52248885082_bcbeeda9aa_o

#zdennikadobrovolnika Deň druhý

Druhý deň T22 sme už klasicky nemohli začať bez raňajok. Pri príchode do jedálne som si všimla, že sa mnohí dobrovoľníci na seba usmievajú a zdravia sa, hoci sa predtým nepoznali. Čím viacej času spolu trávime, hoci je každý vo svojom tíme, tým väčšiu jednotu sa nám darí tvoriť.

Piatkové doobedie bolo venované slovenským diecézam. Každá diecéza mala svoje určené miesto, poväčšine kostol, kde sa zišli mladí, rehoľníci, kňazi a aj biskupi. Nakoľko som z Púchova, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu, išla som s mladými do kostola Notre Dame, ktorý je na konci Mierového námestia v Trenčíne. Celé stretnutie s naším otcom biskupom Tomášom a jeho hosťom, českým biskupom Pavlom, sa nieslo v duchu témy obrátenia svätého Pavla.

Najskôr sme na dlhé plátno napísali fixkami svoje meno a potom sme sa presunuli do kostola, kde sa začal dvojhodinový program, ktorý pozostával z chvál, hry, príhovorov a svedectiev. Na záver bola diskusia, kde mohli mladí klásť otázky. „To, že ste mladí,“ bola odpoveď o. Tomáša na otázku, čo má na mladých najradšej.

Páčilo sa mi, že sa biskup Tomáš snažil pripomenúť, že aj keď máme zlé obdobie a nedarí sa nám, Boh nás má stále rád len preto, že sme. On vie, že sme hriešni a slabí, a aj tak nás miluje. Súčasťou programu bolo aj svedectvo Veroniky, ktorá sa podelila o to, ako si po dlhej dokázala odpovedať na otázku – prečo som tu.

Na obed mali určite mnohí z nás, vrátane mňa, premiéru na gréckokatolíckej svätej liturgii. Prvýkrát som videla toľko gréckokatolíckych kňazov na jednom mieste. Myslím si, že pre mňa, ako pre rímskokatolíčku, bola liturgia určitým zážitkom. Myslím však, že som sa viacej sústredila na priebeh a to, kde kto kedy stojí, než na samotnú svätú liturgiu. Čo viem povedať po svojej premiére? Gréckokatolíci sú oveľa farebnejší, spevavejší a umeleckejší než my. Páčila sa mi slová mojej kamarátky Aďky, ktorá počas liturgie spievala. „Náš hlavný gitarista nám povedal, že sa ideme modliť, nie vystupovať,“ povedala.

Popoludní sa mladí rozbehli do všetkých kútov Trenčína, pretože pre nich boli pripravené rôzne aktivity, v ktorých sa mohli angažovať alebo ukázať svoju kreativitu. Mňa osobne zaujal workshop s názvom Svetlo v tme, kde nevidiaci priblížili svoj každodenný život. Následne si účastníci mohli vyskúšať prečítať Brailovo písmo, zahrať si pexeso s klapkami na očiach alebo sa prejsť po chodbe s bielou palicou a zakrytými očami.

Po večeri sa začala moderovaná krížová cesta, ktorá mala veľké čaro. Celú krížovú cestu tanečne znázorňovalo tanečné divadlo ATak, vďaka čomu sme si mohli ešte lepšie predstaviť to, čo sa číta. Zamyslenia boli hlboké, pretože sa čítali priamo v mene Ježiša Krista. Čo prežíval Ježiš počas svojej poslednej cesty? – To bola otázka, ktorá krížovú cestu sprevádzala. Zážitkom bola aj hudobná zložka v podaní tvorivej skupiny s názvom Poetica Musica. Myslím, že každý si z večernej krížovej cesty odniesol niečo jedinečné.

Autor: Filoména Ághová

52251971344_bd9f0fa34e_k

#zdennikadobrovolnika_Deň tretí

Každým dňom sa vstáva ťažšie, celodenný program od rána do večera dáva zabrať primárne centrálnemu a organizačnému tímu, dobrovoľníkom, ale iste aj účastníkom. Denný program sa stal pre dobrovoľníkov už rutinou – ráno putujú štyridsať minút na raňajky buď pešo, vlakom, alebo autami. Stravovací tím nás dnes pri vstupe vítal spevom piesne, ktorú zložili na túto príležitosť. Keď sme sa posilnili raňajkami, väčšina z nás sa vybrala na kávu – či už do rehoľnej kaviarne, alebo do mesta. Trenčianske uličky nám už nie sú cudzie.

O pol desiatej sa v hale začína modlitba a katechéza. Jej témou je: Vstaň a choď! „Boh má pre teba oveľa viac, ako čakáš,“ modlila sa v úvode Eva Hrešková zo Spoločenstva Martindom. Svojimi slovami sa nám prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ a pomocný biskup Ján Kuboš. „Všetci hľadáme svoj dom, kde sa budeme cítiť bezpečne a dobre. Hovoríme mu nebo,“ prihovoril sa prítomným otec biskup Vasiľ. „Nie sme osamelí pútnici, ale sme súčasťou veľkej Božej karavany,“ pokračoval. Súčasťou doobedňajšieho programu boli aj svedectvá dvoch rehoľných sestier. Sestra Nicole Mária povedala: „Byť v reholi neznamená stratiť slobodu, ale ju objaviť.“ Zároveň boli predstavení traja slovenskí svedkovia viery z minulosti: blahoslavená Zdenka Schelingová, Boží sluha Ján Vojtaššák a Silvester Krčméry. Pridalo sa aj Tanečné divadlo Atak svojím stvárnením o živote sestry Zdenky.

Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis. Kázal otec biskup Jozef Haľko, ktorý povedal: „Voliť nebo v správnej chvíli je nevyhnutnou podmienkou, aby sme po tejto zemi kráčali správnym spôsobom. ... Všeličo sa mení, ale je tu čosi, čo sa nemení – Ježiš Kristus.“ Po omši sme nasýtili svoje vyhladnuté bruchá a opäť sa rozbehli do mesta, aby sme sa zúčastnili akcie s názvom EXPO povolaní. Rehoľníci aj rôzne organizácie predstavovali všakovakým kreatívnym spôsobom svoje fungovanie. Sestry františkánky premenenia plietli náramky, redemptoristi ponúkali buchty, Sociálne sestry ponúkali cukrovú vatu a kávu, ani piaristi sa nedali zahanbiť a prišli s dobrou kávou, krížové sestry skladali lietadielka a púšťali ich, verbisti ponúkali červíky na jedenie, minoriti dávali účastníkom možnosť vyskúšať si habit, satmárky lúštili krížovky, Misijné sestry Kráľovnej apoštolov skúšali svoje špecifické oblečenia a aj ďalšie rehole – ktorých bolo na EXPO desiatky – ponúkali rôzne aktivity, darčeky pre účastníkov či prezentáciu svojich aktivít a hnutí. Na námestí nechýbali spoločné tance, piesne, kalčeto, stena modlitby a rôzne iné. Vládla tam veľmi priateľská a radostná nálada, stánky si pozrelo aj mnoho domácich, aj starších.

Na konci dňa čakal zúčastnených spoločný večer s modlitbou, ktorý bol zakončený adoráciou so zborom, ktorý sprevádzal aj štvrtkovú svätú omšu. Bol to vskutku deň plný množstva krásnych impulzov, stretnutí, rozhovorov. Národné stretnutie mládeže T22 naplnilo Trenčín a veríme, že v meste zanechalo svoju stopu.

...

Mediálny tím / Zuzana Vandáková

52249265085_381099748c_o TF

Mladí ľudia naplnili trenčianske kostoly a námestia

Trenčín 29. 7. 2022    Druhý deň Národného stretnutia mládeže T22 strávili mladí ľudia z celého Slovenska na rôznych miestach v Trenčíne. V rámci programu navštívili trenčianske kostoly, v ktorých sa stretli s ostatnými členmi svojej diecézy. Poobede mali možnosť darovať seba v službe druhým počas popoludnia tvorivosti a angažovanosti.

DIECÉZNE STRETNUTIA

Piatkové doobedie bolo venované slovenským diecézam. Mladí sa so svojou diecézou stretli vo vybranom trenčianskom kostole alebo v hale. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vo svojom príhovore nezabudol pripomenúť, že mladí sú darom. V nasledujúcej diskusii dostal otázku, v ktorej mal odpovedať, čo má na mladých najradšej. „To, že sú mladí,“ odpovedal.

Žilinského stretnutia sa zúčastnil aj predseda Rady pre mládež ČKB a pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posad. „Slovenská viera je živšia ako česká, udržte si to,“ povzbudil mladých biskup.

Aj mladí Banskobystrickej diecézy sa stretli na spoločnom stretnutí diecézy v priestoroch telocvične Piaristického gymnázia J. Braneckého. Nechýbala spoločná modlitba, piesne, kvíz v jednotlivých tímoch, svedectvo rehoľnej sestry Rút o jej ceste povolania, ako aj príhovory otca Andreja Darma a otca Juraja Karcola. Otec Andrej sa mladým prihovoril: „Dôležitejšie je byť ako robiť. Dovoľ, aby Boh konal, nie ty.“ A pokračoval: „Každý deň rátam s tým, že Boh má niečo pripravené. A myslime tak, ako o nás myslí Boh.“ Jeho príhovor bol plný humoru. Toto doobedňajšie stretnutie pripomínalo Kvetné víkendy (alebo Kveťák), ktoré sa uskutočňujú na Kvetnú nedeľu v Banskobystrickej diecéze.  

POPOLUDNIE ANGAŽOVANOSTI A TVORIVOSTI

Popoludnie strávili účastníci T22 na tvorivých workshopoch alebo v službe. Angažovať sa mohli napríklad na workshope Svetlo v tme, kde si mladí mohli vyskúšať ako (ne)vidia zrakovo postihnutí ľudia. Na Mierovom námestí sa mladí mohli stať dobrovoľníkmi pre Mary’s Meals. Ľuďom prechádzajúcim námestím vysvetľovali, ako pomôcť hladujúcim deťom v Afrike. Iné formy dobrovoľníctva boli napríklad upratovanie mesta, rozhovory so seniormi, pomoc v Hospice Milosrdných sestier alebo voľnočasové aktivity s rómskou komunitou. „Chlapci vyčistili okolie Kaplnky svätej Anny a dievčatá upratovali a dezinfikovali jej vnútro,“ hovorí animátorka Sabína, ktorá mala účastníkov na starosti.

Workshop V sieti viedli kňaz Andrej Ondrejka, sestra Lamiya a psychologička Jana Vindišová. Cieľom workshopu bolo ukázať mladým účastníkom, ako sa nezamotať v sociálnych sieťach. Väčšina zúčastnených si ani nepamätá svet bez internetu. Hostia najprv účastníkom pustili ukážky svojej práce na YouTube. Potom sa zamerali na nebezpečenstvá internetu, jeho pozitíva aj negatíva. Psychologička Vindišová vysvetlila, ako vzniká internetová závislosť, akú úlohu v tom zohráva dopamín a systém odmeny, a že každý sa môže stať závislým na sladkostiach či internete. Zdôraznila, že neraz môžeme vďaka závislosti na internete prísť o radosť z obyčajných vecí, ako napríklad prechádzka, príroda, stretnutia s priateľmi. Účastníci mali priestor aj na otázky a hostia na záver zožali zaslúžený potlesk. 

DUCHOVNÝ PROGRAM

Viac ako dvetisíc účastníkov malo možnosť zažiť gréckokatolícku svätú liturgiu. Svätú liturgiu celebroval vladyka Peter Rusnák. „Kristus sa chce s tebou rozprávať o tebe, o tvojom živote, má záujem o teba, ako žiješ, čo robíš, nad čím rozmýšľaš, aké sú tvoje túžby, kam smeruješ,“ povedal v príhovore vladyka Peter Rusnák. „Návrat sa vždy začína tak, že vstanem. Keď sa chcem vrátiť a obrátiť sa. Ježiš Kristus chce, aby sme v ňom spočinuli. Boh má špeciálny plán s každým človekom,“ pokračoval. 

Hudobne liturgiu sprevádzali gréckokatolícki seminaristi. „Náš hlavný gitarista nám povedal, že sa ideme modliť, nie vystupovať,“ spomína účinkujúca Adriana, ktorá sa spevom pripojila k niektorým piesňam.

Piatkový večer strávili účastníci T22 v športovej hale, kde prebehla netradičná krížová cesta, v ktorej sa premietali živé spomienky Krista. Krížovú cestu sprevádzala tvorivá skupina Poetica Musica. Celá krížová cesta bola aj tanečne znázornená vďaka tanečnému divadlu ATak. Na záver dňa udelil všetkým požehnanie pomocný košický biskup Marek Forgáč.

Autor: Mediálnz tím T22/ Filoména Ághová, Zuzana Vandáková

Foto: Tomáš Fečo, Jaromír Mikulec - Človek a viera

52248648545_bb0bb6fc96_k

Sedem modlitebných krokov po Trenčíne

Sedem miest. Sedem druhov modlitieb. Mladí ľudia sa rozpŕchli po centre Trenčína, aby sa
modlili. V okolí kostolov alebo aj v nich spovedali kňazi a mladí túto službu hojne využívali.
Kde všade viedli kroky a srdcia mladých ľudí v Trenčíne vo štvrtok večer?

 1. Hora pokušenia. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského. Liturgia hodín (breviár)
  s rehoľníkmi. Spievané vešpery okrášlené vôňou dymiaceho sa kadidla, sprevádzané oranom.
  Ako v starobylom kláštore. Na mieste sa šíril pokoj a vôňa modlitby.
 2. Tábor. Farský kostol narodenia Panny Márie. Moderovaná adorácia so spoločenstvom
  Južania. Piesne zneli aj von z kostola kúsok pod hradom: „Už viac nie som strachu otrokom,
  som Božím dieťaťom…“ „Pane priviedol si nás do tohto chrámu,“ zneli slová modlitby
  uprostred plného kostola, v ktorom bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Kostol plný
  mladých aj zasvätených. Spevy piesní sa ozývali do celého okolia.
 3. Golgota. Evanjelický kostol. Taizé modlitba. Modlitebné piesne z francúzskeho mestečka.
  Meditatívne texty a melódie ľahko vovádzajú človeka do modlitby. Pred kostolom spovedajú
  kňazi. „Každý má iné dary a navzájom sa potrebujeme,“ počuli sme slová pomedzi piesne.
 4. Ain Karem. Kláštorný kostol Notre dame. Ruženec so spoločenstvom eNDe. Plný kostol
  mladých ľudí modliacich sa ruženec. Pomedzi jednotlivé desiatky zaznievali piesne
  a zamyslenia nad danými tajomstvami. Ruženec si ako meditatívnu modlitbu zvolilo tiež
  mnoho mladých.
 5. Sinaj. Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Večiereň s Gréckokatolíckou cirkvou.
  Modlitba byzantského obradu, množstvo spevov. Pomedzi to znelo aj slovo vladyku Petra
  Rusnáka. Kostol, ktorý bol postavený len v roku 2014, nestačil na kapacity účastníkov
  a množstvo z nich stálo vonku.
 6. Morja. Kaplnka sv. Anny. Tichá adorácia. Najmenšia kaplnka spomedzi siedmich kostolov,
  veľa ľudí kľačalo vonku pred ňou. Táto možnosť iste potešila tých, ktorí radi využívajú tichú
  modlitbu a nachádzajú takým spôsobom spočinutie v Pánovi.
 7. Karmel. Átrium pod Mestskou vežou. Chvály s projektom Godzone. Rozhodne najväčší
  záujem bol práve o tieto chvály. Átrium bolo naplnené takmer do posledného miesta. Zneli
  chválové piesne, slovo a mnohí mladí sa k spevu pridali a chválili spoločne nášho Otca.


Mediálny tím / Zuzana Vandáková
Fotografie: Andrej Jaško, Tomáš Fečo / Človek a viera, Peter Polanský / Človek a viera

Vera-4739

#zdennikadobrovolnika Deň prvý

Štvrtkové ráno sa nieslo medzi dobrovoľníkmi už v rodinnej atmosfére. Po ťažkom vstávaní po včerajšej veselici a raňajkách nás čakala spoločná rozcvička, modlitba a zaspievali sme si spoločne aj hymnu, ktorú zložili animátori. Spieva sa nej napríklad: „Na stretnutie do Trenčína prišli dobrovoľníci k vám. Budú pomáhať, modliť sa a zabávať.“ Tieto slová vskutku vystihujú celý prípravný týždeň.

Po rannom programe sme sa – ako každý deň – rozbehli každý do svojho tímu, aby sme pokračovali v začatej práci, ktorá trvala až do obeda. Cestou sme stihli aj dobrú zmrzlinu, aby sme sa – posilnení – mohli pustiť do práce.

V priebehu dňa sa Trenčín začal zapĺňať mladými ľuďmi z celého Slovenska. Viac ako dve tisícky účastníkov prichádzali rôznymi dopravnými prostriedkami a hľadali si svoje školy, v ktorých sa mohli ubytovať a registrovať. Sprevádzala som jednu skupinku na ubytovanie a množstvo prejdených krokov počas dňa moje nohy intenzívne pociťovali. Medzičasom nás čakala tlačová konferencia s pozvanými hosťami.

O štvrtej sa otvorila hala a veľmi rýchlo sa začala zapĺňať. Z každého kúta sa ozývalo radostné zvítanie známych a priateľov. Medzi mladými sa prechádzalo množstvo kňazov a zasvätených.

Moment, na ktorý sme už dlho čakali, odštartoval o piatej úvodnými príhovormi a otváracím ceremoniálom s motívom naimského mládenca: Vstaň! Nechýbali účinkujúci ako Tereza Kmotorková, Augustín Dvornický, Sima Magušinová, sandpainting v podaní Lenky Ballekovej či viacerí taneční a akrobatickí umelci. Ceremoniál bol vskutku veľkolepý a umelecký zážitok mimoriadny.

Nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. „Toto stretnutie je Ježišom chcené, pripravené a požehnané. ... Boh chce, aby sme boli nádobou plnou života, nie smrti. To sa stane len tak, že sa vložíme do rúk Božského hrnčiara,“ povedala vo svojom príhovore. Zároveň mladým poďakoval za námahu a dobrú vôľu, ktorú vynaložili, aby prišli do Trenčína. Svätú omšu koncelebrovali spolu s viacerými arcibiskupmi a biskupmi desiatky kňazov, bola sprevádzaná zborom Rodiny Panny Márie, ktorý mal svoj vlastný malý orchester (husle, gitara, klavír, basa, violončelo, harfa), čo vytváralo skutočne nebeskú atmosféru.

Záver dňa patril N(M)OCI MODLITBY. Sedem miest v Trenčíne, sedem spôsobov modlitby. Mladí putovali mestom a hľadali svoje vlastné spôsoby modlitby – tichá adorácia, taizé modlitby, moderovaná adorácia, ruženec, liturgia hodín, gréckokatolícke modlitby či chvály s projektom Godzone. Každý si mohol nájsť svoju šálku chuti na nadviazanie kontaktu s Bohom. Popri putovaní po všetkých modlitebných miestach bolo krásne sledovať mladých, ktorí popri kostoloch pristupovali k sviatosti zmierenia, mladých, ktorí kľačali a modlili sa rôznymi spôsobmi, mladých, ktorí spievali chvály. Sila spoločnej modlitby bola neskutočná. Mladí ľudia doslova premodlili Mesto Trenčín. Zanechali stopu.

Unavení, ale spokojní sme sa vracali na svoje ubytovania. S očakávaním, čo všetko si pre nás Pán Boh pripravil na ďalší deň. Ale dnešok mal už impulzov dosť, takže dobrú noc!

...

Mediálny tím / Zuzana Vandáková

52247817064_736ed2b3bb_k

Začalo sa Národné stretnutie mládeže T22. Viac ako dvetisíc mladých prišlo do Trenčína

Trenčín 28. 7. 2022   Do Trenčína začínajú prichádzať účastníci. K viac ako štyristo dobrovoľníkom sa pridáva približne dvetisíc účastníkov. Mesto sa zapĺňa mladými. Ich celkový počet by mal byť 2 634. Celému stretnutiu predchádzal od nedele 24. júla 2022 takzvaný prípravný týždeň, v rámci ktorého sa v Trenčíne zišlo a spoločne pracovalo a modlilo sa okolo štyristo dobrovoľníkov.

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLADÝCH V TRENČÍNE

Trenčín sa dnešným dňom stáva dejiskom Národného stretnutia mládeže T22, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže a zároveň aj predchádzajúce tri Národné stretnutia mládeže (R13, P15, P18). Celý program je zameraný na cestu a výšiny – chce pozvať mladých ľudí, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie. Mladých čakajú spoločné modlitby, sväté omše, katechézy s biskupmi, workshopy a diskusie, krížová cesta, N(M)OC modlitby, EXPO povolaní a mnoho iného. A taktiež vzácny spoločný čas, v ktorom budú môcť zažívať živú Cirkev. Najväčšia časť programu sa uskutoční v Mestskej športovej hale v Trenčíne. Okrem toho sa program uskutoční napríklad aj na Trenčianskom hrade, Mierovom námestí či Trenčianskej univerzite.

Generálny partnerom je Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom podujatie prebieha. Nesie sa v duchu verša: ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). V Trenčíne vyvrcholí celoročná duchovná príprava Výšiny, ktorá vyšla aj knižne.

TLAČOVÁ KONFERENCIA V PRIESTOROCH UNIVERZITY

Dnes poobede sa v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti začiatku Národného stretnutie mládeže. Na tlačovú konferenciu boli pozvaní predseda Rady pre mládež a univerzity KBS, biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis, organizátor Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a rektor Trenčianskej univerzity a zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Habánik.

Vo svojich príhovoroch všetci hostia spomenuli dôležitosť modlitby a mladých ľudí. „Mladí sú nositeľmi požehnania,“ povedal Reiner. Hostia nezabudli spomenúť ani angažovanosť Cirkvi, ochotu dobrovoľníkov a veľké množstvo prihlásených účastníkov. Otec biskup Tomáš Galis vo svojom príhovore povedal: „Tieto dni budú iné, ako Trenčín doteraz zažil. Odohrá sa tu niečo, čo bude vidieť, niečo, čo tu ostane. Tieto dni budú prínosom pre mesto Trenčín aj pre celé Slovensko.“

Okrem cirkevných predstavených mali príhovor pripravení aj generálni partneri podujatia. Primátor mesta Richard Rybníček sa poďakoval prítomným hosťom za to, že Mesto Trenčín bolo zvolené ako mesto, kde sa Národné stretnutie uskutoční. Pán primátor pripomenul, že je potrebné, aby bolo Mesto Trenčín premodlené a aby sa v ňom čo najviac modlilo. „Modlitba je základ našej viery,“ dodal Rybníček. Hoci hostia konferencie pripomenuli dôležitosť a elán mladých ľudí, nezabudli dodať, že mladí majú zároveň niesť zodpovednosť.

PROGRAM PRVÉHO DŇA

Úvodným programom Národného stretnutia mládeže T22 boli príhovory hostí a otvárací ceremoniál s motívom naimského mládenca: Vstaň! Nechýbali účinkujúci ako Tereza Kmotorková, Augustín Dvornický, Sima Magušinová, sandpainting v podaní Lenky Ballekovej či viacerí taneční a akrobatickí umelci.

Nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák, keďže Trenčín patrí do Nitrianskej diecézy. „Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste prišli a odpovedali na tichý hlas pozvania od nášho Pána,“ povedal vo svojom príhovore. Svätú omšu koncelebrovali spolu s viacerými arcibiskupmi a biskupmi desiatky kňazov, bola sprevádzaná zborom Rodiny Panny Márie.

Záver dňa patril N(M)OCI MODLITBY. Sedem miest v Trenčíne, sedem spôsobov modlitby. Mladí putovali mestom a hľadali svoje vlastné spôsoby modlitby – tichá adorácia, taizé modlitby, moderovaná adorácia, ruženec, liturgia hodín, gréckokatolícke modlitby či chvály s projektom Godzone. Mladí ľudia doslova premodlili Mesto Trenčín. Zanechali stopu.

...

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Komunikačný tím / Filoména Ághová, Zuzana Vandáková Fotografie: Andrej Jaško, Tomáš Fečo / Človek a viera

TF__0634

Miesta v Trenčíne, na ktorých sa bude odohrávať program na T22

Trenčín. 28. 7. 2022 Jednotlivé body programu sa uskutočnia na rôznych miestach Trenčína. Pozreli sme sa spoločne s komunikačnými oddeleniami na to, aké dominanty mesta T22 navštívi a na čo sa môžu účastníci v Trenčíne tešiť.

„Vo štvrtok večer N(M)OC MODLITBY, ktorá sa uskutoční v siedmich chrámoch. Jedným z nich bude napríklad Kostol Notre Dame, ktorý bol postavený v roku 1909 v neorománskom slohu a nástenné maľby sú dielom slovenského maliara Petra J. Kerna. Alebo Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda je nový chrám, ktorého základný kameň bol položený len v roku 2014,“ vyjadril sa hovorca T22 Kristián Sabo. Okrem týchto dvoch sa N(M)OC MODLITBY uskutoční ešte v Kaplnke sv. Anny, Átriu pod vežou, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, farský Kostol narodenia Panny Márie a Evanjelický kostol. Súčasne sa bude hlavný program stretnutia odohrávať v Mestskej športovej hale.

„Ďalšími zaujímavosti sú aj Mierové námestie uprostred Trenčína, na ktorom bude sobotňajšie EXPO povolaní. Pôvodne ho tvorila pôvodná stará historická cesta, spájajúca Moravskú bránu cez Považie s údolím rieky Nitry. Na koncoch námestia boli v polovici 15. storočia postavené brány (dnes Mestská veža). Z Mierového námestia je výnimočný výhľad na Trenčiansky hrad – historickú dominantu Trenčianskeho kraja – je to taktiež miesto panelovej diskusie na T22. Máme radosť z toho, že mladí ľudia môžu objavovať dominanty nášho mesta a kraja,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

Pridáva sa k nej aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: „Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru, takže sme radi, že sa Národné stretnutie mládeže uskutoční práve v priestoroch našej univerzity. V posledných rokoch prešla univerzita obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum.“

Vyvrcholenie programu Národného stretnutia mládeže T22 sa uskutoční na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku – Skalka pri Trenčíne, ktoré je späté so životom svätých Svorada-Andreja a Beňadika. Svorad-Andrej žil veľmi prísnym asketickým životom v pustovni na Skalke a svätý Beňadik bol jeho žiakom, po jeho smrti sa rozhodol bývať na tom istom mieste. „Tešíme sa z prítomnosti mladých v našom kraji, ktorí vďaka T22 spoznajú nielen Trenčiansky hrad vo vlastníctve Trenčianskej župy, ale aj najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalku. Práve tu sa bude odohrávať záverečná púť Národného stretnutia mládeže T22. V blízkosti Skalky sa nám podarilo vybudovať novú cyklotrasu, ktorá prepojila nielen dva hrady – Trenčiansky hrad s hradom Brumov, ale aj obyvateľov dvoch krajov a štátov. Cyklotrasu z Trenčína do Nemšovej slávnostne posvätil nitriansky diecézny biskup Viliam Judák,“ povedala Barbora Janošková z odboru komunikácia TSK. 

Mediálny tím T22 / Zuzana Vandáková

Fotografie: Tomáš Fečo / Človek a viera

52242782553_d91f6c2de7_k

Zaujímavosti o príprave Národného stretnutia mládeže T22

Trenčín. 27. 7. 2022 Prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 sú v plnom prúde. V Trenčíne každým dňom pribúdajú dobrovoľníci, počet ochotných rúk a sŕdc sa každým dňom zväčšuje.

Na prípravu stretnutia je okrem dobrovoľníkov potrebný aj rôzny materiál. Pozrime sa na zaujímavosti z niektorých vybraných tímov.

Stavebný tím – dvadsaťsedem chlapov – začal v utorok stavať v Mestskej športovej hale v Trenčíne stage s rozlohou 130 m2, ktorého najväčšia rozloha bude počas otváracieho ceremoniálu. Na zakrývanie plochy v hale použili 270 metrov koberca a 200 m pásky. Kapacita haly je odhadovaná na 2 500 ľudí. Tí, ktorí prídu bez prihlásenia priamo na miesto, budú môcť sledovať prenos z haly v menšej hale (vstupné na mieste je 20 € bez stravy a ubytovania).

Stretnutie svojou prácou skrášľuje tím výzdoby – budú na to potrebovať 15 litrov farby, 50 štetcov, 500 metrov látky, 150 kartónov a počet výrobkov, ktoré majú vyrobiť, je 120. Najväčšou výzvou je pre nich zorganizovať také veľké množstvo ľudí.

O bezpečnosť sa stará tím security so sedemnástimi členmi, z toho je medzi nimi päť dievčat. Na účastníkov a dobrovoľníkov T22 budú dohliadať na troch miestach. K tomu im bude užitočná napríklad aj vysielačka.

Zdravotný tím má k dispozícii osem lekárov, jedného záchranára, troch študentov – záchranárov, päť medikov, osem študentov ošetrovateľstva a jedného farmaceuta. Na svoju službu využijú 13 – 14 kompletne vybavených záchranárskych tašiek, kompletne vybavenú sanitku, asi 140 Ibalginu a Paralenu a množstvo iných liekov. V hale budú mať urgentný príjem, kde budú môcť zložiť pacientov po kolapsoch, a nechýba ani izolačka na internáte s piatimi miestami. Medzi najčastejšie zdravotné problémy patria kolapsy, hnačky, vracanie, teploty a drobné úrazy. 

Mediálny tím zas zabezpečuje komunikáciu ohľadom celého podujatia. Tím má osem fotografov, tých, čo píšu články aj spravujú sociálne siete (Instagram, Facebook). Nebudú chýbať ani vlogy, k dispozícii majú aj tridsaťtri SD kariet a jeden dron.

Účastníci sa naozaj majú na čo tešiť!

...

Mediálny tím T22 / Zuzana Vandáková

Fotografie: Tomáš Fečo / Človek a viera; Veronika Hanulíková

ZK1_4310-2 (1)

V Trenčíne sa zišlo viac ako 150 dobrovoľníkov

Trenčín 26. júla – Dobrovoľníci z celého Slovenska sa pomaly schádzajú  v meste Trenčín, kde sa už vo štvrtok, 28. júla, začne Národné stretnutie mládeže – T22. Zvyšná časť dobrovoľníkov príde v priebehu prípravného týždňa. Dokopy bude na T22 viac ako štyristo dobrovoľníkov.

PRACOVNÉ POVINNOSTI

Od nedele, 24. júla, prichádzajú postupne do Trenčína rôzne dobrovoľnícke tímy, ktorých je viac ako šestnásť. Každý tím má iné úlohy a povinnosti, na ktorých pracuje dopoludnia a poobede. Každý tím má svoju hlavnú ústredňu, kde primárne plní svoje úlohy.

Momentálne sa v Trenčíne nachádza stavebný tím, ktorý pripravuje športovú halu. Stravovací, ubytovací, zdravotný, registračný a security tím sa starajú o pohodlie a organizáciu dobrovoľníkov. Prítomný je aj info tím, ktorý postupne spoznáva mesto Trenčín, aby následne mohli dobrovoľníci usmerňovať účastníkov. Mediálny tím aj naďalej prináša nové informácie a propaguje celé stretnutie. Tím výzdoby si postupne pripravuje všetky potrebné rekvizity.

DUCHOVNÝ PROGRAM

Dobrovoľníci majú k dispozícií niekoľko kňazov, ktorí sú pripravení poskytnúť sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor. Okrem toho sa ochotní mladí stretávajú na spoločnom, každodennom, duchovnom programe. „Duchovný program má tému „ako zahorieť“. Jeho súčasťou je spoločná ranná a večerná modlitba a katechézy,“ hovorí Štefánia Čechová, vedúca tímu prípravného týždňa.

DEŇ DOBROVOĽNÍKA

Ráno dobrovoľníka sa začína presunom z Trenčína – Zlatoviec do Trenčína, kde sú pripravené raňajky. Po raňajkách sa všetci presúvajú do tréningovej haly, kde prebieha spoločná modlitba. Dopoludnie je venované práci a prípravám. Po obede sa opäť chystá Národné stretnutie mládeže.

O 18. hodine sa v piaristickom kostole sv. Františka Xaverského slúži spoločná svätá omša. Po nej nasleduje večera, spoločný duchovný program spojený s večernou modlitbou a presun na školský internát, kde sú ubytovaní všetci dobrovoľníci.

Autor: Mediálny tím T22 / Filoména Ághová

Foto: Zuzana Kostková/Človek a viera

ZK1_4169-2

Do Trenčína začali prichádzať dobrovoľníci

Trenčín. 24. 7. 2022  Mesto Trenčín privítalo prvých dobrovoľníkov, ktorí prišli do Trenčína v nedeľu 24. 7. 2022. Keď sa ubytovali, čakal ich prvý spoločný program – zábavná aktivita, niečo na zamyslenie, skupinky i spoločná modlitba. „Boh si ide niečo skladať nielen pre T22 a Trenčín, ale pre celé Slovensko,“ povedal v úvodnom príhovore pre dobrovoľníkov otec Matúš Reiner, „hlava“ Národného stretnutia mládeže T22.

Prvé stretnutie dobrovoľníkov v nedeľu

Dobrovoľníci prišli so spoločným úmyslom – priložiť ruku k dielu a darovať kus seba v službe druhým. Dobrovoľníkov do štvrtkového obeda čaká takzvaný „prípravný týždeň“, ktorý bude obsahovať prácu v jednotlivých tímoch, spoločné modlitby a sväté omše, duchovný program i zábavu a čas na budovanie priateľstiev.

Čo pritiahlo samotných dobrovoľníkov do Trenčína, aby pomohli pri príprave Národného stretnutia mládeže T22? „Chcel som ísť na T22, ale nechcel som ísť ako účastník, lebo som nechcel byť iba konzument, ale chcel som pomáhať,“ hovorí Marek z info tímu. Z rovnakého tímu je aj Janka, ktorá sa k nemu pridáva: „Prihlásila som sa preto, lebo som chcela spoznať nových ľudí, zažiť túto atmosféru, zároveň sa stretnúť s tými ľuďmi, ktorých už poznám, a byť opäť spolu, nazbierať nové skúsenosti.“ O svojej motivácii hovorí aj Júlia z tímu strava: „Lebo som cítila túžbu slúžiť a vedela som, že po spoločenstve mojich priateľov z Diecéznej animátorskej školy to bude veľmi radostná služba, to bola moja hlavná motivácia.“ A napokon sa k nim pridáva Valéria, ktorá je vedúca tímu dobrovoľníkov: „To, že Pán Ježiš miluje mladých.“

Prvé stretnutie dobrovoľníkov v nedeľu

Valéria hovorí aj o tom, čo dobrovoľníkov čaká: „Dobrovoľníci sa môžu tešiť na bohatý spoločný program a takisto aj na prípravu v rámci vlastných tímov a na mnoho iného, nebude chýbať aj prekvapenie.“ Aj mladí vstupujú do tohto prípravného týždňa pre dobrovoľníkov s rôznymi očakávaniami. „Že sa spoznám s novými ľuďmi a dúfam, že tu prežijem dobrý čas,“ delí sa o svoje očakávania Marek. Janka zas očakáva: „Nové skúsenosti, nikdy som v info tíme nebola, je to pre mňa nové a možno sa mi to bude niekedy hodiť. A možno aj duchovné načerpanie, posilnenie do ďalších dní, aj zábavu.“ A napokon Júlia, ktorá hovorí: „Očakávam prehĺbenie priateľstiev, spolupatričnosť, trošku obetavosti a veľa milosti.“

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne sa uskutoční 28. – 31. júla 2022 a okrem centrálneho a organizačného tímu ho pomáha pripravovať aj približne 400 dobrovoľníkov, ktorí sa od dnešného dňa pomaly začínajú schádzať v Trenčíne.

Autor: Mediálny tím T22 / Zuzana Vandáková

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené