42764668235_dde8ad5de7_k

Pozývame na T22 v Trenčíne

Stretnutie mladých so Svätým Otcom je vždy plné "božej" atmosféry. Či sa to deje lokálne alebo na svetovej úrovni. 14. septembra práve takéto stretnutie mnohí mladí prežili na štadióne Lokomotívy v Košiciach. A práve na tomto stretnutí mladých so Svätým Otcom bolo oznámené, že nás čaká Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční budúci rok 2022 v Trenčíne. 

"Chceme týmto národným stretnutím dať najavo mladým ako sú pre nás dôležití aže sme s nimi. Zároveň sme vďační vedeniu mesta Trenčín za prijatie a za to, že vstupuje s nami do tejto aj pre mesto významnej udalosti ako generálny partner projektu", vyjadril otec biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity.  

"Mnohých z nás spájajú zážitky zo stretnutí z Ružomberka, Popradu alebo Prešova. Mladí, ktorí sa tu zišli, zanechali stopu nielen v meste. Lebo stretnutie mladých, ktorí oslavujú Boha, ich nikdy nenechá bez odozvy. A ja sa veľmi teším, že vám môžem oznámiť, že miestom budúceho národného stretnutie bude práve Trenčín. Verím,  že Boh má pre nás prichystané nové veci. Lebo je a bude uprostred mladých ľudí, ktorí sú "božím teraz", ako to vyjadril Svätý Otec František v Christus Vivit", hovorí Matúš Reiner, tajomník Rady. 

Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili biskupi Slovenska ešte v priebehu minulého roka 2020 na plenárnom zasadnutí.  . Poverili Radu, aby sa venovala príprave podujatia. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa príprava stretnutia presunula o rok. V najbližších týždňoch čaká Radu zostavenie národného tímu stretnutia mládeže. T22 bude podobne, ako tri predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže.

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2023 v Lisabone. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať už v Trenčíne. Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev.

Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach. Podnetom pre ne sú práve SDM. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM – Jána Pavla II. za svätého.

Na Národnom stretnutí mládeže T22 sa očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna organizačná i duchovná príprava sa začne v novembri 2021.

Sekretariát Rady pre mládež a univerzity KBS

28821155867_acb4622d34_c

Stretneme sa v roku 2021?

Pred Svetovými dňami mládeže (SDM) v Lisabone, ktoré budú v roku 2022, sa uskutoční na Slovensku Národné stretnutie mládeže (NSM) 2021.

Stretnutia mladých v menších rozmeroch sa každý rok v rôznych mesiacoch konajú v jednotlivých diecézach, ktoré navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne bola výzva sv. Jána Pavla II., aby sa mladí stretli so svojimi biskupmi. SDM sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca - dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. - vyhlásil za blahoslaveného. V ich tradícii pokračuje aj pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM za svätého. Naposledy sa stretol s mladými pred rokom v januári 2019 v Paname. Ďalšie SDM budú v roku 2022 v Lisabone.

"Pred rokom sme dostali pozvanie od pápeža Františka do Lisabonu. A preto sme biskupom predložili zámer pokračovať v myšlienke celonárodných stretnutí slovenskej mládeže. Súhlasili s ideou,  aby sa pred ďalšími svetovými dňami mládeže konali ďalšie národné – v roku 2021. Bude to príprava na SDM v Lisabone," hovorí kňaz Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity. "Po tom, ako sme oznámili, že už budúci rok nás čaká ďalšie veľké podujatie, vo februári začneme modlitbovú kampaň a v marci zverejníme miesto, kde sa uskutoční. Oficiálna organizačná príprava sa začne v novembri - počas tradičného Týždňa Cirkvi pre mládež,” dodal Matúš Reiner.

Mladí sa stretli na celoslovenskej úrovni už viackrát aj v minulosti (napríklad v Nitre alebo v Prešove). V podobnom rozmere a v priamej nadväznosti na Svetové dni mládeže však naštartovalo národné stretnutie mládeže (NSM) svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku. Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM P15 v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove. Malo skratku P18, bola to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Doteraz sa na Národných stretnutiach mládeže zúčastnilo spolu vyše 12 000 ľudí, pomáhalo viac ako 1 000 dobrovoľníkov.

"Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta. O to sme sa snažili v Ružomberku, v Poprade i v Prešove. Veríme, že nás niečo podobné čaká aj v ďalšom meste. Hoci nás ďalší projekt čaká až v roku 2021, už teraz sme začali prvé neoficiálne prípravy. Po schválení nápadu biskupmi nás čaká výber mesta, v ktorom sa podujatie uskutoční, oficiálne oznámenie a vytvorenie tímu, ktoré stretnutie pripraví. Zároveň už teraz pozývame všetkých, aby sa za stretnutie začali modliť," pozýva tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner.

Národné stretnutie mládeže pripravuje tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Kanet, n. o. Bližšie informácie budú postupne k dispozícii na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím NSM

42982732804_cb70e66fe3_z

Ďakujeme za podporu

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo v lete v Prešove, uzavrel verejnú zbierku na podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú v týchto dňoch odovzdal na Ministerstvo vnútra SR vyplýva, že celkovo vyzbieral vyše 32 tisíc eur. Takmer 90 percent z tejto sumy tvorí výnos z predaja darčekových predmetov, ďalšie sú dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky. Výťažok bude využitý na náklady spojené s prípravou P18. K sume ešte pribudne hodnota darcovských sms správ.

"Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých diecéz, farností a mládežníckych organizácií, ktorí aktívne predávali propagačné predmety počas svojich podujatí a vo svojich centrách, ako aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka vám sme mohli pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať duchovne aj programovo hodnotné podujatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže 2019 v Paname," píše sa v správe zbierky, ktorú zverejnila nezisková organizácia Kanet. Zbierku organizovala s Radou pre mládež a univerzity KBS, ktorá stála za P18.

Oficiálne sa zbierka začala začiatkom januára a skončila na konci júla. Predbežnú správu zbierky mala nezisková organizácia Kanet povinnosť predložiť Ministerstvu vnútra SR. Mala názov Odvážne P18omôž mladým. Aktívne sa do nej zapojilo niekoľko tisíc ľudí. Ide o tretiu podobnú zbierku. Verejné zbierky na podporu národných stretnutí mládeže sa organizovali aj v minulosti a priniesli spolu výnos viac ako 50 000 eur. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. V Prešove toto leto mladí symbolicky odštartovali prípravy na najbližšie SDM v Paname. Z registrácie vyplýva, že do tejto karibskej krajiny vycestuje okolo 200 Slovákov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, partnerom Prešovský samosprávny kraj. Do metropoly Šariša prišlo prišlo vyše 4 500 ľudí. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch konalo po tretíkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku (2013) a druhé v Poprade (2015).

Komunikačný tím P18 

29893048468_1648467038_z

Pošlite naj foto a video

Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva do súťaže o najlepšiu fotografiu a video z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Hlavnou výhrou (v oboch kategóriach) bude oblečenie slovenských pútnikov, s ktorým pôjdu mladí Slováci na Svetové dni mládeže do Panamy. Ďalší traja získajú knižné odmeny.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto prejaví záujem. Záujemcovia musia poslať jednu fotografiu (alebo video) v originálnom rozlíšení na adresu mladez@kbs.sk spolu s s menom a priezviskom, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom (povinne všetky údaje!) do 31. septembra 2018. Komunikačný tím P18 z nich vyberie absolútneho víťaza. Ďalšie zverejní na profile P18 na sociálnej sieti a podľa like-ov rozhodne o udelení zvyšných cien. Súťaž sa skončí v októbri 2018. 

Komunikačný tím P18

29816573068_9cd917cd5b_z

Krížová cesta o odvahe

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo pred dvomi týždňami v Prešove, zverejnil na svojej webstránke plné znenie krížovej cesty o vode a odvahe so zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča. Modliť sa dá verejne i súkromne. Biskup Forgáč ju napísal špeciálne pre P18 v Prešove. Na akcii bola spojená so 14 krátkymi filmami, ktoré reagovali na konkrétne zamyslenia. Ide o ďalšiu z edície netradičných krížových ciest.

Prvá netradičná krížová cesta vznikla na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013). Založená bola na piktogramoch, ktoré mladí z celého Slovenska kreslili kriedou po celom Ružomberku. Zamyslenia k nim napísal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Ďalšou v poradí bola krížová cesta rúk s kresbami Martina Bajaníka a textami dominikána Bruna Donovala OP.  Potom to bola "papierová" krížová cesta, ktorú vytvoril moderátor TV LUX Pavol Danko s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Biskup stál za textami, Pavol za javiskovým stvárnením. Bol to jeden z bodov Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015).

Predposledná krížová cesta dostala názov "Krížová cesta nôh". Pri vzniku Pavla Danka inšpiroval text pre mladých od farára zo Sliača Dominika Markoša, ktorý bol súčasťou pokračovania duchovnej prípravy na P18 Odvážny rok. "Dominik sa mladých pýtal, či si myslia, že schopnosť postaviť sa na vlastne nohy je pre nich uzdravením. Hľadal som rôzne citáty o nohe, kroku, chodidle a vďaka tomu vzniklo netradičné spojenie nôh s tradičnými zastaveniami krížovej cesty," vysvetľuje Pavol Danko. Táto krížová cesta bola súčasťou jednej z katechéz Odvážneho roka. Poslednou netradičnou krížovou cestou je krížová cesta o odvahe a vode, ktorá bola súčasťou programu P18.

Okrem krížovej cesty už organizačný tím zverejnil záznamy všetkých programov, ktoré išli v priamom prenose TV LUX. K dispozícii je aj bohatá fotogaléria. Zároveň tím P18 spracováva všetky príhovory a katechézy, ktoré zazneli v Prešove. 

Komunikačný tím P18 

43647367821_e9744d8c70_z

75 000 eur

Vyše 75 tisíc eur ušetrili toto leto dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do organizácie a príprav letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú vypracovali po skončení podujatia. Z výsledkov vyplýva, že počas príprav, ktoré trvali jeden a pol roka, spolu odpracovali vyše 27 tisíc hodín bez nároku na odmenu. Na príprave sa podieľalo vyše päťsto dobrovoľníkov, z ktorých približne tretinu tvorili animátori. Najväčšia časť z nich zavítala do metropoly Šariša týždeň pred akciou, kde sa zapojila do takzvaného "prípravného týždňa". Zapojili sa do duchovného programu, chystali ubytovacie či stravovacie zariadenia a mnoho ďalších vecí. Viacerí z nich však na príprave podujatia pracovali už oveľa skôr, v priebehu celého roka. Organizáciu P18 koordinoval centrálny tím ôsmich ľudí spolu s vedúcimi pracovných tímov pod vedením Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

"Je to neskutočné číslo. Ďakujem ešte raz každému jednému, ktorý sa zapojil a prispel svojou pomocou. Patrí im veľká vďaka, že odovzdali svoj čas a námahu, a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu. Môžeme povedať, že toto číslo predstavuje približne pätinu z celkových nákladov za celé Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. Záujemcovia si mohli z viac než 25 pracovných skupín vybrať tri. Tím P18 ich potom priradil, podľa potreby, do jednej z nich. Pomáhali napríklad pri registrácii, zabezpečení sprievodných aktivít, pri starostlivosti o hostí, zabezpečení stravy, upratovania, informovania či technických prácach. Najväčší počet dobrovoľníkov - približne jedna tretina z celkového počtu – pochádzal z Košickej arcidiecézy. Viacerí prišli aj zo zahraničia, najčastejšie  z Čiech.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, partnerom Prešovský samosprávny kraj. Podujatie nadväzuje na Svetové Dni Mládeže. Na tomto celosvetovom podujatí sa mladí najbližšie stretnú budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, bola spustená oficiálna slovenská príprava na SDM v Paname. Do Prešova prišlo vyše 4 500 ľudí.

Komunikačný tím P18 

plagat vernisaž

Nezabudnite na výstavy

Štyri originálne výstavy budú súčasťou programu letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla 2018). Všetky súvisia s témou špeciálnej duchovnej prípravy, ktorá je zameraná na odvahu. Vyvrcholí práve na P18. Dve z výstav budú počas celej akcie prístupné na dvoch školách, kde budú ubytovaní účastníci P18, jedna sa bude nachádzať v špeciálnej mobilnej expozícii v centre mesta v sobotu 28. júla a štvrtá bude v dňoch 26. – 28. júla v Caraffovej väznici v Prešove. Poslednú otvoria na slávnostnej vernisáži, ktorá sa uskutoční v stredu 25. júla o 16.00 hod. Predstavia sa v nej umelecké diela popredných kresťanských výtvarníkov, ktoré vznikli v rámci duchovnej prípravy Odvážny rok.

„Národné stretnutie mládeže nie je len jednorazové podujatie, ktoré sa koná raz za nejaký čas. Ide o akciu, ktoré má systematicky prepracovaný program, aby atraktívnym a kreatívnym spôsobom priblížilo mladým svoje posolstvo. Tento raz sme ho zamerali na odvahu. Tá dostane svoje slovo aj v podobe štyroch tematických výstav. Dve z nich nám pomôže zrealizovať slovenská pobočka Nadácie Konrada Adenauera, jednu Nadácia Antona Tunegu a posledná bude v našej réžii,“ hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. „Prvá výstava priblíži na 20 plagátoch osudy národov, rodín a jednotlivcov po páde Berlínskeho múru. Ďalšia ponúka 190 fotografií z rôznych európskych archívov, dokumenty a texty na 26 veľkoplošných plagátoch, ktoré zobrazujú dejiny Európy v 20. storočí. Tretia výstava o 20. storočí je súčasťou mobilnej expozície pod názvom Totality v kontajneri, ktorej cieľom je zmapovať súčasný kritický pohľad mladej generácie na dnešnú spoločnosť, politiku a verejné dianie,“ hovorí Chrvala.

Originálnou bude aj posledná štvrtá výstava s názvom O2H v umení. „V Caraffovej väznici, ktorú nám poskytlo pre tento účel mesto Prešov, vystavíme približne 25 výtvarných diel slovenských kresťanských umelcov, ktoré vznikli počas duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove Odvážny rok. Zárukou kvality sú mená ako Jozef Vydrnák, María Jesús Machek – Rivero, Iva Štrbová – Jarošová, Eva Bobovská, Katarína Bőhmová, Andrej Botek, Zuzana Boteková či Peter Sedlák,“ prezrádza Ondrej Chrvala. Výstave bude predchádzať slávnostná vernisáž. Pozvaní na ňu sú predstavitelia mesta Prešov, Prešovského samosprávneho kraja, viacerí biskupi a arcibiskupi a autori diel. Samotná výstava bude otvorená od stredy 25. do piatku 27. júla od 10.00 do 17.00 h a v sobotu 28. júla od 10.00 do 18.00 h. Vernisáž výstavy Odvážny rok bude spojená aj s uvedením dvoch knižných noviniek – Odvážny rok a Máriina cesta. Zároveň predstavia nové hudobné CD s deviatimi skladbami Odvážneho roka.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname.

Komunikačný tím P18

DOCAT-SK_COVER_orez - kópia

Vychádzajú Docat a Y-Biblia

Týždeň pred Národným stretnutím mládeže P18 v Prešove vychádzajú v Spolku svätého Vojtecha dve nové publikácie pre mladých ľudí z obľúbenej edície Youcat. Docat približuje sociálnu náuku Cirkvi prerozprávanú jazykom mladých, Y-Biblia prináša prierez celou Bibliou cez jednotlivé knihy Starého i Nového zákona a ponúka výber biblických textov s krátkymi exegézami a komentármi. Obidve knihy dopĺňajú myšlienky osobností a svätcov, svedectvá mladých ľudí, pútavé fotografie i známe vtipné ilustrácie.

„Docat nazval pápež František ,manuálom svedomia’ a odporúča ho mladým, aby vedeli, čo konkrétne majú robiť v rôznych spoločenských situáciách. Y-Biblia pozýva svojich čitateľov spoznávať dobrodružstvo Svätého písma príťažlivým spôsobom. Svätý Otec v jej úvode mladých vyzýva, aby Bibliu čítali každý deň, a to nielen sami, ale aj so svojimi priateľmi,“ hovorí riaditeľ Spolku Svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Docat bude sprevádzať aj účastníkov stretnutia P18, ktoré sa uskutoční od 26. do 29. júla 2018 v Prešove. V jeho piatkovom programe budú predstavené obidve publikácie a zaznie pápežova výzva z úvodu Docatu, v ktorej hovorí o svojej túžbe nájsť milión mladých alebo dokonca jednu celú generáciu, ktorá by bola „chodiacou sociálnou náukou“ a zmenila by tento svet na lepší. O pápežovom sne budú účastníci P18 hovoriť v piatkovej katechéze, v skupinkách, a poobede sa rozdelia do 125 skupín a pôjdu na rozličné miesta v Prešove, aby svoju angažovanosť prejavili prakticky.

„Docat aj Y-Biblia budú dostupné priamo na podujatí P18. Počas celého stretnutia P18 si môžu mladí kúpiť tieto, ale aj ďalšie knihy z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha s desaťpercentnou zľavou – či už priamo na podujatí, alebo v predajni SSV na Hlavnej ulici v Prešove,“ dodáva Ivan Šulík.

Y-Biblia i Docat vychádzajú v mnohých jazykoch na celom svete a pochádzajú z tvorivej dielne organizácie Youcat Foundation, dcérskej spoločnosti pápežskej nadácie Kirche in Not – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá nedávno začala pôsobiť aj na Slovensku. Publikácie sú dostupné v obchodnej sieti Spolku Svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk i v ďalších kníhkupectvách.

Spolok sv. Vojtecha / Martina Grochálová

unnamed

O týždeň začíname

V metropole Šariša vrcholia vyše dvojročné prípravy na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove. Hoci sa program začne až o týždeň, v týchto dňoch sa už do mesta presunula časť centrálneho tímu. Pracuje takmer neptretržite a rieši všetky úlohy v spolupráci s vedúcimi jednotlivých pracovných tímov. Zvyšok centrály príde cez víkend. Od nedele do štvrtku sa k nej postupne pridajú stovky mladých dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať posledné prípravy akcie. Do začiatku akcie ich príde vyše 500. Spoločne sa zídu na prípravnom týždni. Základný stan pre dobrovoľníkov bude od nedele až do konca budúceho týždňa na Gymnáziu sv. Moniky. Každý z tímov bude mať na mieste samostatnú miestnosť pre prácu. Ubytovaní budú na štyroch školských internátoch, stravovanie majú zabezpečené na viacerých miestach. Počas prípravného týždňa ich však nečaká len práca, ale aj bohatý duchovný program, zložený z modlitieb, svätých omší či adorácií.

7dem dní do oslavy viery v Prešove #P18

Uverejnil používateľ Národné stretnutie mládeže Streda 18. júl 2018

"Ideme do finále. Už o týždeň je tu P18. Prosíme veľmi o modlitby za celé toto dielo, ľudí, ktorí ho pripravujú a tých, ktorí prídu do Prešova. Posledné dni sa naplno venujeme všetkému, čo je potrebné. Sú to nielen doplnkové úlohy pre jednotlivé pracovné tímy, ale aj logistiku a koordináciu s mestom a krajom. Riešime ekonomiku, registráciu, dopravu, bezpečnosť, stravu či ubytovanie," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. V Prešove už je jeho "pravá" ruka Kristína Šešerová, zodpovedná za administratívu P18 Monika Koláriková a zodpovedná za dobrovoľníkov Zuzana Špacírová. "Tešíme sa, čo nás čaká. Zároveň opäť pozývame všetkých miestnych ľudí z Prešova a okolia na mládežnícke omše s účasťou dobrovoľníkov, ktoré sa uskutočnia od nedele 22. do stredy 25. júla o 18:00 h v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Celebrovať ich budú postupne dekan Jozef Dronzek, košický pomocný biskup Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju bude celebrovať predseda KBS Stanislav Zvolenský," dodal.

Oficiálna príprava Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa začala vlani v septembri po blahorečení saleziána kňaza Titusa Zemana. Tím P18 predpokladá, že na prelome mesiacov príde do mesta vyše 4 000 ľudí. Prihlásených je už teraz vyše 3 900. Z tohto počtu je vyše 500 dobrovoľníkov. Očakáva sa vyššia účasť kňazov a rehoľníkov a do Prešova prídu takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj vyše 400 rehoľníkov, desiatky zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska. Organizačný tím bude sídliť na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. V rámci prihlasovania vopred budú mať účastníci zabezpečené ubytovanie v triedach a telocvičniach v 15 základných a stredných škôlách mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. Prihlásení budú mať k dispozícii i stravu. Tá je zabezpečená nielen na miestach, kde budú bývať, ale aj priamo v rozličných reštauráciách. Počas celého stretnutia bude zabezpečená nonstop zdravotná starostlivosť.

Volá sa Andrej a má 19 rokov. Je mladý, veriaci, odvážny a rád športuje. Pochádza z obce Čáry. Rozhodol sa ísť z domu 8...

Uverejnil používateľ Národné stretnutie mládeže Streda 18. júl 2018

Na Národné stretnutie mládeže P18 do Prešova sa chystajú tisícky mladých Slovákov, ale aj hostia z viacerých krajín. Na štvordňovú akciu, ktorá priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM), pricestujú napríklad zástupcovia krajín z Visegrádskej štvorky. Najväčšiu skupinu zahraničných hostí tvoria hostia z Čiech. Do mesta zavítali aj mladí z východoeurópskych štátov. Očakávajú sa mladí z Ukrajiny. Do metropoly Šariša prídu aj mladí Slováci zo Srbska. Do Prešova už tento týždeň vyrazil na bicykli aj mladý 19-ročný Andrej Královič z obce Čáry. Jeho cesta potrvá osem dní, sledovať sa dá na Instagrame. Z Bratislavy odídu na bicykloch do Prešova členovia aj ďalšej cyklistickej púte. Očakávajú sa aj pešie púte na P18.  Z domácich skupín nebudú chýbať na akcii viacpočetné skupiny františkánskej, mariánskej, jezuitskej či saleziánskej mládeže. Viaceré organizácie putujú do Prešova po svojich tradičných letných táboroch a iných akciách. 

Hlavným organizátorom P18 je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj.Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov pred 23 rokmi v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (2. júla 1995). Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka, zložená zo začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. P18 sa ponesie v duchu biblického verša „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30).  V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok, z ktorého vyjde aj kniha s CD. Zároveň sa chystá výstava k duchovnej príprave.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím P18

IMG_4663 - kópia

MHD v cene vstupného

Všetci prihlásení účastníci letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove budú mať dopravu mestskou hromadnou dopravou (MHD) v čase akcie v cene svojho vstupného. Vyplýva to z dohody, ktorú uzavrel centrálny tím P18 s Dopravným podnikom mesta Prešov, a. s. Cestovným lístkom bude vstupný náramok na program P18. Ten získajú po ich príchode na registrácii, ktorá bude prebiehať na školách. Pre odvoz na školy sa môžu v MDH preukázať vytlačeným prihlasovacím e-mailom, ktorý dostali po prihlásení od registračného tímu. Využiť budú môcť bežné linky MHD alebo špeciálne spoje "P18", ktoré budú zriadené v dňoch 26. – 29. júla 2018 kvôli P18. Dokument so spojmi je možné nájsť na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (TU).

„Ďakujeme Dopravnému podniku mesta Prešov a mestu Prešov, že umožnili, aby všetci účastníci P18 mali dopravu MHD v čase akcie v cene vstupného. V podobnom duchu to niekoľko rokov funguje aj počas Svetových dní mládeže, na ktoré P18 priamo nadväzuje. Prosíme všetkých Prešovčanov a tých, ktorí v čase akcie budú cestovať MHD, o zhovievavosť a pochopenie, keďže spojmi sa bude počas ranných a večerných hodín presúvať väčší počet mladých ľudí. Mladých prosíme o prejavenie úcty miestnym obyvateľom. Zároveň im odporúčame stiahnuť si aplikáciu na využívanie MHD v Prešove. Dokument so spojmi prinášame na webe a v programovej brožúre, ktorú dostane každý z nich,“ hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala.

Centrálny tím P18 s Dopravným podnikom mesta Prešov v dokumente uvádza výber riadnych spojov, ktoré sú najvhodnejšie pre účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Ide o zastávky mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú najbližšie pri Tatran Handball Aréne, kde sa bude konať väčšina programu (Mestská hala, Škultétyho, Štúrova, Čierny most). Je to približne do jedného kilometra pešej chôdze. Zastávky obsluhujú autobusy a trolejbusy. Zároveň je k dispozícii informácia, aké spoje a ku ktorej škole konkrétne vedú, keďže účastníci budú ubytovaní v školách po celom meste. Interval spojov je cca 20 minút, jedna z liniek cez víkend bude mať interval o desať minút dlhší.

Ďalšou časťou dokumentu sú špeciálne spoje P18. Dostal názov "P18 Mestská hala". Premávať bude vo štvrtok 26., v piatok 27. a v nedeľu 29. júla ráno pred začiatkom programu. Prvý deň večer – vo štvrtok po programe budú premávať mimoriadne linky trolejbusu. Druhý deň programu končí program v amfiteátri, odkiaľ je väčšina škôl dostupná pešo. Vzdialené školy budú mať spojené organizované z MHD zastávky Lesík dolostrelcov. Tretí deň program sa začína v rôznych kostoloch mesta, doprava k nim nebude organizovaná. Po skončení modlitby budú organizované spoje "P18 Mestská hala" od vzdialenejších kostolov k hale. Večer bude kyvadlová doprava od haly, vyplýva zo zverejneného dokumentu.

Komunikačný tím P18
Snímka: Komunikačný tím P18 / Juraj Štefánik

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené