P18_10

10 dní 

Už len desať dní majú mladí ľudí na to, aby sa prihlásili na letné Národné stretnutie mládeže P18. Mesto Prešov ním ožije v dňoch 26. až 29. júla 2018. Kompletný balíček zložený z programu, ubytovania a stravy je možné získať za 35 eur. Prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na oficiálnej stránke narodnestretnutiemladeze.sk (v časti "Prihlásenie"). Mladí sa môžu rozhodnúť pre možnosť prihlásenia vopred (do 1. júla 2018) alebo na mieste (po 1. júli 2018). Pri registrácii na mieste však organizačný tím už nezabezpečuje ubytovanie a stravu. V prihlasovacom formulári je potrebné vypísať niekoľko osobných údajov a zvoliť si konkrétny typ prihlásenia. Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí registračného poplatku. Ten je potrebné uhradiť do 7 dní od vyplnenia formulára. Od polovice januára, kedy bolo spustené, sa prihlásilo vyše 3 500 ľudí. Očakáva sa, že do Prešova príde okolo 4 000 mladých ľudí.

Ostáva posledných desať dní na prihlásenie. Pomaly sa blížime k podujatiu, a preto chceme ešte raz pozvať všetkých, ktorí prejavia záujem, aby prišli na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude, podobne ako dve predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (prvej v samostatnej republike) – 2. júla 1995. Jeho návštevu pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, ale aj socha v nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek.

Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Celý program P18 bude pripravený tak, aby pripomínal SDM – špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, unikátne duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu aj silné svedectvá, kvalitné umelecká čísla a liturgiu. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch koná po tretíkrát. Historicky prvé sa konalo v Ružomberku. Pod Čebrať prišlo v roku 2013 niekoľko tisíc mladých ľudí. Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečníkmi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do srdca Liptova kus Brazílie. Druhé podobné podujatie sa konalo v roku 2015 v Poprade. Trojdňový program bol zameraný na odkrývanie pokladov. Obsahoval desiatky umeleckých čísiel pripravených špeciálne na mieru, Pod Tatry prišlo okolo 3 500 mladých ľudí.

Komunikačný tím P18

37683730044_b240e1b260_z

Na Slovensku sa deje niečo veľké

Má prehľad o všetkom. Rád však pracuje v tíme a nechá si poradiť od múdrejšieho. Túži byť na viacerých častiach programu, aj keď sa to zrejme nepodarí. Prečo prísť na P18? Hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. 

Čo je úlohou "hlavy" v centrálnom tíme P18?

Mať dokonalý prehľad o celom veľkom procese, riadiť toky komunikácii a delegovať úlohy do tých správnych tímov, ktoré ich môžu vyriešiť. Zároveň prebrať zodpovednosť za finálne rozhodnutia v otázkach, ktoré sa riešia. Neriešiť ich však direktívne zhora, ale dať ich na zváženie ľuďom, ktorí k tomu majú čo povedať. Rád pracujem v tíme a nechám si poradiť múdrejšími odo mňa. A tí sa nájdu pri každej otázke. A napokon byť  na akcii byť krízovým manažérom, čiže riešiť nečakané aktuálne problémy, čo sa vyskytnú, pretože predsa len poznám systém najlepšie a teda viem, kde hľadať riešenia.

Čo ťa na tejto úlohe teší a čo, naopak, ťaží, respektíve je také najťažšie?

Teší ma, keď nakoniec pripravíme niečo, čo funguje a čo ľuďom "chutí". Keď sa prechádzam po akcii a vidím zhmotnené veci, ktoré sme v priebehu dvoch rokov postupne vysnívali. Najťažšia je tá zodpovednosť, lebo rozhodnúť znamená vybrať riešenie, ktorá má, samozrejme, aj svoje nedostatky (snažíme sa vždy nájsť najlepšie, ale to neznamená, že je dokonalé), ale potom aj niesť následky, ak sa ukáže ako nie najšťastnejšie.

Prečo by mal mladý človek prísť na P18?

Dôvodov je veľa – od zážitku Božej prítomnosti veľmi podobnému tomu na SDM cez zapojenie do živej Cirkvi až po získanie nových priateľstiev a osobný rast. Ale možno taký špeciálny dôvod je ten, ktorý spomínali niektorí, čo sa rozhodli neísť a potom to sledovali na televíznej obrazovke – že sa na Slovensku deje niečo veľké a ja som to zmeškal.

Na čo z programu sa obzvlášť tešíš (aj keby si sa toho nemohol zúčastniť)?

Určite sa nebudem môcť zúčastniť programu na desiatkach miest počas tzv. Popoludnia angažovanosti. Bude to veľmi silné popoludnie a verím, že tam vznikne veľmi veľa osobných príbehov, ktoré budú len v Božom srdci, lebo ich nebude možné všetky zmapovať a zaznamenať. Veľmi sa teším aj na piatkovú krížovú cestu v amfiteátri či nedeľnú pozývačku na SDM do Panamy.

Bude tradícia národných stretnutí pokračovať aj ďalej?

Nevidím dôvod odpovedať na túto otázku negatívne, ale všetko je v Božích rukách.

 

Vizitka Ondreja Chrvalu (35)

Pôvod: Naháč

Vzdelanie: gymnázium v Trnave, potom som strávil tri krásne roky v seminári v Bratislave. Odtiaľ ma poslali na štúdiá do Ríma, kde som dokončil teológiu na Lateránskej univerzite a urobil si postgraduálne štúdium z Pastorácie mládeže na Saleziánskej univerzite.

Obľúbená kniha a film: kníh je viacero, ale víťazí Sväté Písmo :); film The Mission (1984) s hudbou od Morriconeho.

Čo rád robím: Veľmi rád podávam Bohu nástroje pri tom, ako niečo neusporiadané alebo pokazené dáva dohromady.

(Ne)Splnený sen: Odpočinúť si po Národnom stretnutí mládeže. 🙂

Motto: Nemám čas vymýšľať si ho. 🙂

 

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková 

20040242198_9a8af6375e_k

Stretneme sa v Prešove na P18!

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Najskôr by som chcel vyjadriť vďaku celému prípravnému tímu podujatia P18 a to nielen za prípravu konkrétneho stretnutia v júli, ale za celé obdobie prípravy materiálov k „Odvážnemu roku“. Za všetky iniciatívy, za všetok čas, lásku  a energie, ktoré venovali tomu, aby sa mladí ľudia, ale nielen mladí; nakoľko na stránke národného stretnutia mládeže sa mali možnosť dostať k témam aj dospelí; aby sa všetci mohli prostredníctvom týchto aktivít posunúť vo svojom živote správnym smerom vpred, nadobúdať tú pravú odvahu, ktorá pramení zo vzťahu s Bohom, z dôvery voči nemu, z úprimnej odovzdanosti Panne Márii, Mame, ktorá nás všetkých prijíma, chápe... Prečo by mali ísť do Prešova? Ak prešli obdobie Odvážneho roka dobrou prípravou, stretnutie P18 bude neodmysliteľným vyvrcholením tohto roka a myslím si, že sa naň už tešia.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Každý mladý človek túži po partii, po spoločenstve. Potrebuje dobré spoločenstvo. Také, ktoré podrží, v ktorom sa sám môže stať oporou, kde je prijímaný a aj sám prijíma druhých. Kde sa povzbudí na druhých a sám môže byť povzbudením. Sú rôzne partie, do ktorých patria mladí ľudia. Veľakrát urobia nešťastný výber a včlenia sa, dajú sa zlákať partiou, ktorá ich pomýli, život podľa „vzorov“ jej členov zavedie na zlé cesty, z ktorých sa častokrát ťažko dostáva späť. Také stretnutia, ako bude P18, dávajú mladým ľuďom  možnosť zažiť, že sú tu i iné spoločenstvá, ktoré majú základy na hodnotách, ktoré uznáva Boh a stavať na takejto skale znamená stavať pevný dom svojho života a pravého šťastia. Prítomnosť veľkého množstva mladých ľudí, ktorí už vykročili za Ježišom, alebo cítia, že na túto cestu chcú ísť, upevňuje v mladých ľuďoch istotu, že nie sú so svojimi názormi sami, že je tu veľké spoločenstvo veriacich v Boha a táto viera prináša pokoj, radosť, šťastie a to nielen tu, ale raz aj vo večnosti. Toto môžu na stretnutí získavať prostredníctvom programu, vzájomných stretnutí, a vôbec cez zážitok tohto veľkého stretnutia.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Stretnutie predchádza Svetové dni mládeže so Svätým Otcom Františkom, ktoré budú o pol roka na to v Paname. Každé takéto stretnutie je jedinečné. Jedinečnosť P18 je napríklad v téme roka – O2H. Je to i čas radosti z blahorečenia Anky Kolesárovej, ktorú už mnohí prijali za svoj vzor, a teraz i patrónku, a ďalší ju budú môcť spoznať a obľúbiť si ju. Ona mala poriadnu O2Hu.

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Myslím, že som už sčasti odpovedal na túto otázku, ale vrátim sa ešte k odvahe. Odvaha je to, čo potrebujeme každý deň. Tiež každý deň je niečím výnimočný. A treba nám s odvahou začať každý deň; prijať a zrealizovať Boží plán v našom živote, nebáť sa, ako sa nemala báť Mária, keď jej bol anjelom Gabrielom zvestovaný Boží plán s ňou, ale nielen s ňou, ale prostredníctvom aj jej súhlasu aj so svetom, ktorý mal dostať Vykupiteľa Ježiša Krista. Ale znova opakujem: ide o pravú odvahu, ktorá pramení v hlbokej dôvere v Boha a z lásky k nemu, z presvedčenia a istoty, že Boh je s nami a miluje nás. Mladí ľudia sa môžu aj na tomto stretnutí posilniť, nadobudnúť odvahu pre každodenný život, ale si aj vyprosiť odvahu povedať Bohu svoje „áno“ na jeho plán s ich životom.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Určite sa najviac teším na stretnutie s mladými ľuďmi. Mám ich rád, fandím im a pokladám ich tak, ako to hovorieval aj svätý Ján Pavol II., za budúcnosť Cirkvi, ale aj sveta vôbec.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Myslím, že každý deň bude priestor na stretnutie. V sobotu mám katechézu, takže ma budú môcť i počuť. A s mladými z rožňavskej diecézy v ten deň ráno stretnem v kostole Kráľovnej pokoja, kde som pôsobil 6 rokov.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Rád sa zapojím do rôznych aktivít, rád si vychutnám pripravené programy, ktoré ma doteraz vždy obohatili. Ale hlavne, teším sa na vás všetkých, na to nádherné spoločenstvo.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Milí mladí priatelia, srdečne Vás pozývam na stretnutie P 18. Príďte do Prešova!

Prihováral som sa Vám počas roka prípravy cez meditácie pod názvom „Máriina cesta“, ktoré som tvoril mysliac na vás. Ako rád vás uvidím, stretnem sa s vami, aby sme spoločne oslávili Pána za veľké veci, ktoré koná v našich životoch, za všetko, čo chce cez nás, konkrétne cez vás, mladých ľudí vykonať, keď mu poviete v slobode a dôvere svoje „áno“. Naozaj nebojte sa, On nikdy nesklame. A ak ste neprešli prípravou Odvážneho roka? Príďte aj tak, lebo verím, že na stretnutí P 18 má Pán pre všetkých pripravené svoje dary a čaká nás tam všetkých. Stretneme sa v Prešove na P18!

 

Komunikačný tím P18 

20040243978_74ff879395_k

Fandím mladým, lebo majú odvahu 

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Fandím mladým, lebo majú odvahu a nadšenie robiť niečo nové a zmysluplné. A ísť na P18 je práve o tom a ešte viac, aby „spolu s Pannou Máriou počúvali Boží hlas, ktorý nás povzbudzuje k odvahe a dáva nám potrebnú milosť, aby sme mohli odpovedať na jeho povolanie: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30).

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Lebo je úžasné, keď priestor a čas mladých nevypĺňa len nuda a pohodlie, ale ich napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžeme deliť o autentické a osobné skúsenosti každodenného života s Kristom.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Že je pred Svetovými dňami mládeže v Paname, že sa koná v roku blahoslavenia mučenice čistoty Anky Kolesárovej a že je vo východoslovenskom regióne, konkrétne v Prešove.

Čo môže (nielen) mladým dať?

Môže rozradostniť srdce a presvedčiť rozum, že žiť s Bohom v našich srdciach, v našich rodinách, v našej spoločnosti má zmysel aj v 21.storočí.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Opäť vidieť radostných mladých ľudí ochotných žiť s Bohom.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Ak mi Pán Boh dá zdravia, od 26. do 29. júla 2018.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte?

Budem sa môcť prihovoriť a povzbudiť všetkých „mladých srdcom“.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Trošku upravím slová pápeža Františka: Ak si doteraz hľadal/a pohodlie a držal/a sa v závetrí, keď sa vynorili prekážky, teraz máš pozvanie s odvahou prísť do Prešova na P18, aby si svedčil, že chceš žiť s Ježišom a Máriou.

 

Komunikačný tím P18 

PUT-ABU-46

P18? Dôkaz, že sa to robí aj "vo veľkom" 

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

 

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Môžu ísť aj inde, veď sú slobodní a leto im ponúka množstvo hudobných a zábavných festivalov. Možnosťou je aj neísť nikam a tráviť čas ničnerobením a nudou. Ale nemali by vo svojom srdci ubíjať túžby po opravdivom živote, po vernej a čistej láske, po nefalšovanom šťastí, po Bohu. Cirkev robí všetko, čo je v jej silách, aby v mladých ľuďoch tieto túžby oživovala a adekvátne na ne reagovala. Niekedy to robí nenápadne, skryto. P18 je dôkazom, že to robí aj "vo veľkom".

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Lebo nie sú virtuálne. Sú skutočné. Pozeráme sa na seba z tváre do tváre, z očí do očí. Zisťujeme, že radosť môžeme zdieľať s inými a tým ešte vzrastie. Že kríž nenesiem len ja, ale aj môj brat a sestra a keď sme spolu, nesieme si ich navzájom. Mladí týmto spôsobom zároveň demonštrujú celej spoločnosti, že sa vedia zísť vo väčšom počte nielen vtedy, keď s frustrovanými pohľadmi bojujú proti niečomu, ale aj vtedy, keď s priateľskými úsmevmi bojujú za niečo. V rámci prípravy prežívali tzv. Odvážny rok. Na tomto stretnutí svoju odvahu prejavia ale aj posilnia. Odvaha, ale triezva, disciplinovaná, obetavá, sa im v budúcnosti ešte zíde.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Každé stretnutie človeka s človekom je výnimočné. Každé stretnutie človeka s Bohom je takisto výnimočné. Na toto národné stretnutie prídu mnohí po prvýkrát, a to je výnimočné - Cirkev oslovuje stále nových a nových svojich členov, a tí si bez nej nevedia a nechcú predstaviť svoj život. Celé tretie najväčšie slovenské mesto si to všimne. A všimne si to aj celá krajina.

Čo môže (nielen) mladým dať? 

Uskutočňuje sa tú taká vzájomná obohacujúca výmena. Cirkev ukazuje mladým, že je stále mladá a krásna. A mladí jej ukazujú, že s nimi mladá a krásna zostane aj naďalej. Obohatení sme teda všetci.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Že pri toľkých mladých trochu omladnem 🙂 a naberiem energie do ďalších dní a mesiacov biskupskej služby.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Budem tam každý deň.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte? 

Otváracia svätá omša.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Blahoslavení, ktorí váhajú, ale nezaváhajú, lebo tí ľutovať určite nebudú. Odvahu! Príďte!

 

Komunikačný tím P18 

Zdroj: Košická arcidiecéza 

9_O2H milovať

O2H milovať

A je to tu! Po deviatich mesiacoch uzrela svetlo sveta deviata katechéza, ktorou je zavŕšený celý cyklus katechéz v rámci Odvážneho roka. Tému nesie tú najodvážnejšiu – O2H MILOVAŤ.

Evanjelium na začiatku nás vovádza do stati o Márii Magdaléne a jej slzách vo veľkonočné ráno ((n 20, 1 – 18). V poslednom liste sa mladým prihovára redemptorista Miroslav Bujdoš CSsR. „Nerob len to, čo sa od Teba očakáva. Chci viac, ako len náboženskú zdvorilosť. Chci viac, ako len byť slušným človiečikom. Môžeš priniesť chuť tam, kde je znechutenosť, svetlo tam, kde je tma. Nemáme byť len tí, ktorí sú skromní, tichí, nenápadní a zdvorilí... My máme žiariť! Mária Magdaléna to pochopila. Nedovolila strachu, aby jej diktoval čo a ako má robiť,“ povzbudzuje otec Miroslav.

V prvej aktivite Misia „Záhradník“ je cieľom motivovať účastníkov k tomu, aby v ľuďoch hľadali to dobré a prejavovali lásku aj tým, ktorí sú „ťažko milovateľní“. Je inšpirovaná citátmi zo Svätého písma. Druhý aktivita Máš odvahu milovať? pozýva k odvahe milovať a konať dobré skutky. Pomocou evanjeliovej state prvého veľkonočného rána a konkrétnych tipov, ako konať dobro vo všednosti. Posledná aktivita Jazyky lásky povzbudzuje účastníkov k prejavom lásky a k odhaleniu konkrétnych jazykov lásky.

Adorácia na tému Pri hrobe s Máriou Magdalénou sa nesie vo veľkonočnom duchu. Obsahuje aj obrad vzájomného zmierenia – starobylý obrad praktizovaný v byzantských cirkvách. Posledná časť Máriinej cesty sa venuje Akatistu k Presvätej Bohorodičke – Raduj sa, Mária, lebo skrze teba k nám Radosť prichádza! a pochádza tentokrát od otca Martina Mráza z Košickej eparchie.

Posledná divadelná hra tentokrát od saleziána Róberta Flamíka. Už jej názov je inšpirujúci – Choď, drahá Mária Magdaléna, choď!. A posledná pieseň Zo sna od autorky Evky Hreškovej.

Poďme odvážne milovať!

 

Komunikačný tím P18

1522264932

Slová hýbu, príklady tiahnu

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravila Zuzana Vandáková z Komunikačného tímu P18.

 

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Stará ľudová múdrosť hovorí, že „slová hýbu a príklady tiahnu“! Toto platí nielen v bežných životných situáciách, ale aj v duchovnom živote. A zdá sa, že v duchovnom živote ešte viac, lebo pravého Pána Boha nevidíme, je čistý Duch. Mladí nutne potrebujú vidieť správne vzory a potrebujú žiť v spoločenstve. Národné stretnutie v Prešove im umožní splniť aj požiadavku dobrého vzoru aj požiadavku veriaceho spoločenstva.

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Viera je veľmi veľký životný dar. Teológovia hovoria, že my, ľudia, si tu na zemi ešte ani dobre neuvedomujeme, aký mimoriadny dar je pravá viera. Viera je novým a plnším pohľadom na všetko, čo je v nás aj okolo nás. Viera dáva zmysel všetkému, čo existuje – celému nášmu životu. Keďže je P18 zamerané na tento „dar“ – preto jej dôležité.

Okrem toho, všetky Národné stretnutie mládeže nadväzujú na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú svoju tému, ktorá vždy aktualizuje vieru a ktorú (celosvetovo) určuje Svätý Otec. Súčasný Petrov nástupca František určil už témy najbližších troch ročníkov SDM.

V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované nazaretskej Panne: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). Táto téma – vyjadrená jedným slovom „odvaha“ – bude ústrednou témou P18 v Prešove. Naši slovenčinári sa s týmto slovom „pohrali“ a zaujímavo ho spojili so slovom „voda“ (podľa jej chemického vzorca). A to je nielen pekné, ale aj pútavé (povieme si „aha, odvaha!“ – a chceme to spoznať).

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Výnimočnosť každej akcie môže mať rôzne dôvody (časové, miestne, historické...). Ja by som poukázal na fakt aktualizácie: práve preto, že tento rok je výzva „odvážne veriť“ aktuálna, v tom je P18 super.

Čo môže (nielen) mladým dať?

Všetkým môže dať nový impulz – chcem opäť hlbšie veriť. Môže dať nové podnety – veriť sa dá aj v takýchto našich, neľahkých životných okolnostiach. Môže dať aj nových známych a priateľov. Nevraviac už o tom, že na prvom mieste sú tie neviditeľné dary, ktorými Boh štedro zahŕňa tých, ktorí ho milujú.

Pripojte aj svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia majú zúčastniť.

Milí mladí priatelia, vy nutne potrebujete vidieť dobré vzory a potrebujete prežívať svoju vieru v blízkom spoločenstve (s hudbou, piesňou, tancom...). Prosím, prijmite pozvanie na letné Národné stretnutie mládeže v Prešove, ktoré vám umožní vidieť mnohé pekné vzory a zapojí vás do živého veriaceho spoločenstva.

 

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková

Snímky: Archív TK KBS 

o2dni

Už len 2 dni 

Všetci, ktorí chcú pomôcť na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, majú už len dva dni na prihlásenie. Oficiálna registrácia dobrovoľníkov sa skončí vo štvrtok 31. mája. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tejto stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (časť Prihlasovanie). Prihlásiť sa za dobrovoľníka je možné iba on-line do 31. mája 2018. Na mieste to možné nebude. Poplatok za dobrovoľníka je pätnásť eur na celý prípravný týždeň a samotné podujatie. Bližšie pokyny k platbe pošlú po uzavretí prihlasovania dobrovoľníkov organizátori tým, ktorí dostanú potvrdenie, že boli vybratí. Zabezpečenú budú mať základnú stravu, ubytovanie a program počas prípravného týždňa. Je možné sa zapísať do rôznych skupín, ako napríklad animátori, hostia, info tím, komunikácia, registrácia, security, stavba, strava, ubytovanie, upratovanie, zdravotníci, výzdoba, znevýhodnení, liturgia a ďalšie. 

"Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní „pridať ruku k dielu“, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami," pozýva tím P18. Formulár pre dobrovoľníkov sa nachádza na stránke P18. Záujemcovia o dobrovoľníctvo si môžu vybrať tri oblasti, v ktorých by chceli pomôcť a organizačný tím ich potom pridelí do tej, v ktorej budú najviac potrební. Pomoc sa začne prípravným týždňom (od 23. júla) a skončí 30. júla 2018 (deň po skončení P18). Ich oficiálny program odštartuje oficiálnym prijatím. Dobrovoľníkov teda nečaká len práca, ale aj bohatý duchovný program, zložený z povzbudení a modlitieb. Verejnosť bude môcť stretnúť dobrovoľníkov na verejných svätých omšiach v Konkatedrále sv. Mikuláša. Hlavný stan dobrovoľníkov bude sídliť na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. 

Dobrovoľníci musia mať najmenej 17 rokov. Ak majú menej ako 18 rokov, vedúcemu skupiny musia priniesť splnomocnenie od rodičov. Ďalšou podmienkou je odporúčanie od kňaza, preukázanie dobrovoľníckej skúsenosti, flexibilita a ochota pomôcť kdekoľvek. Počas prípravného týždňa bude prebiehať príprava celého organizačného a dobrovoľníckeho tímu a zároveň aj aktívna príprava úloh v jednotlivých oblastiach organizácie. Tím, ktorý chystá P18, potrebuje najmä animátorov. Aktuálne je prihlásených vyše 250 dobrovoľníkov. Viac informácií o registrácii dobrovoľníkov je možné nájsť na tejto adrese: https://narodnestretnutiemladeze.sk/dobrovolnictvo/

Národné stretnutie mládeže v podobných rozmeroch sa koná po tretí raz. Podobné podujatie celonárodného formátu sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a v roku 2015 v Poprade. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom je mesto Prešov. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so Svetovými dňami mládeže (SDM), na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. V týchto dňoch prebieha prihlasovanie. Využilo ju už vyše 3 000 ľudí. Najbližšie SDM sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. 

Komunikačný tím P18

Snímka obrazovky 2018-05-26 o 13.55.47

Vyjdú dve nové knihy

Laici a kňazi pracujúcic s mládežou na Slovensku získajú dve nové knihy. Mapujú deväťmesačnú duchovnú prípravu na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete v Prešove. Zhŕňajú všetky materiály z tejto prípravy, ktorá sa volá Odvážny rok. Vyvrcholí práve na P18 v Prešove, kde si budú môcť záujemcovia tieto publikácie po prvý raz aj zakúpiť. Obe zostavil režisér programu Pavol Danko s kolektívom vyše tridsiatich ľudí, ktorí stoja za prípravou jednotlivých častí. Kým prvá približuje súhrn všetkých katechéz vrátane desiatok rôznych aktivít, druhá dostala názov Máriina cesta. Zoznámi so špeciálnym seriálom, v ktorom rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik mladým predstavil známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. 

"Sme takmer vo finále. Dva mesiace pred najväčšou akciou roka oznamujeme, že mladým darujeme špeciálny dar. Každá kniha je spracovaná nadčasovo, čo znamená, že je použiteľná kedykoľvek. Obe nadväzujú na dve podobné knihy z minulosti. Z Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade, ktoré sa konalo pred tromi rokmi, vyšla kniha Čistý rok a z prípravy Slovákov na Svetové dni mládeže v Krakove kniha Milosrdný rok. Našu trilógiu ukončí novinka s názvom Odvážny rok. A pridávame jeden bonus navyše. Vďaka nevšednej spolupráci s biskupom Stanislavom Stolárikom vznikla novinka Máriina cesta," hovorí zostavovateľ Pavol Danko, režisér programu P18 v Prešove.

Máriina cesta“ s P18-kou nekončí, prihovára sa mladým v predhovore knižnej novinky biskup Stolárik. "Máriina cesta“ je celoživotný projekt, „Máriina cesta“ je životný štýl pomoci a záchrany pre každého človeka," píše rožňavský biskup. "V príprave na Národné stretnutie mládeže P18, ale už aj na Svetové dni mládeže v Paname v roku 2019, sme sa na „Máriinej ceste“ mohli stále viac učiť, ako napodobňovať jej príklad. Ako pracovať so Svätým písmom a náukou Cirkvi a ako si tak nadobudnuté bohatstvo uchovávať vo svojom srdci, a tento vzácny poklad aktualizovať v správnom čase. Samozrejmosťou nášho života sa mohli stať denné – zasväcujúce tri Zdravasy a modlitba „Pod tvoju ochranu“. Ruženec nám mohol prirásť k srdcu i k rukám," dodáva.

Odvážny rok sa spustil na slávnostnom ceremoniáli po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana v Bratislave. Deväťmesačná príprava, ktorá vyvrcholí v júni, pomocou rôznych námetov predstavuje už niekoľko mesiacov "kuchyňu" príprav P18 i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Príprava je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Ich súčasťou je list pre mladých, modlitby, adorácie, originálne aktivity, vždy nová pieseň a scénár na krátku divadelnú hru.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015), začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej, pričom ich tému vždy vyberá pápež. Ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po poslednom stretnutí SDM, ktoré sa konali pred rokom v Krakove. Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18 

33585444_2118787661683718_3486853522626969600_n

Už o 2 mesiace 

Mesto Prešov už o dva mesiace naplnia mladí ľudia z celého Slovenska. Prídu na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční od 26. do 29. júla 2018. Počas štyroch dní zažijú pokračovanie Národného stretnutia mládeže R15, ktoré sa konalo pred tromi rokmi v Prešove. Mladých nečaká len jedinečný program, zložený zo spoločných svätých omší, netradičnej krížovej cesty, katechéz, svedectiev, umeleckých vystúpení a unikátnej prehliadky reholí, hnutí a inštitútov. Spoločne sa budú radovať z viery v Krista a vzájomne vytvoreného spoločenstva. V týchto dňoch vrcholia viaceré aktivity spojené s prípravou podujatia. Do konca mája napríklad prebieha registrácia dobrovoľníkov a druhá fáza prihlasovania účastníkov P18.

"Už o dva mesiace sa uvidíme spolu v Prešove. Tešíme sa z toho, že nás čaká akcia, na ktorú sa chystáme vyše rok a pol," hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. "Ostáva nám doladiť ešte množstvo vecí, ale veríme, že to v spolupráci so všetkými našimi partnermi zvládneme. Opäť pozývam všetkých, ktorí nám chcú pomôcť, aby sa prihlásili za dobrovoľníkov. Špeciálne pozývam do služby mladých animátorov. Zároveň prosím o to najdôležitejšie - o modlitby za celé podujatie," dodáva tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity, ktorej tím podujatie organizuje so stovkami dobrovoľníkov. "Na budúci mesiac vyvrcholí duchovná príprava Odvážny rok, preto verím, že mladí budú odvážni a prihlásia sa do Prešova," dodáva. 

Dva mesiace pred akciou prebieha aktívne prihlasovanie, podpora, propagácia a predaj predmetov verejnej zbierky P18. Viaceré tímy hľadajú ochotných dobrovoľníkov do služby. Programový tím finalizuje program a logistiku účinkujúcich, ako aj priame prenosy z akcie. Do tlače sa chystajú knihy Odvážny rok a Máriina cesta a CD s deviatimi piesňami Odvážneho roka. Ďalší tím uzatvára práce na tvorbe programovej brožúry. Zároveň sa navrhujú tričká pre dobrovoľníkov a účastníkov. Dobrovoľníci tiež doťahujú posledné detaily spojené s technickým zabezpečením, ubytovaním, stravou či rehoľnou kaviarňou. Zároveň sa uzatvoril program chystaného popoludnia angažovanosti a EXPA povolaní. 

Na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, ktoré sa v podobných rozmeroch koná po tretí raz, sa doteraz prihlásilo vyše 3 000 mladých ľudí. Podobné podujatie celonárodného formátu sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a v roku 2015 v Poprade. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom je mesto Prešov. P18 bude programovo späté so Svetovými dňami mládeže (SDM). Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do Prešova v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska a prvej v samostatnej republike 2. júla 1995.  Hlavným mottom P18 je myšlienka „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. 

 
Komunikačný tím P18 

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené