičná krížová cesta vznikla na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013). Založená bola na piktogramoch, ktoré mladí z celého Slovenska kreslili kriedou po celom Ružomberku. Zamyslenia k nim napísal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Ďalšou v poradí bola krížová cesta rúk s kresbami Martina Bajaníka a textami dominikána Bruna Donovala OP.  Potom to bola "papierová" krížová cesta, ktorú vytvoril moderátor TV LUX Pavol Danko s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Biskup stál za textami, Pavol za javiskovým stvárnením. Bol to jeden z bodov Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015).

Predposledná krížová cesta dostala názov "Krížová cesta nôh". Pri vzniku Pavla Danka inšpiroval text pre mladých od farára zo Sliača Dominika Markoša, ktorý bol súčasťou pokračovania duchovnej prípravy na P18 Odvážny rok. "Dominik sa mladých pýtal, či si myslia, že schopnosť postaviť sa na vlastne nohy je pre nich uzdravením. Hľadal som rôzne citáty o nohe, kroku, chodidle a vďaka tomu vzniklo netradičné spojenie nôh s tradičnými zastaveniami krížovej cesty," vysvetľuje Pavol Danko. Táto krížová cesta bola súčasťou jednej z katechéz Odvážneho roka. Poslednou netradičnou krížovou cestou je krížová cesta o odvahe a vode, ktorá bola súčasťou programu P18.

Okrem krížovej cesty už organizačný tím zverejnil záznamy všetkých programov, ktoré išli v priamom prenose TV LUX. K dispozícii je aj bohatá fotogaléria. Zároveň tím P18 spracováva všetky príhovory a katechézy, ktoré zazneli v Prešove. 

Komunikačný tím P18 

43647367821_e9744d8c70_z

75 000 eur

Vyše 75 tisíc eur ušetrili toto leto dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do organizácie a príprav letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú vypracovali po skončení podujatia. Z výsledkov vyplýva, že počas príprav, ktoré trvali jeden a pol roka, spolu odpracovali vyše 27 tisíc hodín bez nároku na odmenu. Na príprave sa podieľalo vyše päťsto dobrovoľníkov, z ktorých približne tretinu tvorili animátori. Najväčšia časť z nich zavítala do metropoly Šariša týždeň pred akciou, kde sa zapojila do takzvaného "prípravného týždňa". Zapojili sa do duchovného programu, chystali ubytovacie či stravovacie zariadenia a mnoho ďalších vecí. Viacerí z nich však na príprave podujatia pracovali už oveľa skôr, v priebehu celého roka. Organizáciu P18 koordinoval centrálny tím ôsmich ľudí spolu s vedúcimi pracovných tímov pod vedením Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

"Je to neskutočné číslo. Ďakujem ešte raz každému jednému, ktorý sa zapojil a prispel svojou pomocou. Patrí im veľká vďaka, že odovzdali svoj čas a námahu, a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu. Môžeme povedať, že toto číslo predstavuje približne pätinu z celkových nákladov za celé Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. Záujemcovia si mohli z viac než 25 pracovných skupín vybrať tri. Tím P18 ich potom priradil, podľa potreby, do jednej z nich. Pomáhali napríklad pri registrácii, zabezpečení sprievodných aktivít, pri starostlivosti o hostí, zabezpečení stravy, upratovania, informovania či technických prácach. Najväčší počet dobrovoľníkov - približne jedna tretina z celkového počtu – pochádzal z Košickej arcidiecézy. Viacerí prišli aj zo zahraničia, najčastejšie  z Čiech.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, partnerom Prešovský samosprávny kraj. Podujatie nadväzuje na Svetové Dni Mládeže. Na tomto celosvetovom podujatí sa mladí najbližšie stretnú budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, bola spustená oficiálna slovenská príprava na SDM v Paname. Do Prešova prišlo vyše 4 500 ľudí.

Komunikačný tím P18 

43632324652_1b83f4db1e_z

Ďalších 2500 kusov

Zbierka školských pomôcok, ktorú zorganizovali počas minulotýždňového Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, narástla o ďalších 2 500 kusov. K doterajšej dva a pol tisícke sa pridali ďalšie školské pomôcky. Zozbierali ich zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov, ktorá ich bude distribuovať ďalej. Medzi prijímateľmi zbierky budú aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí.

Gréckokatolícka charita Prešov ďakuje všetkým mladým, že s odvahou vykročili k solidarite a podelili sa o školské potreby so školákmi zo sociálne slabších rodín. Po vyčíslení celého výnosu zbierky z P18 sme napočítali až 5000 kusov školských potrieb, ktoré budú následne rozdelené tým, ktorí to potrebujú. Škatule boli naplnené prevažne úplne novými písacími potrebami, farbičkami, zošitmi, pravítkami i peračníkmi a našlo aj zopár archívnych, ale stále zachovalých potrieb. Aj vďaka štedrosti mladých vystrojíme pomôckami desiatky žiakov do nového školského roka. Ďakujeme," hovorí Silvia Hrabčáková z Gréckokatolíckej charity Prešov.

Mladí zapojením sa do zbierky podporili celoslovenskú zbierku spojenú so zbieraním pier, školských tašiek, peračníkov, zošitov, pasteliek a iných školských pomôcok, ktorú od júna do augusta už po deviatykrát organizuje Slovenska katolícka charita. Minulý rok charita vyzbierala vyše 13 000 pomôcok. Bližšie informácie o zbierke je možné nájsť na stránke https://www.charita.sk/zbierka-skolskych-pomocok/.

 

Komunikačný tím P18

41954537060_1ef3045ec7_z

Obedovali s arcibiskupom

Jedinečnú možnosť získali počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove desiati mladí ľudia z celého Slovenska. Počas akcie, ktorá vyvrcholila v nedeľu, dostali osobné pozvanie na obede s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom. Medzi nimi bolo päť dobrovoľníkov a päť účastníkov P18. Piati vyhrali obed v súťažiach pred P18, dobrovoľníci uspeli v tombole počas spoločenského programu prípravného týždňa. Stolovanie sa konalo v sále biskupov, kde sa obeduje len dva-trikrát do roka. Na obede sa zúčastnili aj zástupcovia komunikačného tímu P18, predseda eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže Juraj Králik a generálny vikár arcibiskupstva Ľubomír Petrík.

Na Gréckokatolíckom Arcibiskupskom úrade v Prešove privítal mladých Ľubomír Petrík. Zoznámil ich s miestom, kde prišli a odprevadil ich do sály biskupov. Pred stolom ich čakal arcibiskup Babjak, ktorý sa osobne zvítal s každým z mladých. Počas obeda sa aktívne zaujímal o ich zážitky a skúsenosti. Zaujímalo ho tiež, či sa mladí aktívne zapájajú do služby v Cirkvi. Viacerí mladí potvrdili, že sú radi, že prišli na P18 do Prešova. Niektorí boli na podobnom podujatí po prvýkrát. Dobrovoľníci ocenili radosť z ich služby. Všetci sa vyjadrili, že sa už angažujú v Cirkvi, napríklad v spoločenstvách či vo farnostiach.

Arcibiskup Babjak po obede odovzdal mladým darčeky - spomienkové publikácie o záhrade Bohorodičky v Ľutine, o blahoslavenom prešovskom biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie. Potom spoločne navštívili viaceré miestnosti na úrade, ako napríklad osobnú pracovňu arcibiskupa, prijímaciu miestnosť a kaplnku. V závere si spolu s generálnym vikárom prešli expozíciu múzea, kde sú rozličné exponáty z dvestoročných dejín Prešovskej eparchie, pred desiatimi rokmi povýšenej na archieparchiu.

Táto novinka vznikla z podnetu Svetových dní mládeže, kde sa pri obede s mladými stretne priamo pápež.

 

Komunikačný tím P18

29893048468_1648467038_z

#zdennikadobrovolnika Deň ôsmy

A nastalo ráno deň ôsmy. A (niektorí) dobrovoľníci už poobede zaslúžene oddychovali.
Posledný deň P18. Posledné hodiny Prešova plného mladých. Posledné body programu. Posledná porada ráno o siedmej. Posledná káva v rehoľnej kaviarni. Posledné texty i fotografie.
Za ten čas, čo sme tu, sme vytvorili jednu rodinu. A o dobrovoľníkoch to platí dvojnásobne. Niektorí sme tu už týždeň a zdá sa nám, akoby sme sa poznali roky. Ešte pred začiatkom ranného programu stíhame rýchlu spoločnú fotku nášho mediálneho tímu na pódiu. Potom začíname pracovať na svojich posledných úlohách.

Opäť zachytávam krátke úryvky z doobedňajšieho programu. „Kormidlo svojho života nevydržíme dlho držať, lebo to bude nami kmásať,“ prihovára sa nám otec biskup Haľko v poslednej katechéze O2H byť mladým teraz. Zároveň nás vyzýva, aby sme si sami zodpovedali otázku: Komu zveríme kormidlo svojho života?


Daniel Launer z kapely eSPé vychádza na pódium so svojím svedectvom. „Boh ťa vidí ako tú, na ktorej naozaj záleží, ktorá má hodnotu,“ prehovára do srdca každému jednému z nás. A mne po prvýkrát za tento týždeň tečú slzy po tvári – z radosti. Delí sa s nami o to, čo mu Pán kládol na srdce, keď sa modlil za to, čo mal povedať. Že nám má povedať, čo je na celej P18-tke najvzácnejšie: „To najvzácnejšie na celej P18-tke si ty,“ a prúdy sĺz sa urýchľujú. „Kráčam s tebou, odsúdia ma, viem,“ znie v piesni Pre teba áno, ktorá je jednou z piesní Odvážneho roka od kapely eSPé. A ja vyznávam Ježišovi: Áno, za tebou pôjdem.

Záverečným bodom programu v hale je pozvánka na SDM do Panamy a my po prvýkrát počúvame hymnu v slovenčine. Je riadne chytľavá. Po programe si zbalím veci a na bicykli uháňam do mesta, kde bude záverečná svätá omša. Predbieham davy pútnikov smerujúcich tiež na námestie, stretávam sestru Františku, ktorá ma osvieži levanduľovou voňavkou (každým dňom si stále viac uvedomujem vďačnosť za drobnosti plné lásky). Cestou si spievam refrén z hymny SDM: Kráčať chcem podľa tvojich slov. Hľa, tu stojím, služobnica Pána. Hľa, slúžim – tvoja som... A podľa textu hymny chcem spolu s Máriou povedať „áno“ Božím plánom.

Námestie sa zapĺňa účastníkmi i miestnymi a ja ešte pred omšou stíham stretnutie so srdcu blízkou sestrou Mackou, s ktorou sme sa ešte spolu nestihli porozprávať. Vyhliadneme si voľné miesto na tráve v parku spolu s jej spolusestrami, odkiaľ máme vcelku dobrý výhľad aj na pódium, kde je slávená svätá omša. Stovky kňazov, tisícky prítomných. Horúce slnko a hrmenie, mrholiť však začína až po skončení omše. V úvodnej modlitbe sa otec biskup Zvolenský, celebrant, hovorí: „... lebo bez teba, Pane, nič nie je hodnotné...“ Znie evanjelium o rozmnožení piatich chlebov a troch rýb a ja v ňom nápadne spoznávam dnešný deň i celé stretnutie. Sedíme na tráve, čakáme na rozmnoženie chleba, počúvame slová... A zároveň aj ja ako dobrovoľníčka, ktorá prišla so svojim malým chlebíkom a rybou a ktoré Pán vzal a premenil ich na nasýtenie a koše plné odrobín. A to (nielen) pre môj vlastný život. V kázni sa nám prihovára otec biskup Galis, ktorý hovorí: „Ježišovi na piatich chleboch a troch rybách nepripadá nič trápne.“ A ja prosím Pána, aby som vedela prijať svoju malosť a slabosť a aj to, že aj s tým môže Pán konať. Že Ježišovi nie je trápne to málo (zo seba), čo dám.


Eucharistia končí, zaznejú posledné poďakovania a Prešov opúšťajú tisícky mladých, aby o odvahe viery svedčili vo svojom každodennom živote.
Teším sa, ako si pozriem v archíve celý program, ktorý som nestihla, ako si vypočujem všetky katechézy, kázne. Ako sa vrátim ku všetkému a nechám všetko doznieť vo svojich myšlienkach, slovách i skutkoch.
Ale bude mi to chýbať. Prešov. Porady o siedmej ráno, balkón v hale, ktorý bol strediskom novinárov, deadliny, stres, únava. Spoločná káva i zmrzlina. Visačka na tričku a dobrovoľnícke tričko, ktoré bolo viditeľnou disponovanosťou pre druhých – som tu pre vás!

Pred niekoľkými týždňami, keď som riešila niečo ohľadom P18-tky, som namiesto národné stretnutie napísala náročné. A vskutku si uvedomujem, že takým bolo. No ako to už býva, i golgotská temnota vyústila v nádheru veľkonočného rána. Síce to stále veľa síl, sebazapierania, vychádzania zo seba, premáhania sa, umierania seba samej... Bolo to naozaj dobré!
Odvážny čas. Áno, veľa sme o nej počuli i ju skúsili. No sama si uvedomujem, že ak sa stala len štvordňovou záležitosťou na stretnutí mladých, tak iste nie je autentickou odvahou, ku ktorej nás Ježiš vyzýva. A tak ju túžim pretaviť do reálneho života vo všednej každodennosti. Vykročiť nielen tak, že položím jednu nohu dopredu, ale rpidám aj tú druhú – až vtedy naozaj vykročím... vykročím zo svojho bezpečia, opustím stabilitu známej lode a začnem kráčať po mori. Túžim vykročiť s odvahou na more radosti i utrpenia. S odvahou ísť od tmy Veľkého piatku k úsvitu veľkonočného rána. Mať odvahu žiť s Kristom totálne vo všetkom, vždy, za každých okolností, v každej situácii a nechať prenikať Ježišom každú sekundu svojho života.


Odvaha nekončí, odvaha začína.
Odvážny čas po P18-tke, milovaní!

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová

41950281740_a501faa965_z

4 500

Vyše 4 500 mladých ľudí prišlo do metropoly Šariša na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Prešove. Vyplýva to z informácie registračnému tímu P18. Viac ako 4 200 bolo oficiálne prihlásených, zvyšok sa zaregistroval priamo na mieste. Dve tretiny z počtu boli ženy. Najviac mladých prišlo z Košickej arcidiecézy (vyše 800). Z hľadiska veku ich bolo najviac vo veku 16 a 17 rokov. Okrem toho viac než sto zahraničných účastníkov. Z nich najviac – okolo 60 z Čiech. Okrem toho prišli stovky kňazov a rehoľníkov a takmer všetci biskupi Slovenska. K tomuto počtu organizátori pridávajú aj ďalšie tisíce, ktoré sa zúčastnili na verejných bodoch programu. Viac ako 3 000 ľudí navyše prišlo na sobotné EXPO povolaní na Hlavnú ulicu, o tisíc viac zaznamenali na štvrtkovej špeciálnej N(M)oci modlitby a ďalšiu tisícku na ranných katechézach a liturgických sláveniach. V službe bolo počas zapojených vyše 500 dobrovoľníkov, 35 zdravotníkov vrátane lekárov a záchranárov. Na podujatie sa akreditovali viac než 20 novinárov. Televízia LUX a Rádio LUMEN odvysieli sériu viacerých prenosov. Organizátori postavili na hlavnom programe v hale viac než 10 ton vážiace pódium.

"Prežili sme jedinečné dni. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. "Naše prvé hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie, ktoré prichádzajú z celého sveta. Ďakujeme za ne. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Povzbudení odišli domov i zahraničn delegácie. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Podujatie nadväzuje na SDM. Mladí sa najbližšie stretnú na tomto celosvetovom podujatí budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, spustili oficiálne slovenskú prípravu na SDM v Paname. Symbolické spojenie bolo prejavené nielen v programe, ale aj zverejnením slovenskej verzie hymny SDM.

Fotografie a videá z P18 sú k dispozícii na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Komunikačný tím P18

43702286422_5721a47b51_z

#zdennikaucastnika Deň štvrtý

Ráno kráčam prázdnymi prešovskými ulicami a rozprávam s s Pánom. S úsmevom mu odovzdávam vďaky a s dôverou prosby svojho srdca. Prichádzam do haly a istý čas sa venujem kamarátom, s ktorými som ešte nemala možnosť porozprávať sa či spoločne odfotiť.

Počas katechézy sa nám prihovára otec biskup Haľko: „Nebojme sa povedať, že Ježiš je pevninou nášho života.“ Nasledujú rôzne svedectvá a príbehy zo života – zaujala ma jedna myšlienka: „Odvaha je konať, keď si myslíš, že nemáš čo dať.“

Záverečný ceremoniál patrí pozvaniu na Svetové dni mládeže v Paname – svedectvami a tanečno-divadelnými predstaveniami.

Zároveň púšťajú klip k slovenskej verzii hymny SDM v Paname s názvom Podľa tvojich slov a keďže som bola súčasťou jej nahrávania, teším sa, že už vychádza do obehu.

Na slávnostnú svätú omšu sa presúvame spoločne v zástupe až na hlavné námestie. Tam už prichádzajú aj domáci Prešovčania a spájame sa v modlitbách ako bratia a sestry. V kázni nám otec biskup Galis hovorí, že tomu, kto čo len trochu dôveruje, Boh štedro dáva tie najnepredstaviteľnejšie dary. Na záver dostávame požehnanie a sme pozvaní vydať odvážne svedectvo vo svete o Božej láske.

Väčšina pútnikov smeruje po skončení svätej omše na ubytovanie, potom na zmrzlinu a napokon na vlak. Ja sa s kamarátkou nie sme výnimkou. A tak odchádzame načerpaní s odvahou do svojich domovov.

Autorka: Mária Pacalajová

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené