odvazny-rok (1)

Prežime Odvážny rok

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odštartuje o týždeň oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko tisíc mladých ľudí, spolu s duchovnou prípravou Odvážny rok. Oficiálne sa začne na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 16:00 h v HANT Aréne v Bratislave. Generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca don Bosca don Ángel Fernández Artime zároveň na tejto akcii oficiálne odhalí logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (od 26. do 29. júla 2018).

"Desať mesiacov pred Národným stretnutím mládeže P18 a šesťnásť mesiacov pred Svetovými dňami mládeže v Paname pozývame mladých do ďalšej novinky. Pápež František nás vždy pozýva k tomu, aby sme sa na každé stretnutie s ním pripravili. Preto sa tešíme, že to opäť nebude len o jednom víkendovom stretnutí, ale o systematickom procese, ktorý vyvrcholí účasťou na P18 v Prešove a SDM v Paname,” hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Deväťmesačná príprava, ktorú s dobrovoľníkmi zastrešuje Rada, pomocou rôznych námetov predstaví "kuchyňu" príprav P18 a SDM i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov.

Rada počas celej prípravy ponúkne mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. “Najbližšie SDM sa uskutočnia v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi i obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári. A tu sme pri slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus,” vysvetľuje výber témy duchovnej prípravy jej autor Pavol Danko, režisér programu P18.

Novinka bude vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy budú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. “Ich súčasťou bude bude list pre mladých, ktorý ponúkne čerstvý dúšok odvahy,” spomína Danko. Autori listov budú košický pomocný biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš. Súčasťou katechéz budú aj modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity, ktoré vypracujú saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik. V seriáli budú predstavené známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. Súčasťou balíčka duchovnej prípravy bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžu mladí nacvičiť v škole či vo farnosti. Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných či priestorových umeleckých diel.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej, pričom ich tému vždy vyberá pápež. Ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po poslednom stretnutí SDM, ktoré sa konali pred rokom v Krakove. Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18

Snímka: Pexels.com

21752838_10154684587871607_1787702591310844344_o

O Odvážnom roku v TV LUX

„Ježiš je Pánom rizika, nie komfortu či pohodlia. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je vždy potrebná aj veľká dávka odvahy. Kto neriskuje, nevyhráva,“ týmito slovami pápeža Františka začal náš Pali Danko reláciu Doma je doma, ktorá sa niesla v téme blahorečenia Titusa Zemana a Odvážneho roka, duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Hosťami relácie na obrazovkách TV LUX bol salezián Juraj Kovaľ, saleziánka Mária Nagyová, Kristína Zelná a Ondrej Chrvala.

Hostia od Saleziánov predstavili duchovnú prípravu v piatich stretkách, ktorá sa venovala živote Titusa Zemana a bola pripravená v troch úrovniach – pre základnú, strednú a vysokú školu. Dostupné sú na stránke www.tituszeman.sk. Zároveň bola bližšie predstavená hra o Titusovi s názvom Hranica. Juraj Kovaľ, SDB hovoril o pripravovanom programe, ktorí je pripravený v sobotu po slávnostnom blahorečení. Medzi účinkujúcich boli vybraní umelci, ktorí by dokázali vyjadriť niečo zo svojho života, kde museli zariskovať, alebo použiť odvahu prekročiť svoje hranice. Ceremoniál, ktorý nemá byť len spomienkou, ale aj provokáciou, aby sme sa my sami nebáli prekračovať svoje hranice.

Súčasťou ceremoniálu bude spustenie prípravy Národného stretnutia mládeže P18,  ktorá začne 30. septembra a vyvrcholí v Prešove. Spustí ju predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, priamy nasledovník don Bosca. Zároveň bude odhalené aj logo P18. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, vysvetlil tematiku Odvážneho roka – prípravy na P18. Stretnutie je medzníkom na ceste z Krakova do Panamy. Po troch blahoslavenstvách prichádzajú tri mariánske témy, ktoré charakterizujú Svetové dni mládeže v rokoch 2017 – 2019. Prvá (Lk 1, 49) hovorí o pamäti života z minulosti; druhá (Lk 1, 30) je o odvahe kráčať vpred a žiť v prítomnosti; tretia (Lk 1, 38) o nádeji do budúcnosti.

Témou duchovnej prípravy Odvážny rok je Jánovo evanjelium, ktoré niektorí biblisti nazývajú ako „evanjelium vody“. „To sa geniálne stretá s Titusom Zemanom, ktorý v odvahe prechádza cez vodu, aby našiel nový život pre tých, ktorých sprevádza. Je tu prítomná odvaha vykročiť a zároveň veľa vody, lebo smerujeme k Paname,“ hovorí  Ondrej Chrvala. Zároveň značka H2O odzadu sa rovná O2H teda ODVAHA. Odvážny rok je treťou prípravou, predchádzala mu príprava Čistý rok pred stretnutím P15, Milosrdný rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove.  Novinkou bude napríklad pieseň, ktorá bude špeciálne zložená pre každú jednu katechézu, každá od iného interpreta, taktiež deväť divadelných scenárov.

Všetky katechézy budú dostupné na tejto stránke a zároveň predstavované v relácii Doma je doma v TV LUX a v Rádiu LUMEN. Prvá bude zverejnená 30. septembra.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková
Snímka: Pavol Danko

20167949336_901c78d16f_k

Vybrali sme logo P18

Naša Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vybrala logo budúcoročného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Do viacmesačnej súťaže sa zapojili tvorcovia s desiatkami návrhov. Víťazný návrh bude predstavený na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 16:00 h v HANT Aréne v Bratislave. Rada zároveň v tento deň symbolicky spustí špeciálnu niekoľkomesačnú duchovnú prípravu s názvom Odvážny rok. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname.

“Sme nadšení z toho, že rok pred P18 sme rozhodli, aké logo bude zdobiť pokračovanie edície národných stretnutí mládeže. V septembri ho predstaví generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca don Bosca don Ángel Fernández Artime,” hovorí režisér P18 Pavol Danko. “V deň blahorečenia náš tím oficiálne spustí špeciálnu on-line duchovnú prípravu. Podobne, ako v minulosti Titus Zeman, ktorý “odvážne” sprevádzal svojich bratov kňazov na štúdia do zahraničia, aj my chceme odvážne vykročiť na spoločnú cestu príprav do mesta Prešov, ktoré bude medzizastávkou na ceste do Panamy,” dodáva.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude, podobne ako dve predošlé akcie, opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej. Naposledy sa stretli mladí vlani v Krakove, o dva roky - v januári 2019 - ich čakajú v Paname. "Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska a zahraničia. Jeho hlavným cieľom je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou a okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta,” vysvetlil Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS.

O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po SDM v Krakove, ktoré sa konali presne pred rokom. Rada pre mládež a univerzity KBS potom zoznámila s myšlienkou akcie vedenie mesta, s ktorým podpísala memorandum o spolupráci. V týchto dňoch sa venovala výberu nového loga podujatia, návrhu rozpočtu a príprave interného organizačného manuálu P18. Oficiálne prípravy spustí v septembri tohto roka, kedy sa zároveň začne špeciálna duchovná príprava Odvážny rok. Nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok. Boli to série špeciálnych tematickych tém pre mladých, ktoré mohli využiť pri svojich stretnutiach.

Národné stretnutie katolíckej mládeže v podobných rozmeroch sa bude chystať po tretíkrát. Na príprave predchádzajúcich dvoch akcií sa podieľal centrálny tím, 40 vedúcich pracovných tímov a 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo vyše 3 500 a pod Tatry viac ako 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. V Prešove sa očakáva okolo 5 000 mladých. Podnetom pre Národné stretnutia mládeže sú SDM, ktoré sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho myšlienke pokračoval aj jeho nástupca Benedikt XVI. a súčasný pápež František.

Komunikačný tím P18

34184665091_04a436fbf2_o

Podpísali sme memorandum

Memorandum o spolupráci uzavrelo dnes mesto Prešov a Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dohodli sa, že budú aktívne spolupracovať pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18. Zároveň oznámili oficiálny termín podujatia - uskutoční sa od 26. do 29. júla 2018 v Prešove. Memorandum o spolupráci podpísali primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Novinárom ho predstavili po jeho podpísaní.

Som nesmierne rada, že sme podpísali spoločné memorandum. Po tom, ako som vo februári prijala biskupov s centrálnym tímom, je to ďalší krok k rozbehnutiu spolupráce. Sme pripravení pomôcť organizátorom P18 v Prešove v čo najväčšej možnej miere, aby sa uskutočnilo bez problémov, a aby sa jeho návštevníci cítili v Prešove čo najlepšie,” hovorí primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. “Tešíme sa z podpisu memoranda. Túto tradíciu sme začali pri predošlých dvoch celonárodných podujatiach - v roku 2013 na R13 v Ružomberku a v roku 2015 na P15 v Poprade. P18 nás čaká na budúci rok, ale už teraz pozývame mladých, aby si zapísali do svojich diárov termín - 26. až 29. júla 2018. Pozývame všetkých na P18 do metropoly Šariša,” hovorí žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Vedenie Prešova sa v memorande zaviazalo pomôcť s technickým zabezpečením podujatia a ubytovaním. Zároveň bude vystupovať ako generálny partner projektu. Vyčlení tiež hlavného koordinátora za mesto a preberie oficiálnu záštitu nad podujatím. Rade pre mládež a univerzity KBS bude tiež pomáhať pri logistickom zabezpečení priebehu stretnutia. Rada pre mládež a univerzity KBS sa zaviazala aktívne spolupracovať s jednotlivými zložkami mesta, organizácií a inštitúcií. Podobne, ako mesto, aj Rada vyčlení hlavného koordinátora na prípravu P18. Zároveň bude mesto prezentovať ako generálneho partnera projektu. Oficiálnym koordinátorom príprav za Radu je Ondrej Chrvala.

Úspešná realizácia projektu zabezpečí Mestu vďaka priamemu spojeniu so SDM v Paname jedinečnú príležitosť v histórii SDM stať sa mestom, ktoré bude hostiť stretnutie v takomto rozsahu a úzkom prepojení s miliónmi mladých z celého sveta,” píše sa v memorande, ktoré je k dispozícii v plnom znení v prílohe.

Komunikačný tím P18
Snímka: Milan Grejták

TS_20170315_Titus_Zeman_katechezy_1

Spoznajme Titusa Zemana

Hoci naša oficiálna organizačná a duchovná príprava Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa začne až v septembri, už dnes vás pozývame do duchovnej prípravy zameranej na osobu budúceho blahoslaveného - kňaza saleziána Titusa Zemana. Materiály pre žiakov a študentov základných, stredných i vysokých škôl je možné si stiahnuť z webstránky tituszeman.sk v sekcii „Materiály“.

„My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym zvlášť mladým ľuďom, aby pri slávnosti blahorečenia už nebol len ďalším neznámym menom v akomsi neživom zozname blahoslavených. Preto sme v spolupráci s viacerými skúsenými autormi a autorkami pripravili „balíčky“ materiálov – katechézy, modlitby a metodiky na aktivity pre rôzne vekové skupiny,“ uviedol delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca don Pavol Boka SDB.

Na tvorbe jednotlivých katechéz sa podieľali autori vzdelávacích materiálov projektu Cesty zrenia salezián Peter Naňo SDB a sestra saleziánka Eva Rušínová FMA a spolu s nimi na tvorbe pracujú aj mladí saleziáni – študenti teológie. Autori sa rozhodli otvoriť medzi mladými témy ako obetovanie sa, nasadenie pre hodnoty, či otázku povolania, a to aj so špecifickým dôrazom na zasvätený život. „Katechézy o donovi Titusovi začali vznikať pri príležitosti jeho blížiaceho sa blahorečenia. Chceme spoznať tohto nového blahoslaveného a inšpirovať sa na tom, ako prežíval svoje povolanie saleziána kňaza. Už počas prvého stretnutia pracovného tímu padlo veľa inšpiratívnych nápadov, ktoré sme potom spracovali a vytvorili akúsi schému tém celej prípravy,“ priblížil za autorov salezián Peter Naňo SDB.

Katechézy ponúknu autori v 5 etapách – počas 5 mesiacov (marec, apríl, máj, jún a september). Materiály sú pripravené na použitie na hodinách náboženstva, na stretkách, prípadne v rodinách. Téma každého mesiaca je rozpracovaná v troch verziách podľa veku: pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a pre vysokoškolákov, resp. pre mladých dospelých. „Zaujalo ma najmä to, že tvorbe nevyhnutne predchádzalo štúdium rôznych materiálov o donovi Titusovi, a to bolo nesmierne obohacujúce. Druhá vec je tvorivá spolupráca, ktorá prebieha v porozumení a dopĺňaní sa,“ povedala saleziánka Eva Rušínová FMA.

Katechézy budú vždy dostupné na stiahnutie na oficiálnej webovej stránke tituszeman.sk  v sekcii „Materiály“. Okrem metodických materiálov prvej katechézy pre jednotlivé vekové kategórie je pripravený aj úvodný materiál: stručný životopis dona Titusa, časový rámec procesu blahorečenia i slovník komunizmu pre neskôr narodených.

Zdroj: Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené