42954566064_da21b3eefc_z

#zdennikaucastnika Deň druhý

Vykročila som do nového dňa a užívam si pohľad na krásne kvety navôkol. Tentokrát kráčam sama a hľadám si vlastnú cestu do hlavnej haly. Po chvíli sa pýtam okoloidúcich odvážnych pútnikov, aby ma usmernili ako ďalej. Podarí sa mi dostať do haly práve včas, aby som sa mohla pridať k spevu gréckokatolíkov. Po rannej modlitbe sa k nám prihovára otec biskup Rusnák a hovorí nám o tom, že my chceme víťazstvo podľa vlastných predstáv, ale Boh nám ukazuje víťazstvo lásky na kríži. Zároveň nás pozýva odvážne vykročiť a v tomto duchu sa nesie celý dnešný deň.


Po prednáške sa vraciam naspäť na ubytovanie, lebo som si zabudla školskú pomôcku, ktorá sa dnes bude zbierať pre deti zo sociálne slabších rodín. Na skupinku prichádzam síce neskôr, ale aspoň som si už našla cestu, ako sa rýchlo dostanem na školu, kde bývam.


Počas svätej omše mi začína byť zle a tak vychádzam z veľkej haly, aby som sa nadýchala čerstvého vzduchu. Som vďačná za každú ponúknutú vodu či povzbudenie ľudí okolo. Vravím si, že to musím vydržať a kráčam k svojej skupinke, s ktorou idem do Občianskeho združenia Barlička. Po ceste sa modlím, aby sa mi uľavilo a mohla som tak slúžiť. Pán to zobral doslova a po chvíli mi je lepšie.


Spoznávam sa s usmiatou rehoľnou sestrou, ktorá mi je veľkou oporou. V Barličke sa stretávame so zvedavými seniormi, ktorí sú plní očakávaní, čo spolu s nami zažijú. Rozdelíme sa do dvojíc – dobrovoľník a senior – a spoločne pracujeme na rôznych aktivitách. Po jednej z nich sa pýtam svojej spoločníčky, ako sa jej táto úloha páčila. Odpovedá mi s úsmevom: „Páčila sa mi, aj keď som tam občas napísala voloviny.“ Obidve sa začneme s chuťou smiať a tešíme sa zo vzájomného obohacujúceho času.


Asi po dvoch hodinách som sa opäť začala cítiť zle a tak odchádzam spolu so zdravotníčkou na ubytovanie. Učím sa pokore a prijímam lieky a idem spať. Keď sa prebúdzam, som vďačná za sucháre, ktoré mi doniesla kamarátka. S veľkou túžbou chcem ísť na krížovú cestu, ale telo ma ešte neposlúcha tak, ako by som chcela.
Som vďačná za to, že vďaka kamošom z telky môžem byť na diaľku v modlitbe spojená s účastníkmi v amfiteátri. Odchádzam spať a dúfam, že zajtra budem vládať viac.

 

Autorka: Mária Pacalajová

28780680437_cf0898f94e_z

#zdennikadobrovolnika Deň šiesty

Po skorej rannej porade nášho mediálneho tímu deň nabral rýchle otáčky. Odbicyklujem si to už na svoje tradičné ranné miesto – do kaviarne. Dnes sa spolu s fotografom Jurajom vraciame späť so šiestimi kávami, aj pre ďalším dobrovoľníkov.
Rýchlo si cestou do haly uchmatnem rožok s lekvárom a bleskovo ho do seba hodím. Chystáme články do novín, na web, čo treba... No cítim, že dnes je únava niekoľkonásobne intenzívnejšia ako po iné dni. Viem, že sa potrebujem zastaviť.
Útržkovito zachytím niečo z katechézy a doobedňajšieho programu popri svojej práci. „Keď sa topíte, dívajte sa na Ježiša Krista,“ povzbudzoval nás bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý mal dnešnú katechézu s názvom O2H vykročiť. A ja si sama kladiem otázku: V čom sa topím? Popri ťukaní do počítača premýšľam nad potopami vo svojom živote (a srdci).

Napriek dvojitej káve Počas svätej omše zaspím na svojom notebooku a hoci sa ma počas celej omše snažia prebudiť kolegovia štuchaním, vstanem a na podnet: „Ideš na prijímanie?“ Viem, že ho potrebujem. Svojho živého Boha. Bytostne. Totálne. V hale je veľmi vydýchaný a dusný vzduch, dnes viacerí padajú a zdravoťáci sú v jednom behu.

Únava dosiahla už svoj strop a tak som popoludnie angažovanosti strávila aktívnym oddychom – výdatným spánkom. Nechám sa poslušne odviesť na internát a poslúcham príkaz na oddych. Dnešok je viac o tom, ako sa učím prijať, že aj cez moju slabosť a nevládnosť môže Pán pôsobiť. (A ticho v srdci dúfam, že aj pôsobí. Minimálne na moju pokoru. Tej nie je nikdy dosť.)

 

A neskôr sa prežívam riadnu vďačnosť za to, že môžem ísť na sfilmovanú krížovú cestu v mestskom amfiteátri. Dnes ako účastník s príkazom – nepracuj! Užívam si to vskutku plnými dúškami. Otec biskup Marek Forgáč nás vo svojich zamysleniach vyzýva, aby sme sa nebáli hlboko ponoriť do utrpenia. Že aj búrlivé more má svoje breh, kde nás čaká Ježišova ruka a niet takej vody, ponad ktorú by Pán neprešiel.
Premýšľam nad tým, či sa na týchto miestach už niekedy ľudia verejne (alebo aspoň v srdci) modlili... A nad tým, aká je to sila, že sa tu dnes večer modlí viac ako štyritisíc mladých ľudí. Milosť premodlievať miesta, na ktorých sa zrejme bežne nemodlí...

Služba dobrovoľníctva je nádherná, ale aj pri nej musíme niekedy prijať svoje limit a nevládania a nejsť do (seba)zničenia. Nezničiť sa, ale celá sa stráviť v l(L)áske.
Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom!

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová

 

43632926732_7cfd153c1e_z

Sen pápeža v Prešove

Desiatky kilometrov chodníkov vyčistených od buriny a odpadkov v rámci mesta a v lese, okolo 40 vriec vyzbieraného odpadu, stovky metrov namaľovaného zábradlia a preliezok, hektár pokosenej trávy, šesť kilometrov revitalizácie stromčekov a strihaných kríkov či 50 metrov kubických zeminy z vyčistených chodníkov a rigolov. Stovky rozličných aktivít, zameraných na skrášlenie vybraných častí mesta, boli súčasťou špeciálneho popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo druhý deň programu na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Vďaka dobrovoľníckej pomoci vyše tri a pol tisíc mladých ľudí mladí z celého Slovenska i zahraničia pomohli desiatkam rozličných inštitúcii v meste a okolí. Urobili tak v duchu výzvy pápeža Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 dostali pozvanie k tomu, aby na „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža a niečo konkrétne urobili.

Sú to neskutočné čísla. Ďakujem ešte raz každému jednému, ktorý sa zapojil a prispel svojou pomocou. Patrí im veľká vďaka, že odovzdali svoj čas a námahu a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu. Výzva pápeža Františka naplno ožila,“ hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. Táto novinka začala špeciálnou katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriamil na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. Po tom, ako si mladí teoreticky vypočuli slová o službe lásky, išli do ulíc, kde navštívili takmer 100 konkrétnych miest angažovanosti. Zavítali napríklad do priestorov charity, centra pre rodinu, neziskových organizácií a združení, komunitného centra, domovov dôchodcov, detského domova či nocľahárne. Na sídle VÚC sa konalo simulované zasadnutie poslancov, mladí boli aj u hasičov či na súde. Čakali ich tiež tzv. živé knižnice. Ide o miesta, kde sa mladí naučili, aká pomoc v núdzi je naozaj potrebná. Venovali sa aj Rómom a prolife témam. V spolupráci s partnermi mladí vykonali aj konkrétne činy, ktoré prispeli ku kvalite života mesta a okolia. Týchto aktivít bolo takmer 150.

Samostatnou časťou jedinečného popoludnia angažovanosti boli niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizovali na piatich rozličných miestach v meste miesto angažovanosti vo svojom štýle. Boli v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držali kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti mali saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc. Ďalšou novinkou tohto dňa bola špeciálna prezentácia knižnej novinky DoCat v slovenskom jazyku. Predstavil ju riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík. Slovenčina je už 32. jazykom, v ktorom táto publikácia vychádza. Táto kniha sa venuje sociálnej náuke Cirkvi. „Docat nazval pápež František ,manuálom svedomia’ a odporúča ho mladým, aby vedeli, čo konkrétne majú robiť v rôznych spoločenských situáciách,“ hovorí Ivan Šulík. K výzve pápeža Františka sa pridala na pódiu aj Prešovčanka Elena Karasová. Študentka Teológie manželstva a rodiny na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme predstavila po vzniku myšlienky knihu pápežovi Františkovi a je jednou z dvoch tvári celosvetovej kampane DoCat. Predhovor ku knihe napísal Svätý Otec František.

Deň angažovanosti vyvrcholil krížovou cestou v amfiteátri so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča. Sobotný program odštartoval rannou katechézou a pokračovať bude špeciálnym bodom programu EXPO povolaní. Ide o jeden z verejných bodov programu P18. Na Hlavnej ulici sa predstavia viac ako štyri stovky rehoľníkov. Originálne podujatie predstaví zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Po prvýkrát sa k nim tento rok pripoja aj predstavitelia z dvoch kňazských seminárov. Celkovo pôjde o 73 rozličných skupín, ktoré mladým ukážu a sprostredkujú živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej vôle. Špeciálnou prekvapením bude open air koncert spievajúcich zasvätených osôb na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša, štyri divadelné predstavenia v divadlách v meste a špeciálne športové aktivity v Záhrade umenia v Prešove.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, ktoré sa koná do štvrtku, vyvrcholí v nedeľu 29. júla 2018. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom je mesto Prešov. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Nadväzuje na Svetové dni mládeže, na ktoré pozýva pápež, ktorý ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha,“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikla špeciálna niekoľkomesačná duchovná príprava Odvážny rok. Vyvrcholí účasťou mladých na P18. Najbližšie SDM sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. P18 preberá štafetu po R13 v Ružomberku (v roku 2013) a P15 v Poprade (2015).

 

Komunikačný tím P18

P18 písacie potreby_2018-8

2500 kusov

Účastníci Národného stretnutia mládeže P18, ktoré prebieha od štvrtku v Prešove, aktívne pomôžu rodinám v núdzi. Na podujatí dnes vyzbierali približne 2 500 kusov školských pomôcok. Podporia tým celoslovenskú zbierku spojenú so zbieraním pier, školských tašiek, peračníkov, zošitov, pasteliek a iných školských pomôcok, ktorú od júna do augusta už po deviatykrát organizuje Slovenska katolícka charita. Medzi pomôckami bolo napríklad 15 kusov školských ruksakov, stovky rozličných pier a ceruziek, zošitov a farebných papierov, pasteliek a iné školské pomôcky. Tím P18 ich nazbieral do pätnástich krabíc. Okrem účastníkov P18 prišli zbierku podporiť aj viacerí obyvatelia Prešova a z okolia.

"Touto zbierkou sa chceme podeliť s tými, čo to potrebujú," vysvetľuje zrod myšlienky zbierky hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. Zbierka podľa jeho slov nadväzuje na podobnú zbierku, ktorú organizátori pripravili pred tromi rokmi na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Mladí vtedy darovali 750 kilogramov oblečenia. Určené bolo pre farské charity, ľuďom bez domova, chorým, sociálne odkázaným ľuďom a rodinám. "Tešíme sa, že nadväzujeme na niečo, čo sme už úspešne urobili v minulosti. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou opäť odovzdáme svoj diel pomoci," dodáva Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

"Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa nemalo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť. Verím, že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska," hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. Medzi prijímateľmi zbierky budú aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí. Minulý rok charita vyzbierala vyše 13 000 pomôcok.

Bližšie informácie o zbierke je možné nájsť na stránke https://www.charita.sk/zbierka-skolskych-pomocok/.

 

Komunikačný tím P18

2

#zdennikaúčastníka Deň prvý

Skoro ráno som vstala a pobalila si posledné veci. Nielen moja cesta dnes smeruje až na ďaleký východ – do Prešova na Národné stretnutie mládeže P18. Predtým som už zažila podobné stretnutia v Poprade a Krakove, takže v radosťou a očakávaním nastupujem do vlaku. Usmievaví mladí, vyzbrojení karimatkami, postupne zapĺňajú celý vlak. Netrvalo dlho a už si vyspevujeme všetci spoločne cez ľudovky až po gospelové piesne. Začínam si užívať atmosféru stretnutí mladých, keď sme si všetci rovní. Po dlhej ceste napokon vystupujeme v Prešove.

Som tu po prvýkrát a mesto ma zaujalo svojimi historickými budovami a špecifickým čarom. Program začína uvítacím ceremoniálom, počas ktorého má zimomriavky na chrbte. V srdci mi znie pieseň od Poetica Musica: „Živej vody mi daj, nech nie som smädná a prázdna jak doteraz...“ A práve to vnímam ako dôvod, prečo som sem mala prísť – potrebujem načerpať Živú vodu. Potom nasleduje svätá omša, kde nás otec biskup Bober povzbudzuje, aby sme sa nebáli byť odvážnymi. Záver dňa patril skupinkám a napokon oddychujem počas modlitby taizé v Božej prítomnosti.

 

autorka: Mária Pacalajová

IMG_5405

Zavítajte do stánku Spolku svätého Vojtecha na P18

Spolok svätého Vojtecha pozýva účastníkov P18 v piatok a sobotu do svojho stánku v športovej hale v Prešove. Okrem čerstvých knižných noviniek Docat a Y-Biblia v ňom nájdu ďalšie zaujímavé publikácie pre mladých, ktoré budú dostupné so zľavou 10 percent.

Počas piatkovej katechézy na P18 predstaví riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík publikáciu Docat. Sociálna náuka Cirkvi pre mladých, ktorá spolu s Y-Bibliou vychádza v tieto dni v slovenčine. Pápež František ju mladým odporúča ako „manuál svedomia“ a vyzýva ich, aby boli angažovaní a stali sa „chodiacou sociálnou náukou“. Práve výzvy Docatu sa stali hlavnou témou stretnutia P18.

Priamo na mieste sa priaznivci dobrých kníh môžu stať členmi najstaršieho a najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku a získať tak celoročnú zľavu 15 percent na všetky knihy z produkcie Spolku svätého Vojtecha. Ako novinku prináša SSV možnosť darovať členstvo v SSV na krst.

Spolok svätého Vojtecha zároveň pozýva do svojej predajne na Hlavnej ulici v Prešove, kde je dostupný široký sortiment kníh i devocionálií. Počas P18 ponúka v Prešove zľavu desať percent na všetky knihy SSV.

 

Martina Grochálová - SSV

Komunikačný tím

42752133805_2aa698ab46_z

#zdennikadobrovolnika Deň piaty

Deň začíname poradou nášho mediálneho tímu o siedmej ráno. Dnes to celé vypukne. Cítim radostné chvenie pred niečím veľkým. Až večer si uvedomím, ako rýchlo zbehol tento deň.
Po raňajkách utekáme (respektíve ja bicyklujem) na mestský úrad na raňajky s novinármi za účasti mesta. Po tlačovke druhá káva v priebehu polhodiny. I my dobrovoľníci odpovedáme na otázky novinárov, ktorí chcú do svojich príspevkov slová od mladých. (Teda, rozprávam niekoľko minút a vytiahnu z toho jednu vetu.)

Cestou z mestského úradu začíname stretávať prvých účastníkov, zatiaľ rozpačito kráčajúcich mestom. Vraciame sa na hlavný stan, kde necelé dve hodiny na dokončenie ďalšieho čísla Od-vážne. Nečakane to dnes stihneme polhodinu pred deadlinom do tlače. Počas adrenalínovej prípravy čísla mi donesie sestra Julka ešte horúci pirôžtek, nahrám s ňou krátky rozhovor a dostanem vrecúško kávy od sestier. Za sestrami z EXPA zbehnem len s diktafónom, bez mobilu a počítača, čo je vítaná a (ne)čakaná úľava. No nie nadlho.

Rýchlo otočíme obed, oblečieme si dobrovoľnícke tričká a chystáme sa do haly, kde čo-chvíľa začne program. Cestou stretávam množstvo mladých, ktorí prúdia do haly.
Len sa tak prechádzam pomedzi účastníkov a cítim v srdci brutálnu radosť z toho, že sú tu. Sú zhmotnením úsilia dobrovoľníkov. Je to úchvatné. Hala je čoskoro plná a moje srdce je plné radosti z tých, ktorí prišli.

Otvárací ceremoniál je famózny. Máme naň úchvatný výhľad z balkóna, presne oproti pódiu, kde sme všetci novinári zložení. Na javisku je jazierko, s ktorým pracuje celý ceremoniál. Tematika vody a odvahu je ústrednou. A ja si kladiem otázku, ako je to s tou mojou (ne)odvahou a mojím smädom... Odkiaľ čerpám (živú) vodu?

„Strach je nedostatkom lásky. Pred nami nie je stena, ale otvorená Božia náruč,“ víta nás v Prešov župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Po úvodných slovách slávime Eucharistiu. Keďže je svätá omša prístupná aj pre nezaregistrovaných, hala sa plní stále viac. Spolu s domácim biskupom Bernardom Boberom koncelebruje omšu približne 150 kňazov. Otec biskup nás povzbudil, aby sme sa nebáli objavovať Boha, žiť s ním a nerozmýšľať, ako sa to nedá, ale ako sa to dá. „Sme stvorení na to, aby sme sa nevzdávali,“ radostne povzbudzoval mladých počas svojho príhovoru, do ktorého zakomponoval mnoho humorných pasáží. Počas kázne sa od sviečok zapáli loďka na jazierku na pódiu. To len tak, aby ste vedeli. 🙂

Po svätej omši sú skupinky a keďže my ako dobrovoľníci skupinky nemáme, dokončujeme články, časopis a všetko, čo treba. Odbehneme na rýchlu večeru a večer sa rozpŕchneme do mesta na (N)Moc modlitby. Moje prvé kroky zamieria na hudobno-slovné pásmo Poetica musica, kde zaznie jedna z mojich obľúbených pasáží z ich piesní: „Veď je toľko vecí, o ktoré môže človek prosiť, ja vyberám si nádej.“ A ja si fakt túžim vyberať nádej... Aj keď o pár minút z františkánskeho kostola odchádzam, zatúžim po tichu... A hoci je deväť miest po celom Prešove plné mladých, n(m)oc modlitby je v plnom prúde, ja bicyklujem mestom plným mladých a v tichu sa modlím ruženec.

A odbicyklujem sa a odmodlím až na internát. Spánok je taký žiadaný a vítaný! Každým dňom viac. No napriek neskutočnej únave mám v srdci radosť a teším sa na zajtra. Na tých všetkých mladých, ktorí prišli. Na to málo, čo môžeme pre nich urobiť, a na žasnutie nad tým, čo všetko pre nich v tomto čase vykoná Boh.

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová

28723802487_b769bd08b6_z

Očakávania dobrovoľníkov

Našim dobrovoľníkom sme počas prípravného týždňa položili dve otázky: Prečo prišli ako dobrovoľníci na P18? A čo od tohto stretnutia očakávajú?

Adela, stravovací tím
Prišla som, lebo chcem pomôcť s týmto podujatím, lebo si myslím, že to je fajn a očakávam, že tou svojou troškou, čo môžem, prispejem k tomu, aby sa to podarilo.

Kika, stravovací tím
Nemám žiadne očakávania a prišla som ako dobrovoľníčka, lebo viacej ma baví pomáhať, ako len tak byť na programe, a chcem tu spoznať nových priateľov a tak byť bližšie k Bohu tým, že budem slúžiť a pomáhať.

Ivka, stravovací tím
Prišla som, aby som pomohla aj druhým ľudom, lebo viem, že treba pomôcť, ale očakávania nemám žiadne.

Filip, stravovací tím
Ja som prišiel pomôcť, lebo som z tohto mesta a je tu táto super akcia. Očakávam, že pomôžem a budem nápomocný a budú mať z toho iní radosť.

Dominik, security tím
Ani sám neviem, čo očakávam neviem, ale dúfam, že sem prídu ľudia a duchovne sa povzbudia a načerpajú. Prišiel som preto, lebo chcem mať také nové skúsenosti z prácou s ľuďmi a pomôcť niečomu, čo Pán Boh robí na Slovensku.

Veronika, zdravotnícky tím
Bola som aj na P15 a bolo také prirodzené ísť aj na P18. Očakávam, že načerpám a poslúžim, ak bude treba, tak poslúžiť ak bude treba, ale dúfam, že nebudeme mať my zdravotníci veľa roboty tento víkend.

Patrik, zdravotnícky tím
V podstate som sem prišiel zabezpečovať prvú pomoc, takže očakávam, že v prípade, že niekomu príde zle, budeme tí, ktorí budú schopní pomôcť ostatným ľuďom. Samozrejme, inak sme sem prišli pre duchovný program tak ako všetci. A nechám sa prekvapiť, takže nejaké veľké očakávanie nemám.

Pavol Danko, režisér P18
Ja snívam tento sen o P18 už dva roky a prišiel som sem, aby som videl, ako Boh tie sny plní a ako nás prekvapuje stále viac a viac.

Marek, security tím
Prišiel som spoznať nových ľudí, užiť si úžasný týždeň a pomôcť s veľmi dobrým dielom na Slovensku. Očakávam únavu, možno aj ťažšie časy, ale očakávam z tohto celého podujatia veľké požehnanie pre všetkých ľudí a dúfam, že aj pre celé Slovensko.

Miroslav, security tím
Prišiel som na túto akciu, aby som väčšmi hľadal Boha, trošku sa väčšmi obohatil v duchovných veciach. Myslím, že to je aj skvelá príležitosť na spoznanie mnohých ďalších ľudí, ktorí majú podobne zameranie a rovnaké podobné ciele ako ja – hľadať živého Boha v každodennej rutine a ísť za ním po celý život. Nájsť aj v takých vzoroch a pri mladých ľuďoch nejakú inšpiráciu, modliť sa za nich, za ich postoje, vývin, smerovanie. Myslím, že si tak môžeme pomáhať navzájom, že to dáva skvelú príležitosť pre mnoho dobrého. A očakávam Božie kráľovstvo.

Gejza, školník, kostolník, tréner
Na tejto škole (Gymnázium sv. Moniky, hlavný stan dobrovoľníkov) a viem o týchto aktivitách a podporujem ich. Som tak blízko a predsa tak ďaleko, lebo som tu, ale nemôžem sa zúčastniť na všetkých týchto aktivitách, lebo som potrebný na inom mieste. Ale beriem tieto veci vážne, pretože som športovec – amatér bežec a keď mi dajú otázku, že čo robíš pri tých dlhých behoch, tak modlím sa, lebo čo iné mi zostáva, jedine s Božou pomocou človek dôjde do cieľa. Čo očakávam od tohto stretnutia? Myslím si, že sa stretne veľa (nielen) mladých ľudí.

Vierka, info tím
Chcela som priložiť ruku k dielu a nejako pomôcť pri tomto podujatí i zažiť dobrovoľníctvo. Neočakávam nič špeciálne, možno prebudenie Prešova a nájdenie sa v službe dobrovoľníka.

Michal, info tím
Som prvýkrát vôbec dobrovoľník na akcii a je to vážne super, že môžem takto prísť a  pripraviť niečo pre ľudí. Všetko som zatiaľ zažil iba ako účastník. A je to naozaj zaujímavé takto prísť a pripraviť všetko. Očakávam, že budú isto nejaké problémy, možno ich všetky vyriešime, a že všetko vlastne vyjde podľa našich predstáv.

Alžbeta, tím výzdoba
Aby som sa začlenila medzi týchto ľudí, pomohla v takejto službe. Očakávam aj duchovné stíšenie, ale aj nové zážitky.

Filip, tím výzdoba
Prišiel som sem kvôli tomu, aby som bol s mladými od nás z farnosti a so svojimi kamarátmi a chceme vytvoriť dobrú partiu a poslúžiť ostatným mladým ľudom. Očakávam od toho, že to prinesie novú radosť a nádej do sŕdc mladých ľudí.

Marek, upratovací tím
Prišiel som sem, aby som mohol poslúžiť a očakávam od toho, že to bude veľmi dobrá akcia a sa spoznám s mnohými ľuďmi a prispeje to k tomu, aby mladí viac priľnuli k Cirkvi ako k svojej Matke.

Jozef, upratovací tím
Očakávam vytvorenie takého krásneho spoločenstva mladých a od nášho tímu, že to dobre dopadne, že všetko bude čisté, upratané.

Zuzka, upratovací tím
Prišla som sem, lebo bolo očistiť záchody a očakávam zhromaždenie mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Bohom, ktorí po ňom túžia.

sr. Daniela, tím EXPO
Aby som pripravila pôdu pre svojich kolegov, pre sestry, bratov, ktorí prídu prezentovať svoje rehoľné komunity a spoločenstvá počas Expa. A očakávam záujem mladých ľudí, možno inšpiráciu pre nich, možno otázky, ktoré budú mať na rehoľné spoločenstvá, možno také nadšenie zo strany mladých ľudí, že vidia, že rehoľný, zasvätený život ešte stále žije a  má zmysel v tomto živote aj v tejto dobe.

sr. Juliána, tím EXPO
Pozvali ma do tejto služby pomôcť a som rada, že je to práve v Prešove, pretože je to moje rodné mesto. Mám skúsenosť z R13 a z P15, čo sa týka stretnutí EXPA. Som v takom očakávaní, čo rehoľníci a  pro-life hnutia predvedú alebo ako odprezentujú svoju odvahu a charizmu, lebo vždy to bolo takým prekvapením, takže čakám, čo to bude.

 

Komunikačný tím.

28760802107_90ded372a5_z

P18Začíname

Mesto Prešov je oddnes dejiskom Národného stretnutia mládeže P18, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program šitý na mieru, v ktorom počas najbližších štyroch dní vystúpi viac než sto profesionálnych a amatérskych hostí, je zameraný na odvahu. Láka na umelecké čísla, ale aj na slávenia a modlitby, ktoré sa mladým predstavia v netradičnom šate. Okolo 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ktorí sa na podujatie zaregistrovali, organizátori vyzvú vykročiť, ísť proti prúdu a byť skutočným mladým. Na akcii, ktorú tím spolu s dobrovoľníkmi a partnermi chystal viac ako dva roky, vyvrcholí špeciálna duchovná príprava Odvážny rok. Mladí zaplnia celé mesto, najväčšia časť programu sa uskutoční v Tatran Handball Aréne. Záverečná bodka bude na Hlavnej ulici v Prešove. V metropole Šariša mladí odštartujú prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v januári budúceho roka.

Národné stretnutie mládeže (NSM) P18, ktorého generálnym partnerom je mesto Prešov, potrvá do nedele. Partnerom podujatia je Prešovský samosprávny kraj. Nebudú v ňom chýbať katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a športové aktivity. Predchádzal mu špeciálny prípravný týždeň dobrovoľníkov, ktorých je okolo 500. Oficiálna príprava začala už vlani v septembri po blahorečení saleziána kňaza Titusa Zemana. „V čom bude iné? A v čom rovnaké? Bude rovnaké v tom, o čom nám vždy na Národnom stretnutí mládeže išlo – dať mladým zažiť bohatstvo nášho Boha a Cirkvi v jednote v rôznosti. To sa ukáže v programe, zložení účastníkov, v rôznych formách modlitby, liturgie či umenia spojených do jedného, harmonického a ladiaceho celku, tak, ako je Božou radosťou spájať najrôznejšie. A zároveň toto bude to nové,“ prihovára sa v programovej brožúre, ktorú dostal každý prihlásený účastník, kňaz Ondrej Chrvala, ktorý už po tretíkrát vedie tím Národného stretnutia mládeže. „Našou túžbou je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi. Chceme, aby mladí zažili spoločenstvo medzi sebou, okolo svojich pastierov a zároveň túžime, aby sme v nich roznietili túžbu prinášať evanjelium do sveta,“ dodáva.

Mesto Prešov, tretie najväčšie miesto na Slovensku, kráľovské mesto so špecifickou atmosférou, bohatými dejinami, ale aj odtlačkami moderného vývoja. Prešov, označovaný aj ako Atény nad Torysou, bol vždy mestom mladých a mám radosť, že lete roku 2018 vítame ďalších mladých ľudí, ktorí počas Národného stretnutia mládeže okúsia atmosféru nášho krásneho mesta. Ďakujem Konferencii biskupov Slovenska i všetkým, ktorí sa na organizácii tohto podujatia podieľali, vytvorili sme totiž ďalší významný medzník v modernej histórii nášho mesta,“ píše v brožúre primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. „Osobne ma veľmi teší, že Národné stretnutie mládeže sa v roku 2018 uskutočňuje v Prešove, metropole severovýchodu Slovenska, ktorá má ambíciu stať sa mestom mladých nielen počas podujatia P18. V „Odvážnom roku“ vám želám, aby ste počas podujatia P18 načerpali vnútornú silu a inšpiráciu, našli odvahu zmeniť sa, odvahu žiť v prítomnosti a odvahu úprimne milovať a dôverovať. Vitajte v Prešovskom kraji,“ pridáva sa predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý sa osobne zúčastnil aj na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade.

P18 bude programovo späté so SDM. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do Prešova v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (prvej v samostatnej republike) – 2. júla 1995. O konaní P18 rozhodli ešte pred dvomi rokmi biskupi Slovenska. P18 preberá štafetu po R13 v Ružomberku (v roku 2013) a P15 v Poprade (2015). „Celá príprava je spojená s tzv. Odvážny rokom. „Táto myšlienka nám napadla z podnetu SDM. Ako vieme, tie najbližšie sa uskutočnia v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne dôležitá. Vymysleli sme si preto slovnú hračku. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. o-dva-ha. Z toho vznikol duchovná príprava na P18 Odvážny rok. Prvý deň začneme o 17.00 h otváracím ceremoniálom o odvahe a vode, čím sa nám skladačka Odvážneho roka uzavrie. Pozývam všetkých, ktorí to chcú zažiť, nech prídu,“ pozýva režisér P18 Pavol Danko. Centrálnym bodom každého dňa bude svätá omša. Prvý deň jej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Večer vyvrcholí programom v deviatich chrámoch v Prešove s názvom „N(M)oc modlitby“. Ich zoznam je na webe P18 v Prešove. Tento bod programu je zároveň celý otvorený pre verejnosť.

Pápež František mladým stále pripomína, aby neboli tzv. „gaučoví kresťania“, ale aby mali odvahu vykročiť. Na túto časť odvahy sa zameriame druhý deň. Pozveme ich vykročiť. Nielen v hale, ale aj mimo nej. Začneme modlitbou akatistu a katechézou na tému odvaha vykročiť. Po svätej omši bude v programe špeciálny bod – popoludnie angažovanosti na desiatkach miest v celom meste. Piatkový program uzavrie krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča,“ avizuje Danko. Sobotný deň podľa jeho slov vyzvú organizátori mladých ísť proti prúdu. Na Hlavnej ulici sa uskutoční napríklad špeciálne EXPO povolaní, v hale gréckokatolícka svätá liturgia s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom a večerná modlitbová vigília s Riekou života. Celý nedeľný program bude mať príchuť Svetových dní mládeže v Paname. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V Prešove sa očakáva účasť takmer všetkých biskupov Slovenska. Pod Tatry tiež dorazia stovky kňazov rehoľníkov z celého Slovenska i zahraničia. Podrobný program je možné nájsť na stránke P18.

Hlavným organizátorom Národného stretnutia mládeže P18 je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. P18 je skratka, ktorá je zložená zo začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. P18 sa nesie v duchu biblického verša „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“. V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok, z ktorého vyšla aj kniha s CD.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Komunikačný tím P18
Fotografie: Andrej Jaško

42929046684_b0a03987ed_z

#zdennikadobrovolnika Deň štvrtý

Stred týždňa býva krízový. Dobre to poznám z detských táborov. Je to deň, keď dobrovoľníkom dochádzajú sily, ale treba makať stále viac. Tak je tomu aj dnes. Cítila som to, už keď som ráno vstala. A zúfalo som zatúžila po šálke kávy a tichom stretnutí s Pánom.
Tak som vynechala spoločné ranné modlitby v hale i raňajky a vybrala som sa na bicykli sama do kaviarne. Po štyroch dňoch som si dopriala svoje obľúbené cappucino v šálke, nielen coffee to go v papierovom poháriku, utiahla sa na terasu útulnej kaviarne a pila svoju šálku s Ježišom. V pokoji, nehodila som ju do seba prvý dúšok.
Na rannej modlitbe mali tému lásky, vychádzajúc z Pavlovho hymnu na lásku. A ja som v rannej hodinke prežívala tiež Otcovu lásku voči mne. Namiesto masovky som zostala v samote s Otcom. A ako sa o pár hodín ukázalo, pre dnešný zlomový a náročný deň to bolo naozaj kľúčové. Od šálky s Ježišom som sa nezastavila, až kým som večer neľahla do postele. Ale to už predbieham.

Dnes prišli už všetci dobrovoľníci. A je to citeľné. Mesto omladlo a naplnilo sa mladými usmiatymi ľuďmi, pripravenými slúžiť s otvoreným srdcom a to nielen účastníkom, ale aj mestu. Svedectvom svojho života a služby.

Úspešne sme vytlačili prvé číslo nášho Od-vážne. To vážne?. Hoc s trojhodinovým meškaním a dátumom 25. augusta, ale vydali sme. A vydali sme sa na päťdňovú novinovú túru. Zajtra s trojnásobným nákladom. Ak už pre nič iné, potešila minimálne antistresová omaľovánka pre vystresovaných animátorov a vhodný papier na ovievanie v horúcej hale.

Vrcholná svätá omša už pre všetkých dobrovoľníkov bola celebrovaná otcom biskupom Stanislavom Zvolenským. Znásobil sa aj počet kňazov, prišli aj zástupcovia z mesta, pani primátorka, župan. Otec biskup vo svojom príhovore ďakoval za nás – dobrovoľníkov. omšsa sa niesla v slávnostnej atmosfére. A ja cítim motýliky v srdci. Dobrovoľníctvo robí (okrem iného) človeka vďačným za mnohé veci, ktoré bežne pokladá za samozrejmosť a možno si ich ani nevšimne. V pokoji vypitá káva zo sklenenej šálky, krásne aleluja na omši s radostným zvýšením, pohľad na množstvo kňazov pre mládež, parádna zmrzlina (ktorá tvorila moju dnešnú prevažnú stravu dňa), úsmev, možnosť sadnúť si, objatie,...

Večerný program bol špeciálne ako vďaka pre všetkých päťsto dobrovoľníkov. Centrálny tím a vedúci tímov prišli v krojoch, prevzali si pre nás dobrovoľnícke tričká, nechýbala tombola a napokon ľudová zábava. Hala, ktorá podľa statika udrží na ploche tridsať ľudí, zvládla päťsto tancujúcich dobrovoľníkov.

Únava urobila svoje a tak som už o jedenástej šla naspäť na internát, aby som si uchmatla čím viac spánku. O siedmej ráno máme poradu a najbližšie sa zastavíme asi tak v nedeľu.
Zajtra to celé vypukne. Cítim v srdci také zvláštne chvenie a radosť. P18-tka prichádza!

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené