stock-photo-number-silver-grey-numerals-typography-fourteen-14-b111d1a7-e85a-410c-bee1-4b26f222ff68 - kópia

Už o 14 dní

Takmer štyri tisícky mladých ľudí sa stretnú už o dva týždne v metropole Šariša. Vo štvrtok 26. júla sa v Prešove začne Národné stretnutie mládeže P18, ktoré potrvá do nedele 29. júla. Počas štyroch dní prežijú mladí ľudia z celého Slovenska i zahraničia ich medzizastávku na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname. Počas stretnutia organizátori vyzvú mladých vykročiť, ísť proti prúdu a byť skutočným mladým. Mozaika duchovného a umeleckého programu, v ktorom vystúpia stovky hostí, láka na množstvo čísiel pripravených špeciálne na mieru. Predvedú ich profesionálni aj amatérski umelci. Program bude previazaný katechézami, stretnutiami mladých v malých skupinách a svedectvami. Chýbať nebude tzv. Expo povolaní s prehliadkou stoviek rehoľníkov, open air koncerty a divadelné predstavenia. Mladí sa po prvýkrát v histórii Slovenska zapoja do špeciálneho Popoludnia angažovanosti a N(M)oci modlitby. Akcia v podobných rozmeroch sa koná po tretíkrát v histórii našej krajiny.

"Prešov sa už o dva týždne stane mestom mladých. Sme radi, že ich tam privítame a veríme, že sa tam budú cítiť ako doma. My sa tam tak už cítime," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala, ktorý sa nachádza už v meste. V najbližších dňoch budú k nemu pribúdať ďalší členovia organizačného tímu. „Prosíme o modlitby a o trpezlivosť s nami. Ide o podujatie, ktoré počas posledných príprav i akcie predpokladá zvýšený počet návštevníkov v meste. Plnšie môžu byť prevažne miesta, kde budú účastníci bývať, stravovať sa alebo kde bude prebiehať hlavný program. Počas záverečnej svätej omše, ktorá je v programe v nedeľu 29. júla, bude výluka dopravy na Hlavnej ulici (od cca 11:45 do 14:15 h). Všetci účastníci, ktorí sa prihlásili, budú zároveň pred akciou vyzvaní, aby dbali na rady a pokyny organizátorov. Musia dodržiavať nočný pokoj, majú zakázanú konzumáciu alkoholických nápojov a iných návykových látok, ako aj fajčenie v ubytovacích priestoroch a priestoroch, kde bude prebiehať program," avizuje Chrvala.

Oficiálna príprava Národného stretutia mládeže P18 v Prešove sa začala vlani v septembri po blahorečení saleziána kňaza Titusa Zemana. Tím P18 predpokladá, že na prelome mesiacov príde do mesta vyše 4 000 ľudí. Prihlásených je už teraz vyše 3 900. Z tohto počtu je vyše 500 dobrovoľníkov. Očakáva sa vyššia účasť kňazov a rehoľníkov a do Prešova prídu takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj vyše 400 rehoľníkov, desiatky zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska. Organizačný tím bude sídliť na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. V rámci prihlasovania vopred budú mať účastníci zabezpečené ubytovanie v triedach a telocvičniach v 15 základných a stredných škôlách mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. Prihlásení budú mať k dispozícii i stravu. Tá je zabezpečená nielen na miestach, kde budú bývať, ale aj priamo v rozličných reštauráciách. Počas celého stretnutia bude zabezpečená nonstop zdravotná starostlivosť. Krátko pred začiatkom akcie bude spustená aj oficiálna infolinka. 

Hoci je oficiálne prihlasovanie na P18 už uzavreté, záujemcovia ešte stále môžu prísť do Prešova. K dispozícii je možnosť zaregistrovať sa priamo na mieste, avšak už bez možnosti získania stravy a ubytovania. Účastnícky poplatok sa hradí pri príchode do Prešova - v Tatran Handball Aréne. Vstup na celú akciu bude v tomto prípade stáť 35 eur. K dispozícii budú aj vstupy na jeden deň (bez možnosti získať stravu a ubytovanie). Za štvrtkový program zaplatí záujemca 10 eur, za piatkový a sobotný po 15 eur a za nedeľný 10 eur. Samostatný sobotný večerný program v hale bude stáť 7 eur. Počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré nie je klasickým festivalom, postaveným na rečníkoch a kapelami zvučných mien, chce organizačný tím umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. 

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov pred 23 rokmi v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (2. júla 1995). Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka, zložená zo začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. P18 sa ponesie v duchu biblického verša „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30).  V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok, z ktorého vyjde aj kniha s CD. Zároveň sa chystá výstava k duchovnej príprave. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

Komunikačný tím P18 

foto biskupi

P18 opäť na pléne KBS

Biskupi Slovenska, ktorí sa v týchto dňoch stretli na svojom plenárnom zasadnutí na Nitre, si vypočuli aj horúce info z príprav P18. Zoznámil ich s nimi Ondrej Chrvala, vedúci nášho centrálneho tímu.

"Otcom biskupom som predstavil výsledky prihlasovania na P18. Ďalej som priblížil rozpočet. Zahŕňa približné výdavky a príjmy, ktoré sú spojené s celou akciou," povedal tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala. "Hovoril som i o našom zámere vydať knihu s materiálmi Odvážneho roka a Máriinej cesty. Obsahovať by mala materiály z celej duchovnej prípravy na P18. Zároveň som ich informoval o programe biskupov a posledných prípravach podujatia. Dostali aj k informáciám o Svetových dňoch mládeeže, ktoré nás čakajú v januári 2019 v Paname a debatovali sme aj o septembrovom blahorečení Anny Kolesárovej v Košiciach," dodala "hlava" P18. 

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

Snímka obrazovky 2018-07-02 o 13.28.59

Vyše 3 900! Ďakujeme

Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove, smeruje do finále. Oficiálne prihlasovanie sa skončilo v nedeľu 1. júla, prihlásilo sa 3 900 ľudí. Vyše 500 z tohto počtu je dobrovoľníkov. Oddnes sa už nie je možné prihlásiť on-line, možná je už len registrácia priamo na mieste počas samotného podujatia. Pri registrácii na mieste však organizačný tím nezabezpečuje ubytovanie ani stravu. Vstup na celú akciu bude v tomto prípade stáť 35 eur. K dispozícii budú aj vstupy na jeden deň (bez možnosti získať stravu a ubytovanie). Za štvrtkový program zaplatí záujemca 10 eur, za piatkový a sobotný po 15 eur a za nedeľný 10 eur. Samostatný sobotný večerný program v hale bude stáť 7 eur.

"Ďakujeme všetkým, ktorí prídu. Už teraz chcem povedať, že sa na všetkých tešíme," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. "V najbliších dňoch rozošleme pre všetkých prihlásených účastníkov potvrdzujúci e-mail s bližšími informáciami. Akékoľvek otázky môžu v prípade záujmu písať na e-mail: info@narodnestretnutiemladeze.sk. Ak sa nebudete môcť zúčastniť P18, uhradený poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu. Ak ste sa dostali do tejto situácie, je potrebné preposlať e-mail s potvrdením prijatia platby (teda s QR kódom) náhradníkovi. V e-maily je link na zmenu prihlásenia. Cez link si náhradník otvorí formulár pôvodne prihláseného a prepíše jeho údaje svojmi. Upozorňujeme však, že nebude možné zmeniť pohlavie, typ prihlásenia, stravu, ubytovanie a názov skupiny. Dôvodom nemožnosti meniť tieto údaje je, že už začíname spájať ľudí do skupín a zároveň ich rozdeľovať do ubytovania a na stravu," vysvetlil Chrvala.

Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Najväčšiu skupinu – takmer 1 700 ľudí – tvoria účastníci. Registračný tím P18 eviduje desiatky skupín, v ktorých je okolo 1 300 ľudí. Do metropoly Šariša sa už prihlásilo aj vyše 250 rehoľníkov, viac ako 500 dobrovoľníkov a vyše 60 zdravotne ťažko postihnutých. Z celkového počtu je takmer 2 500 žien, zvyšok muži. Dve tretiny pochádza zo Slovenska. Najväčšiu skupinu zahraničných účastníkov tvoria mladí z Čiech. Do Prešova príde 54 Čechov. Na P18 zavítajú aj mladí z Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Belgicka, Nemecka, Srbska, Belgicka, Indie či Vietnamu. Z diecéz sa zatiaľ najviac prihlásilo z Košickej arcidiecézy (vyše 700 mladých), druhá je Spišská diecéza a tretia Bratislavská arcidiecéza. Registračný tím P18 eviduje aj zástupcov Evanjelickej cirkvi a. v. Z hľadiska miest sa prihlásilo najviac ľudí z Bratislavy (359), z Prešova (182) a z Košíc (159). Najviac evidovaných je vo veku 25 a 29 rokov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov pred 23 rokmi v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (2. júla 1995). Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka. Ide o spojenie začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok. Očakáva sa účasť takmer všetkých biskupov Slovenska, stoviek kňazov a rehoľníkov.

Komunikačný tím P18

instagram-1789189_960_720

Sme na Instagrame

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove má svoj oficiálny účet na sociálnej sieti Instagram, ktorá umožňuje zdieľanie fotografií a krátkych videí. Nachádza sa pod skratkou "nsm_p18" na adrese https://www.instagram.com/nsm_p18/

Ako prvá sa na ňom objavila fotografia zachytávajúca obrázok, ktorý pripomína Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove. Práve z nich vznikla myšlienka organizovať Národné stretnutia mládeže. Záber zároveň sprevádza text, že po SDM prichádza #P18 v Prešove. Už niekoľko hodín po zverejnení novinky mal účet na Instagrame desiatky sledovateľov. Národné stretnutie mládeže je už niekoľko rokov prítomné na sociálnej sieti Facebook, kde funguje pod profilom s názvom "Národné stretnutie mládeže".

"Našou túžbou je, aby sme príbeh Národných stretnutí mládeže, posúvali ďalej cez obrázky a všetky osoby, ktoré sú s ním spojené. Želáme si, aby ho sledovali všetci mladí.  Veríme, že postupne bude rásť a tým pozve, čo najviac ľudí na najblizšie Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v lete v Prešove. Myšlienka je práve v tom, aby sme sprostredkovali aj niečo, čo je vždy viditeľné. Sociálna sieť je na to určená," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala.

Komunikačný tím P18

20229258425_5c250c32a6_h

Uvidíme sa o mesiac

Už o mesiac sa ulice mesta Prešova naplnia mladými ľuďmi z celého Slovenska. Prídu na Národné stretnutie mládeže P18. Na stretnutí sa očakáva účasť vyše 3 500 mladých, ktorí zažijú jedinečný duchovný a umelecký program. Metropola Šariša sa tak na štyri dni stane centrom mladých a miestom, kde sa Cirkev ukáže vo svojej rôznosti. Oficiálne prípravy, ktoré sa začali vlani v septembri, vrcholia v týchto dňoch. Od 26. do 29. júla 2018 prežijú mladí medzizastávku pred budúcoročnými Svetovými dňami mládeže (SDM) v Paname. Na podujatí vyvrcholí ich celoročná duchovná príprava Odvážny rok. Očakáva sa účasť takmer všetkých biskupov Slovenska, stoviek kňazov a rehoľníkov. V Prešove sa pred akciou stretne na takzvanom prípravnom týždni okolo 500 dobrovoľníkov. Približne jednu štvrtinu z nich tvoria animátori mládeže, ktorí povedú skupinky. Ďalších približne 25 pracovných tímov povedú skúsení lektori, ktorí sa začiatkom júla stretnú spolu v Prešove.

Stretnime sa na #P18 v Prešove

Už o mesiac sa uvidíme na #P18 v Prešove! Pozýva vás aj biskup Tomáš Galis.

Uverejnil používateľ Národné stretnutie mládeže Utorok 26. jún 2018

Počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré nie je klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, chce organizačný tím umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. P18 nadväzuje priamo na SDM – stretnutie mladých z celého sveta s pápežom. V roku 2013 sa Národné stretnutie mládeže konalo v Ružomberku paralelne so SDM v brazílskom Rio de Janeiro a bolo určené najmä tým mladým, ktorí si cestu na celosvetové stretnutie dovoliť nemohli. Keďže nasledujúce SDM sa konali v susednom Poľsku, ďalšie národné stretnutie sa konalo rok vopred a bolo pozvánkou na ne. Konalo sa v roku 2015 pod Tatrami v Poprade. V bohatom duchovnom a umeleckom programe, ktorý je zameraný na odkrývanie pokladov, vystúpilo vyše 300 profesionálnych a amatérskych účinkujúcich.

V Prešove mladí ľudia zaplnia celé mesto. Najväčšia časť programu sa uskutoční v Tatran Handball Aréne. Liturgické slávenia sa uskutočnia v hale a na Hlavnej ulici. Mladí budú ubytovaní vo viac než 20 školách, ktoré sú v správe mesta a kraja. Strava bude zabezpečená nielen na miestach, kde budú bývať, ale aj priamo v centre mesta – v rozličných reštauráciách. Mladí sa budú môcť okrem iného zúčastniť na unikátnom EXPO povolaní. Účastníci pomôžu aj rodinám v núdzi, na podujatí sa zapoja do celoslovenskej zbierky školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity. V Prešove nebude chýbať podobný program, ako zažívajú mladí počas SDM – katechézy s biskupmi, skupinky, slávenia či večerná vigília. Tentokrát sa k tomu pridá aj špeciálne popoludnie angažovanosti. Na P18 sa dá oficiálne prihlásiť do 1. júla na oficiálnej internetovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlásenie“). Po tomto dátume to bude možné už iba na mieste, ale bez možnosti získať stravu a ubytovanie.

V týchto dňoch vrcholia prípravy podujatia. Centrálny tím rieši logistiku a koordináciu medzi jednotlivými tímami. Registračný tím aktívne komunikuje s prihlásenými účastníkmi a dobrovoľníkmi, overuje, či majú napríklad neplnoletí účastníci všetky potrebné dokumenty a pripravuje špecializovanú infostránku pre každého prihláseného účastníka. Ubytovací tím rieši zmluvy so školami, stravovací s reštauráciami, ktoré budú poskytovať stravu. Centrála P18 napríklad schválila logistiku presunov a dopravy počas podujatia a zabezpečenie kyvadlovej dopravy. Pripravuje sa prvý infomail pre účastníkov, uzatvárajú sa práce na programovej brožúre, knihách a CD. V najbližších dňoch sa ukončí výberový proces pre tričká pre dobrovoľníkov a účastníkov. Zároveň prebieha kampaň na podporu účasti účastníkov a kampaň DoCat. Vedúci viacerých tímov už komunikujú s dobrovoľníkmi, ktorých budú mať vo svojich tímoch. Finalizujú sa tiež návrhy liturgických tímov.

Mesiac pred akciou dostali špeciálne pozvanie na akciu kňazi. Oslovuje ich žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Píšu, že prítomnosť kňazov na "stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá", keďže môžu sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť, pozývajú, aby sa prihlásili. "Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou," píšu biskupi. Zároveň boli zverejnené aj liturgické pokyny pre kňazov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa v nedeľu 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka. Ide o spojenie začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. V podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie odsúhlasili biskupi Slovenska. príprava sa začala vlani v septembri.

Komunikačný tím P18

foto biskup

Kňazi, pozývame vás

V dňoch 26. - 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Pri tejto príležitosti oslovuje kňazov žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý zodpovedá v rámci pastorácie za mládež a univerzity, a biskupi, na ktorých území sa nachádza mesto Prešov - košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibiskup metrpolita Mons. Ján Babjak. Ich pozvanie prinášame v plnom znení. Zároveň zverejňujeme liturgické pokyny pre kňazov.

-----------------------------------------------------------------

Milí bratia v kňazskej službe,

prípravy Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. 7. 2018) sú v plnom prúde.

Dovoľte nám preto, aby sme spoločne požiadali všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť na toto celonárodné podujatie a potrebujú stravu a ubytovanie, aby sa prihlásili do 1. júla 2018 na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk - časť Prihlasovanie. Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený v pokynoch pre platbu. Na stránke sú presné inštrukcie i výška poplatkov.

Milí bratia,

vaša prítomnosť na stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá. Práve vy môžete sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Sviatosť zmierenia sa bude poskytovať počas stretnutia na vyhradených miestach.

V rámci prihlasovania máte zabezpečené základné ubytovanie v dňoch konania P18 (26. 7. - 29. 7. 2018) v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Tím, ktorý podujatie chystá, zároveň ponúka možnosť objednať si ubytovanie na posteliach. Ak máte záujem o ubytovanie na posteliach, zaškrtnite túto možnosť v registračnom formulári. Ubytovanie na posteliach pre kňazov, ktorí zaškrtnú túto možnosť, bude zabezpečené u otcov jezuitov (za príspevok 10 eur za noc). Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018.

Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach (svätých liturgiách), kde je prítomných viac mladých. Na webovej stránke tohto celonárodného podujatia vám zároveň organizačný tím ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou.

Ďakujeme vám za každú formu podpory a tešíme sa na stretnutie s vami na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove.

Vaši bratia

+ arcibiskup Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita
+ arcibiskup Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita
+ biskup Tomáš Galis, žilinský biskup

a

Centrálny tím P18
Jozef Dronzek, dekan, zodpovedný za liturgický tím P18

-----------------------------------------------------------------

Pokyny pre kňazov počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove

- Tím P18 povzbudzuje kňazov, aby sa zapojili do spovedania. Hlavným zodpovedným za túto službu je o. Andrej Filin (0904 952 220 / andrej.filin@gmail.com). V prípade, že máte záujem pomôcť, prosíme, ozvite sa mu. Oznámi vám, kde a kedy je možné spovedanie.

- Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove budú tri sväté omše (štvrtok, piatok a v nedeľu) a jedna svätá liturgia (v sobotu). Prvé tri (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) budú v Mestskej hale, záverečná (v nedeľu) bude na Hlavnej ulici v Prešove. Na sväté omše bude mať vstup každý, aj ten, kto nie je zaregistrovaný.

- Presné časy (začiatku) je možné nájsť na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Program").

- Koncelebrovať na svätých omšiach (a svätej liturgii) a na svätej liturgii počas P18 môže každý prítomný kňaz. Aj ten, ktorý nie je prihlásený a zaregistrovaný na P18.

- Za liturgiu zodpovedajú na P18 dva tímy. Jeden zabezpečuje rímskokatolícke sväté omše, jeden svätú liturgiu. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na zodpovedného za liturgický tím P18 - o. Jozef Dronzek (0907 857 039). V prípade gréckokatolíckej svätej liturgie sa prosím obráťte na o. Michala Sopka (0904 738 765).

- Prvé tri liturgické slávenia (vo štvrtok, v piatok a v sobotu) sa budú biskupi do liturgických rúch obliekať v určených priestoroch Handball Arény. Kňazi sa budú obliekať tiež vo vyhradených priestoroch haly.

- Záverečný deň (v nedeľu) bude miesto obliekania (tzv. hlavná sakristia) Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove. Na týchto miestach si budú môcť odložiť i osobné veci.

- Albu je potrebné priniesť si so sebou. Kňazi si môžu pred svätou omšou vyzdvihnúť koncelebračnú štólu na určenom mieste. Po skončení svätých omší si budú môcť štólu aj kúpiť.

- Liturgické tímy P18 prosia kňazov, aby pred slávením sledovali čas a najneskôr 30 minút pred začatím svätej omše (alebo svätej liturgie) čakali oblečení v rúchach na pokyny, ktoré sa týkajú svätej omše (svätej liturgie).

- Každé slávenie sa začína liturgickým sprievodom. Biskupi budú mať pripravené miesta na stoličkách na hlavnom pódiu, kňazi pred pódiom. Pri ich zaujatí budú sprevádzaní a usmernení ceremoniármi (alebo dobrovoľníkmi).

- Každé liturgické slávenie bude verejné nielen pre prihlásených účastníkov, ale aj pre verejnosť. Všetky liturgické slávenia odvysiela naživo Televízia LUX. Aj z tohto dôvodu prosíme všetkých o rešpektovanie času a pokynov tímu P18.

- Tím P18 nezabezpečuje parkovanie pre kňazov, odporúčame zaparkovať mimo hlavných miest programu.

-----------------------------------------------------------------

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

28766091842_92d64be7ac_z

Angažuj sa na #P18

Simulované súdne pojednávanie, zasadnutie mestského či krajského zastupiteľstva, predaj pouličného časopisu, pomoc všetkým vekovým skupinám, ale i desiatky aktivít zameraných na skrášlenie vybraných častí mesta čaká účastníkov letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Zapoja sa do nich počas špeciálneho bodu, ktorý má názov Popoludnie angažovanosti. Zoznam miest dnes zverejňujeme na tejto stránke v časti - Popoludnie angažovanosti. Vďaka dobrovoľníckej pomoci mladí pomôžu desiatkam rozličných inštitúcii v meste a okolí. Urobia tak v duchu výzvy pápeža Františka "1 milión mladých pre pápeža". Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 tak dostanú mladí pozvanie k tomu, aby na "vlastnej koži" prijali pozvanie pápeža a zároveň niečo konkrétne urobili. Popoludnie angažovanosti sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 14.00 do 19.00 hod. na vybraných miestach mesta a okolia.

„Teším sa, že sa mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta jedinečným spôsobom podporia výzvu Svätého Otca Františka. Na webe prinášame zoznam miest angažovanosti. Oddnes až do konca mesiaca pozývame všetkých mladých, ktorí sa prihlásili na P18, aby sa s nimi zoznámili. Po tom, ako 1. júla ukončíme oficiálne prihlasovanie, ich pozveme k tomu, aby sa na jednotlivé miesta prihlásili. Ďakujem všetkým, ktorí sa do toho zapájajú. Osobitne Kataríne Hulmanovej, ktorá to ma logisticky na starosti, ďalej všetkým pracovníkom Gréckokatolíckej charity Prešov, mestu Prešov, VÚC, zástupcom dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto, iniciatíve Krajší Prešov a rozličným inštitúciám a iniciatívam v celom meste a okolí. Ďakujeme,“ hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18 v Prešove. Dodáva, že všetky aktivity budú mladí robiť v duchu špeciálnej príručky DoCat, ktorá vyšla v desiatkach krajín sveta. V slovenčine vyjde práve pred P18. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha.

Táto jedinečná novinka bude súčasťou programu druhého dňa P18. Začne sa špeciálnou katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriami na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. Po tom, ako si mladí teoreticky vypočujú slová o službe lásky, pôjdu do ulíc, kde navštívia konkrétne miesta angažovanosti. Zavítajú napríklad do priestorov charity, centra pre rodinu, neziskových organizácií a združení, komunitného centra, domovov dôchodcov, detského domova, nocľahárne, na mestský úrad, pôjdu aj hasičom či na súd. Čakajú ich tiež tzv. živé knižnice. Ide o miesta, kde sa mladí naučia, aká pomoc v núdzi je naozaj potrebná. Venovať sa budú aj Rómom a pro-life témam. V spolupráci s ďalším partnerom mladí vykonajú aj konkrétne malé činy, ktoré prispejú ku kvalite života mesta a okolia, ako napríklad maľovanie, čistenie okolia či zber odpadkov.

Samostatnou časťou popoludnia angažovanosti budú niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizujú miesto angažovanosti vo svojom štýle. Budú v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držať kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez DoCat výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti budú mať saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc. Ďalšou novinkou tohto dňa bude prezentácia knižnej novinky DoCat v slovenskom jazyku. Vydá ju Spolok sv. Vojtecha. „Som veľmi rád, že v našom vydavateľstve vyjde publikácia DoCat, ktorá sa príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom venuje sociálnej náuke Cirkvi. Téma je zvlášť dôležitá v tomto čase, keď sa naša spoločnosť zmieta v boji o moc a peniaze. Vidíme, že práve mladí ľudia sú citliví na to, čo sa deje, preto som presvedčený, že DoCat bude ich pravým sprievodcom,“ uviedol riaditeľ SSV Ivan Šulík.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Skončí sa 1. júla. Využilo ho už vyše 3 100 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname.

Komunikačný tím P18

15

15 dní

Od nedele sa začala pätnásťdňová on-line kampaň zameraná na podporu účasti mladých na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Komunikačný tím pri tejto príležitosti zverejni na sociálnej sieti P18 prostredníctvom obrázkových šablón 15 dôvodov, prečo prísť v lete do metropoly Šariša. Prvý dôvod znie, že mladí, ktorí prídu, zažijú spoločenstvo mladých medzi sebou. Ďalším, že P18 sa koná v duchu Svetových dní mládeže. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na tejto stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Prihlásenie) za cenu 35 eur. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018. Po tomto dátume sa bude dať zaregistrovať iba na mieste, avšak bez možnosti získať stravu a ubytovanie. 

"Symbolicky môžeme povedať, že začali sme strihať meter do ukončenia niekoľkomesačnej možnosti prihlásiť sa na P18. Všetkých pozývam. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa už prihlásili, aby pozvali svojich priateľov a známych. Osobne pozvite svojich priateľov, aby prišli. Je lepšie raz zažiť, ako stokrát rozprávať. Bude to stáť za to. Stále platí možnosť prihlásenia vopred. Tým, čo sa prihlásili, pripomíname, aby nezabudli na uhradenie poplatku. Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí poplatku. Ten je potrebné uhradiť do siedmich dní od vyplnenia formulára,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. „Všetkých opäť pozývam do metropoly Šariša. Práve tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia už o rok v Paname,“ dodáva Chrvala.

Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Využilo ho už vyše 3000 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. V prípade otázok sa dá ozvať na e-mail registracia@narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím P18

32001834553_50a099a5dd_k

Otcovia, ďakujeme!

Už o 40 dní sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla 2018). Jeho organizátori pri tejto príležitosti oznámili, že do metropoly Šariša pricestujú takmer všetci biskupi Slovenska. Viacerí z nich sa zúčastnia na celom programe. Tešiť sa môžu na tisícky mladých ľudí. Organizačný tím zároveň každého z biskupov pozval do konkrétnej služby. Okrem iného povedú všetky štyri hlavné liturgické slávenia, špeciálne katechézy pre mladých a ranné modlitby mladých rozdelené podľa miesta, odkiaľ pochádzajú. Niektorí sa zapoja aj do vybraných častí programu, ktorým vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok. V Prešove mladí odštartujú prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v januári 2019.

Katechézy, ktoré tvoria podstatnú časť programu na letnom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, povedú bratislavský eparcha Peter Rusnák, rožňavský biskup Stanislav Stolárik a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. "Každý deň bude mať svoju tému, ktorú chcú mladým tlmočiť. Eparcha Peter bude hovoriť o odvahe vykročiť, biskup Stolárik o odvahe ísť proti prúdu a biskup Haľko o odvahe byť mladým práve teraz," hovorí režisér programu P18 Pavol Danko. "Už teraz sa môžu všetci prihlásení tešiť na tieto originálne témy. Pridáme k nim atraktívne svedectvá a multižánrový umelecký program, v ktorom vystúpia aj Dominika Gurbaľová, skupiny F6 a ESPÉ, Tanečné divadlo ATak a Fordžoj a mnohí ďalší," dodáva Pavol Danko.

Centrálnym bodom každého dňa bude liturgické slávenie. Tri budú v hale, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Slávenia budú otvorené aj pre verejnosť. Všetky naživo odvysiela Televízia LUX. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok 26. júla o 18:00 h, bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V piatok 27. júla o 12:30 h jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12:30 h bude sláviť gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12:00 h) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis.

Už prvý deň programu sa do jednej zo služieb zapoja dvaja biskupi. Arcibiskup Zvolenský vo štvrtok 26. júla o 21:30 h povedie v Evanjelickom chráme Svätej Trojice stretnutie nad Svätým Písmom - lectio divina. Ide o podujatie počas programu, ktorý dostal názov N(M)oc modlitby. V ten istý deň a v rovnaký čas povedie trnavský arcibiskup Ján Orosch mariánsku modlitbu zo Združením mariánskej mládeže v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Košický eparcha Milan Chautur povedie v piatok 27. júla o 9:00 h v Mestskej hale ďakovnú modlitbu akatist k Bohorodičke. V ten istý deň, v piatok, sa o 20:30 h na prešovskom amfiteátri uskutoční krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie prebieha na webstránke P18.

Komunikačný tím P18

E_Hrešková

Zo sna

Príprava Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove vrcholí. Tento mesiac vyšla v rámci špeciálnej duchovnej prípravy Odvážny rok posledná z deviatich nových autorských skladieb. Stojí za ňou líderka kapely Christallinus Eva Hrešková zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Hudobne sa spolupodieľali Martina Belejová a Peter Volf z chválového tímu Martindom. Pieseň má názov "Zo sna". Autorkou hudby a textu je samotná hudobníčka, nahrávku a slová skladby zverejnil tím, ktorý chystá P18, na webovej stránka Národné stretnutie mládeže  (v časti Odvážny rok). Ide o poslednú zo série skladieb, ktoré od vlaňajšieho septembra do tohto mesiaca nahrali známi slovenskí interpreti - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

"O piesni som premýšľala už niekoľko mesiacov dozadu. Raz, keď som išla zo svätej omše, napadla mi myšlienka o túžbe. Ako veľmi musela Mária Magdaléna túžiť znovu sa dotknúť Ježiša, uctiť si ho. Túžba, ktorá ju hnala ešte pred svitaním k hrobu. A hneď som mala v hlave myšlienku - túžba väčšia než čokoľvek iné zo sna ma budí, nocou ma ženie. Potom som si sadla ku klavíru a ďalšie myšlienky prúdili už spolu s hudbou. V texte sa prelína príbeh Márie Magdalény s príbehom milej, ktorá hľadá svojho milého v Piesni piesní. Obe postavy spája túžba, láska, ktorá prekonáva strach z noci, dokonca prekonáva konvencie... noc, túžba, hľadanie a napokon samotné stretnutie," hovorí o novej piesni Eva Hrešková.

Táto i ďalších osem skladieb, ktoré vznikli v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, sa objavia na novom CD. Tím P18 ho predstaví krátko pred akciou v metropole Šariša. "P18 beriem ako stretnutie mladej Cirkvi na Slovensku. Je úžasné, že sme všetci súčasťou niečoho oveľa väčšieho, ako sú naše stretká, projekty či služby. Sme súčasťou Kristovej Nevesty a túžbou Božieho srdca je jednota Cirkvi. Ak ostávame žiť v anonymite či v individualizme, ignorujeme túto túžbu. Dávame Bohu najavo, že je nám jedno, o čom On sám sníva a po čom túži. Ísť na P18 môže byť pre mnohých gestom rozhodnutia naplno kráčať za Ježišom - aj keď ma to niečo stojí. Samozrejme, má to veľa ďalších bonusov," dodala autorka poslednej skladby P18.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie prebieha na webstránke P18.

Komunikačný tím P18
Snímka: www.martindom.sk

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené